Tööõpetuse ja kunstiõpetuse õppimine ja õpetamine klassiõpetajale

Maht: 8 akadeemilist tundi
Sihtrühm: Kõik huvilised
Kursuse toimumine: 20. november 2023
Toimumiskoht: Jakobi 5, Tartu

Koolituse eesmärk: Klassiõpetajate pädevuste arendamine loodusõpetuse didaktikas.

Koolituse sisu:
Tööõpetuse ja kunstiõpetuse õppeaine õpetamine ja õppimine
Töövahendid ja materjalid

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- saab ülevaade tööõpetuse ja kunstiõpetuse õppeaine õpetamisest sh töövõtete õpetamisest ja õppimisest.

Lõpetamise tingimused: Osalemine aktiivselt õppetöös.

Õppejõud-koolitajad: Irja Vaas ja Ave Avalo
Väljund: Koolituse õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tõendi.

Maksumus: 60€.
NB! Kui koolituse eest tasub juriidiline isik, siis palume kindlasti täpsustada ka maksjat. Haridusasutuste puhul palume anda teada, kas maksjaks on haridusasutus või haridusasutust haldav omavalitsus!

 

REGISTREERUN KOOLITUSPÄEVALE

-

VIII üle-eestiline sotsiaalpedagoogide teaduskonverents "Sotsiaalpedagoogiline sekkumine - teooria ja praktika"

Lapse keeleline areng

Koolituspäeva Lapse keeleline areng tutvustus ja registreerumine

Erinevate meetodite rakendamine pärimusõppes klassiõpetajale

Koolituspäeva Erinevate meetodite rakendamine pärimusõppes klassiõpetajale tutvustus ja registreerumine