Foto:
Pexels

Luuletuste käsitlemine I kooliastmes

Maht: 7 tundi
Sihtrühm: Klassiõpetajad
Kursuse toimumine: 3. veebruar 2023 kell 10.00 - 16.00
Toimumiskoht: Jakobi 5, Tartu

Koolituse eesmärk: Klassiõpetajate didaktiliste pädevuste täiendamine eesti keele didaktikas.

Koolituse sisu:
Kaasaegne lasteluule - teemad ja autorid
Luuletuste analüüs klassis
Ilmekas lugemine ja etlemine
Luuletuste loomine klassis
Luulekeele omapära
Luuleteksti ümberjutustus

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- on tutvunud uuema lasteluule ja luule käsitlemise võimalustega I kooliastmes (analüüs, etlemine, sõnavaratöö, ümberjutustus);
- teab võtteid, kuidas toetada omaloomingut ja esinemisjulgust.

Lõpetamise tingimused: Osalemine aktiivselt õppetöös.

Õppejõud-koolitajad: Mari Niitra ja Ilona Võik
Väljund: Koolituse õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tõendi.

Maksumus: 60€.
NB! Kui koolituse eest tasub juriidiline isik, siis palume kindlasti täpsustada ka maksjat. Haridusasutuste puhul palume anda teada, kas maksjaks on haridusasutus või haridusasutust haldav omavalitsus!

REGISTREERUN KOOLITUSELE

#täiendusõpe

Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues

Koolituse Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues tutvustus.
#täiendusõpe

Õpetamine liitklassis

Koolituse Õpetamine liitklassis tutvustus.
#täiendusõpe

Õpetaja küsimused õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel ennastjuhtiva õppija arengu toetamisel

Koolituse Õpetaja küsimused õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel ennastjuhtiva õppija arengu toetamisel tutvustus.