Muudatused Pedagogicumi juhtimises

Pedagogicumi juhataja Margus Pedaste viibib 4. juulini vabal semestril Stanfordi Ülikoolis Ameerika Ühendriikides. Pedagogicumi juhataja ülesannetes on sel perioodil Anzori Barkalaja, koordinaatorina jätkab Kärt Leppik.

Stanfordis töötab Margus H-STAR instituudis (Human Sciences and Technologies Advanced Research Institute), mis keskendub uurimisprobleemidele, mille lahendamisel on vaja kokku tuua erinevate valdkondade teadlased. Margus on võtnud sealseks ülesandeks koostöösidemete loomise ja ühisprojektide ettevalmistamise. Visiit saab teoks Stanfordi H-STAR instituudi ja Tartu Ülikooli vahel sõlmitud teaduskoostöölepingu raames.

Lisainfo: Margus Pedaste, margus.pedaste@ut.ee