Skip to main content
Foto:
Emanuele Bardone

10. juunil toimub eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava infotund

Olete teretulnud osalema Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava infotunnis 10. juunil kell 14.00. Õppekava tutvustavad programmijuht ja eripedagoogika lektor Pille Häidkind, logopeedia nooremlektor Lagle Lehes, eripedagoogika nooremlektor Eija Sõukand ja õppekorralduse spetsialist Mari Pärn. Juttu tuleb nii õppekava sisust kui ka õppekorraldusest, samuti on kõigil osalejatel võimalik saada vastuseid oma küsimustele. Infotund toimub Zoomi vahendusel ning osalemiseks on tarvis end registreerida. 

Registreeri end infotundi!

Tartu Ülikoolis on eripedagooge ja logopeede õpetatud üle poole sajandi. Meie lõpetajana saad magistrikraadi ja eripedagoogi või logopeedi 7. taseme kutse. Tänu sellele on sul töökohti ja sihtrühmi valida beebidest eakateni. Loe õppekava kohta pikemalt siin: https://ut.ee/et/oppekavad/eripedagoogika-ja-logopeedia 

#sisseastumine
Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis

Humanitaar- ja sotsiaalainete põhikoolis õpetamise õppekava infotund toimub 10. juunil

Jaga
19.05.2022
#sisseastumine
Õpetajaharidus

Õpetajahariduse õppekava infotund toimub 9. juunil

Jaga
19.05.2022
#sisseastumine
PÕM

Põhikooli mitme aine õpetaja õppekava infotund toimub 9. juunil

Jaga
19.05.2022