Lõputöö haridusteaduste instituudis

Hea üliõpilane!

Kui sinu õppekava lõpetamise nõue on lõputöö koostamine ja kaitsmine, siis pead sa

  • hiljemalt kaitsmisele eelneva õppeaasta 31. maiks valima lõputöö juhendaja ja teavitama sellest õppekorralduse spetsialisti (erandiks on Eripedagoogika ja logopeedia õppekava, kus tehakse valik hiljemalt 16. septembriks), 

  • koostöös juhendajaga täpsustama teema, 

  • hiljemalt 31. oktoobriks või seitse kuud enne kaitsmist koostama lõputöö nõuetekohase projekti.

Lõputöö juhendaja võib olla magistrikraadiga või sellele vastava haridustasemega õppejõud, teadlane või spetsialist teemaga seotud valdkonnas. Kui leidsid juhendaja, kes ei ole ülikooliga seotud töölepinguga, tuleks sul leida kaasjuhendaja instituudi õppejõudude seast.

Küsimuste või probleemide korral võid pöörduda õppekorraldusspetsialistide poole.

#õppimine #sisseastumine
Peamaja

Algas kandideerimine Tartu Ülikooli magistriõppesse ja võõrkeelsetele erialadele

#õppimine
Kaasav haridus_haridusteaduste instituut

Kaasava hariduse õppekavale saavad kandideerida ka bakalaureusekraadiga lasteaiaõpetajad

#instituudist #õppimine
Tudengielu_haridusteaduste instituut.

Üliõpilaselu