Autor:
Emanuele Bardone

Üliõpilasorganisatsioonid

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis tegutseb kaks aktiivset üliõpilasorganisatsiooni - Haridusteaduste Instituudi Tudengiselts ning Eripedagoogika ja Logopeedia Tudengite Selts. Mõlemad organisatsioonid ootavad endaga liituma üliõpilasi, kes soovivad hariduselus kaasa lüüa ja olla osaks suurest sõpruskonnast.

 


 

Haridusteaduste Instituudi Tudengiselts ehk HIT

 

Haridusteaduste Instituudi Tudengiselts on organisatsioon, kus saavad kokku nii õpetajaks kui ka tugispetsialistiks õppivad tudengid. Meie missioon on ühendada Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi tudengeid, toetada oma eriala spetsialistiks saamist ja hoida haridustöötajate ameti positiivset kuvandit. Soovime, et tudengil oleks kindel koht, kuhu tulla ennast arendama, mõtteid väljendama ja ennast teostama. Tegeleme nii instituudiüleste kui ka organisatsioonisiseste ürituste korraldamisega, teeme koostööd haridusteaduste instituudiga ning koostööprojekte teiste organisatsioonide ja ettevõtetega. 

HIT on organisatsioon, mis kasvas välja Noore Õpetaja Huviklubist. Soov muutuda tekkis ideest olla tudengisõbralikum ja tuua õpetajatudengite sekka ka tugispetsialistideks õppivaid tudengeid, kes samuti hakkavad tulevikus koolis töötama. 

Ootame oma vahvasse seltskonda tudengeid, kes on täis tegutsemistahet, soovivad panustada tudengielu edendamisse haridusteaduste instituudis ning luua eluaegseid tutvuseid. Tule ja saa osa millegi uue loomisest!

Üliõpilasorganisatsiooniga liitumiseks võta nendega ühendust Facebookis või meiliaadressil hi.tudengiselts@gmail.com. Nende tegemisi saab jälgida ka Instagramis.

Image
HIT

 

Eripedagoogika ja Logopeedia Tudengite Selts ehk ELTS

 

2014/2015. õppeaastal hakkasid eripedagoogika ja logopeedia üliõpilased korraldama õppeväliseid erialaseid üritusi. 2015. aastal asutati ka ametlik MTÜ, mille esialgseks nimeks oli Eripedagoogika Tudengite Selts (lühendatult ETS). 2018. aastal muudeti nimi Eripedagoogika ja Logopeedia Tudengite Seltsiks ehk ELTSiks, et rõhutada ka logopeedia eriala. Nende hüüdlause "Iga täht loeb" tähistab seda, et nii nagu iga sõnas loeb iga täht, loeb ka ühiskonnas iga inimene.

ELTSI juhatus vahetub iga aasta septembrikuus. Sinna kuuluvad esimees, aseesimees, sekretär, sotsiaalmeediahaldur ja laekur. Esimehe roll antakse tavaliselt 2. kursuse üliõpilasele. ELTSi üks eesmärke on pakkuda võimalusi erinevate kursuste vahel suhtlemiseks. Nii võibki ELTSi, kus liikmeid on umbes 20, pidada sõpruskonnaks, mis jagab ühist eriala. Tutvumisõhtu toimub tavapäraselt septembri keskpaigas. Tugevamate suhete loomiseks korraldatakse filmiõhtuid, matku, lauamänguõhtuid, piknikke ja teisi kokkusaamisi. 2021. aastast ollakse ka võrgustiku Ole Rohkem liikmed, mis annab võimaluse teha koostööd teiste üliõpilasorganisatsioonidega.

ELTSiga liitumiseks täida avaldus. ELTSi tegemisi saab jälgida ka Facebookis ja Instagramis.

Image
ELTSi liikmed 2022. aastal Jakobi 5 õppehoone trepil

 


 
Rohkem üliõpilasorganisatsioone leiad võrgustiku Ole Rohkem kodulehelt