Tartu Ülikooli haridusteadused hoiavad rahvusvahelises võrdluses kõrget kohta

6. novembril avaldas rahvusvaheline ülikoolide paremusjärjestuse koostaja Times Higher Education (THE) järjekordse erialade edetabeli, kus Tartu Ülikool hoiab haridusteadustes 301.–400. kohta. Mullusega võrreldes on eriti kasvanud  teadustöö ja tsiteeritavuse mõõdikud. 

Tartu Ülikooli haridusteaduste üldine koguskoor oli 2020. aasta edetaveli järgi 24,2–30,3 (mullu 20,0–28,5), õpetamine 11,2 (mullu 11,0), teadustöö 11,2 (mullu 10,6), publikatsioonide tsiteeritavus 52,6 (mullu 44,0), ettevõtluskoostöö tulu 35,9 (mullu 35,6) ja rahvusvahelistumine 34,2 (mullu 37,3).

THE reastab maailma ülikoole paljude näitajate järgi; näiteks õppetöö hindamisel võetakse arvesse nii maineuuringute tulemusi kui akadeemiliste töötajate ja üliõpilaste suhtarvu. Üldskoorist annab õppetöö 30%, teadustöö 30%, tsiteeritavus 30%, ettevõtluskoostöö tulu 7,5% ning rahvusvahelistumise määr 2,5%. 

Kõigi erialade koondarvestuses on Tartu Ülikool THE edetabelis 301–350 parima seas.