Skip to main content
Foto:
Karin Allik

2. mail toimub VI üle-eestiline sotsiaalpedagoogide teaduskonverents „Sotsiaalpedagoogiline praktiline töö“

Image

 

Konverentsi eesmärk on tutvustada parimaid sotsiaalpedagoogilisi praktikaid ja praktika integratsioonivõimalusi sotsiaalpedagoogilise teooriaga. Osalema on oodatud sotsiaalpedagoogid ning haridus- ja sotsiaalvallas töötavad spetsialistid, õpetajad, õppejõud, üliõpilased, aga ka teised huvilised.

Konverentsil osalemine on külastajatele tasuta!

Osalejad saavad Tartu Ülikooli tõendi ja esinejad soovi korral teatise.

Konverentsile on kõigil võimalik esitada teemakohaseid teese ettekanneteks ja töötubade läbiviimiseks.


Konverents toimub Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis, aadressil Jakobi 5, Tartu.
 

REGISTREERUMINE KONVERENTSILE ON LÕPPENUD!

 

 

 

Lugupeetud Sotsiaalpedagoog,

Palume Teie kaasabi hinnates sotsiaalpedagoogikat oma praktilise sotsiaalpedagoogilise töö seisukohast. Palume Teil vastata võimalikult täpselt lähtudes oma isiklikust töökogemusest  sotsiaalpedagoogina. Küsimustik on anonüümne ning kogutud andmeid kasutatakse teadustöös. Ankeedile vastamine võtab aega kuni 20 minutit. Täname Teid tehtud töö ja nähtud vaeva eest!

Uurimuse läbiviijad: Kristi Kõiv ja Anu Jõgi TÜ Haridusteaduste instituut

Küsimustiku link: https://forms.gle/k2jvson4trKDGnrBA

 


Konverentsi päevakava:

09.30 - 10.00 Registreerumine
10.00 - 12.00

Plenaaristung. Jakobi 5, ruum 115/116


Avasõnad Minni Aia-Utsal, Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus ja Kristi Kõiv, Tartu Ülikool

Avaettekanne: Sotsiaalpedagoogika ja sotsiaalpedagoogi roll nähtuna sotsiaalpedagoogilise praktika vaatevinklist. Kristi Kõiv ja Anu Jõgi, Tartu Ülikool

Plenaarettekanne: The Concept of Social Pedagogy in the Czech Republic. Veronika Štenclová, University of Ostrava, Czech Respublic

Plenaarettekanne: Tõenduspõhised strateegiad sotsiaalpedagoogilises töös - VEPA Käitumisoskuste Mäng. Minni Aia-Utsal, Tartu Ülikool

Plenaarettekanne: Muutunud ajasuhted koolis ja ühiskonnas kui tõusva tähtsusega sotsiaalpedagoogiline uurimisteema. Rain Mikser, Tallinna Ülikool

Raamatututvustus: Käsiraamat õpetajale kooli sotsiaalpedagoogi vaatest. Anu Pikamäe

Etendus. Üllatus!

12.30 - 13.30 Lõuna. Jakobi 5 majas
13.30 - 17.30 Töö töötubades. Jakobi 5, ruumid 206; 207 ja 218/219

 

Töö töötubades

Kellaaeg Jakobi 5, Tartu
Ruum 206
Jakobi 5, Tartu
Ruum 207
Jakobi 5, Tartu
Ruum 218/219
13.30 - 14.15

Tunnete termomeeter- tõhus abivahend emotsioonidega toimetulekuks
Eleriin Käo-Zirk

Uurimuste tutvustus

Kiusamis- ja ohvrikäitumise sagedus kutsekooli õppijate hinnangul
Klaarika Siliksaar

Kutsekooli õppurite keeldumisoskused kiusamise, tubaka, alkoholi ja illegaalsete uimastite pakkumise korral
Nele Paabusk

Perelepitusteenuse tutvustus
Kätlin Ojamets ja Sigrid Tammiste

14.30 - 15.15

Nõustamine sotsiaalpedagoogi ja õpilasnõustaja töös. Motiveeriv intervjueerimine
Kerli Kaldmaa

Uurimuste tutvustus:

Lasteaialaste sotsiaalsed oskused ja sotsiaalsed probleemid õpetajate ja lastevanemate hinnangul
Viivi Rae

Pro- ja antisotsiaalse käitumise sagedus ja kirjeldus kiusamise ohvrite ja ohvri käitumist mitte kogenud 3.-5. klassi õpilaste hinnangul
Gerli Puis

Tugispetsialisti läbipõlemine ja selle ennetamise võimalused
Liine Maasikas

15.30 - 17.30

Turvalised suhted = õnnelik lapsepõlv
Kai Hallik ja Lea Voltri

Teekond sisemise tasakaaluni
Lii Kaudne

Loovrühmatöö kui turvaline sild oma emotsioonideni
Reet Hannus

Konverentsi ajakavas võib tulla muudatusi.


Konverentsi ettekannete teesid on leitavad siit:

 

 


Registreerumise piirarv on täitunud

#täiendusõpe
-
Jaga
19.05.2022
#täiendusõpe
Jaga
05.05.2022
#täiendusõpe

Pedagoogika kursus

Kursus toetab pedagoogiliste kompetentside omandamist.
Jaga
05.05.2022