Skip to main content

Kandideerimine haridusteaduste instituudi magistriõppekavadele on avatud

Alates veebruarist saab SAISis esitada avaldusi haridusteaduste instituudi magistriõppekavadele kandideerimiseks. Kandidaate ootavad viis erinäolist magistriprogrammi. Eestikeelsetele õppekavadele saab kandideerida kuni 29. juunini.

Eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekaval on võimalik valida eripedagoogika ja logopeedia suuna vahel. Eripedagoogika erialal saad teada, kuidas õpetada erivajadustega lapsi lasteaias, koolis ja kutsekoolis ning kuidas kohandada õppekava ja -vara nende eripärale. Logopeedia erialal õpid, milles seisnevad kõne-, keele- ja suhtlusprobleemid ning neelamisraskused, samuti oskad otsustada, missugune õpe või teraapia on nendes olukordades sobilik. Loe õppekava kohta pikemalt: https://ut.ee/et/oppekavad/eripedagoogika-ja-logopeedia 

Haridusinnovatsiooni õppekava valmistab ette õpetajaid, juhte, koolitajaid ja spetsialiste, kes on valmis haridusvaldkonnas tõenduspõhiselt juhtima innovaatilisi protsesse. Õppima asudes on sul kaks valikut. Sa võid spetsialiseeruda õppimise ja õpetamise protsessi juhtimisele ja korraldamisele või haridusasutuse juhtimisele, et õppida vedama eest haridusorganisatsiooni või -töörühma. Loe õppekava kohta pikemalt: https://ut.ee/et/oppekavad/haridusinnovatsioon

Kaasava hariduse õppekava: kaasava hariduse siht on pakkuda igale õppijale kuuluvustunnet ja toetust ning aktiivset, mõtestatud osalust oma potentsiaali teostamisel. Meie magistriõppest saad just sellised teadmised ja oskused, mida praegu Eesti koolides väga oodatakse. See on ka kogenud õpetajale hea võimalus arendada end koos teiste praktikutega uusima teaduse toel, sest paindlik õppekorraldus võimaldab ühitada õpingud tööga. Loe õppekava kohta pikemalt: https://ut.ee/et/oppekavad/kaasav-haridus

Põhikooli mitme aine õpetaja õppekaval põimub mitmekülgne ja põhjalik teoreetiline ettevalmistus juba õpingute käigus praktikaga. Magistriõppekava lõpetanule avanevad tööturul mitmekülgsed väljavaated, sest peale mitme aine õpetajana töötamise on võimalik asuda tööle ka sotsiaalpedagoogina. Lähtuvalt erialast saab õppekava läbida nii päeva- kui ka sessioonõppes. Loe õppekava kohta pikemalt: https://ut.ee/et/oppekavad/pohikooli-mitme-aine-opetaja 

Õpetajahariduse õppekava lõpetaja avardab oma karjäärivõimalusi, saades põhjaliku ettevalmistuse ja õpetajakutse oma erialaaines nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiastmes. Sa omandad nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtted ning olulisel kohal on ka tagasiside, suhtlemis- ja juhtimisoskuste arendamine. Õpe toimub avatud ülikooli vormis õppesessioonidena, 1,5-aastane õppeaeg võimaldab kvalifitseeritud õpetajana kiiresti tööturule pääseda. Loe õppekava kohta pikemalt: https://ut.ee/et/oppekavad/opetajaharidus 

Tere tulemast õppima haridusteaduste instituuti!

Eestikeelsetele magistriõppekavadele kandideerimine on avatud
#sisseastumine
Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis

Humanitaar- ja sotsiaalainete põhikoolis õpetamise õppekava infotund toimub 10. juunil

Jaga
19.05.2022
#sisseastumine
Õpetajaharidus

Õpetajahariduse õppekava infotund toimub 9. juunil

Jaga
19.05.2022
#sisseastumine
PÕM

Põhikooli mitme aine õpetaja õppekava infotund toimub 9. juunil

Jaga
19.05.2022