Autor:
Triin Kirs

Lõputöö haridusteaduste instituudis

Hea üliõpilane!

Kui sinu õppekava lõpetamise nõue on lõputöö koostamine ja kaitsmine, siis pead sa

  • hiljemalt kaitsmisele eelneva õppeaasta 31. maiks valima lõputöö juhendaja ja teavitama sellest õppekorralduse spetsialisti, 

  • koostöös juhendajaga täpsustama teema, 

  • hiljemalt 31. oktoobriks või seitse kuud enne kaitsmist koostama lõputöö nõuetekohase projekti.

Lõputöö juhendaja võib olla magistrikraadiga või sellele vastava haridustasemega õppejõud, teadlane või spetsialist teemaga seotud valdkonnas. Kui leidsid juhendaja, kes ei ole ülikooliga seotud töölepinguga, tuleks sul leida kaasjuhendaja instituudi õppejõudude seast.

Küsimuste või probleemide korral võid pöörduda õppekorraldusspetsialistide poole.

Joonas Asumets ja Hele-Mai Viltrop, kõrvuti portreed

Gümnaasiumist ülikooli, ülikoolist unistusteni

mees loeb dokumenti

Uuest õppeaastast muutuvad tasuta õppimise tingimused