Skip to main content
Foto:
Pexels

Suveakadeemia: Mida rohkem sa mängid, seda rohkem hakkab meeldima

Maht: 16 akadeemilist tundi
Sihtrühm: kõik huvilised
Kursuse toimumise kuupäevad: 11. - 12. august 2022
Toimumiskoht: Jakobi 5, Tartu


Koolituse eesmärk: Anda edasi teadmine, et õppimine toimub mängu kaudu, toetades laste loovuse arenemist.

Koolituse sisu:
Loovus kui pärimusmaastikul kõnd
Võimalused lõimimiseks ja loovuseks
Mäng õppeprotsessi teenistuses - vanasti ja praegu
Mänguks vajalike tööriistade tekitamine, loomine

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- teab erinevaid muusika ja pärimusega seotud õppimisviise õppekava erinevate valdkondade lõimimiseks
- näeb ja rakendab osaoskusi tervikuni jõudmisel
- on õppeprotsessis ennastjuhtiv, motiveeriv ja loov

Lõpetamise tingimused: Aktiivne osalemine mõlemal päeval.
Õppejõud-koolitajad: Terje Puistaja, Marju Järvpõld
Väljund: Koolituse õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tõendi.

Maksumus: 120€. NB! Kui koolituse eest tasub juriidiline isik, siis palume kindlasti täpsustada ka maksjat. Haridusasutuste puhul palume anda teada, kas maksjaks on haridusasutus või haridusasutust haldav omavalitsus!

REGISTREERUN KOOLITUSELE

#täiendusõpe

Haja- ja distantsõppe võlu ja valu

Koolituse Haja- ja distantsõppe võlu ja valu tutvustus ja registreerumine
Jaga
02.08.2022
#täiendusõpe

Haja- ja distantsõppe võlu ja valu

Koolituse Haja- ja distantsõppe võlu ja valu tutvustus ja registreerumine
Jaga
02.08.2022
#täiendusõpe

Digipedagoogika lasteaia õppes

Koolituse Digipedagoogika lasteaia õppes tutvustus.
Jaga
05.07.2022