Õpetaja küsimused õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel ennastjuhtiva õppija arengu toetamisel

Maht: 7 tundi
Sihtrühm: Aineõpetajad, klassiõpetajad, koolieelse lasteasutuse õpetajad

Koolituse eesmärk: Tõsta õpetajate pädevusi eri liiki ja funktsiooni küsimuste koostamisel ja esitamisel õppe- ja kasvatustöös ning teadvustada küsimuste väärtust õppija mõtlemisoskuste toetamisel.

Koolituse sisu:
Küsimuste liigid ja funktsioonid
Kõrgemaid mõtlemisprotsesse aktiveerivad küsimused
Küsija roll ja tegevused
Küsimuste eesmärk õppeprotsessis ja arutelus
Küsimused arutelu protsessi juhtimiseks
Küsimuste koostamine arutelu suunamiseks
Küsimuste efektiivsuse analüüs

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- tutvunud erinevat liiki ja funktsiooni küsimustega;
- harjutanud suunavate küsimuste formuleerimist;
- teadlik õpetaja hoiaku ja suhtumise mõjust küsimuste esitamisel;
- analüüsinud enda hoiakut ja tegevusi küsimuste esitamise protsessis;
- kogenud küsimuste efektiivsust arutelu protsessis;
- analüüsinud küsimuste efektiivsust.

Õppejõud-koolitajad: Egle Säre

Väljund: Koolituse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tõendi.

Tartu Ülikool

Tehnoloogiaga rikastatud mängud 3-7-aastaste laste eesti keele õppe toetamiseks

Tartu Ülikool

Aktiivse ainetunni digiamps: erivajadusega lapse tunni rikastamine aktiivsete tegevustega

Tartu Ülikool

Micro degree "Use of technology in contemporary learning"