Author:
Unsplash

Inimkeskse ajastu kompetentsid hariduses

Projekti CultureNatureLiteracy eesmärk on uurida, milliseid oskusi ning teadmisi vajavad lapsed eluks inimkesksel ajastul. Need oskused, mis on lahutamatult seotud nii keskkonna kui kultuuriga, võetakse kokku uue terminiga - antropotseenikompetents. Lisaks töötatakse projektis välja parimad praktikad ning materjalid, millega õpetajaid saavad lapsi eluks antropotseenis ette valmistada.

Loe projekti kohta lähemalt CultureNatureLiteracy kodulehelt.

#teadus
Eesti Haridusteaduste Ajakiri

Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbrisse kutsutakse esitama kaastöid

#teadus
Eesti Haridusteaduste Ajakiri

Eesti Haridusteaduste Ajakirja värske erinumber keskendub kaasavale haridusele

#täiendusõpe #teadus
Tartu Ülikooli Narva kolledži õppejõud

Pedagoogiline konverents