Aumärgiga tunnustati Mari Karmi ja Anne Raami

Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm tunnustas ülikooli aumärgiga teiste hulgas ka kõrgkoolididaktika dotsenti Mari Karmi ja Õpetajate täiendusõppe- ja kutseaasta keskuse juhatajat Anne Raami.

Mari Karm sai tunnustuse eelkõige kõrgkoolididaktika arendamise eest. “On tore ja uhke tunne, kui sinu tegevust väärtustatakse ja valdkonda, millega iga päev tegeled, märgatakse. Eriti tore on ka lisamärkamine kolleegide poolt,” ütles Karm.

Anne Raami tunnustati täienduskoolituse valdkonna pikaajalise edendamise eest. Tervet aumärki aga Anne Raam endale ei võtakski, tükikesi sellest jagaks ta oma tublidele kolleegidele. “Oluline on tööd tehes käia oma kindlat rada ja kohaneda muutustega, mis paratamatult ajaga kaasas käivad,” sõnas vastne aumärgi omanik

Tartu Ülikooli aumärk on erikujundusega rinnamärk, millega tunnustatakse ülikooli töötajaid eriti heade töösaavutuste eest. Aumärgi saaja nimi kantakse ka vastavasse auraamatusse. 

Eesti Vabariigi 98. sünnipäevale pühendatud aktust, kus ka aumärgid üle anti, on võimalik järelvaadata Tartu Ülikooli televisioonist (http://www.uttv.ee/) ja teiste aumärkide saajatega saab tutvuda siin: http://www.ut.ee/sites/default/files/www_ut/aumargid_ev_98.pdf