Skip to main content

Sisseastumine haridusteaduste instituuti

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis on võimalik õppida kuuel bakalaureuse- ja kuuel magistriõppekaval, samuti haridusteaduse doktoriõppes. Karjääripöörajaid ootab aga programm "Kogenud kooli".

Miks õppida õpetajaks?

 

Bakalaureuseõppekavad

Eripedagoogika bakalaureuseõppes põimuvad haridusteadusega psühholoogia, filoloogia ja meditsiin. Õppetöö toimub sessioonõppena, eripedagoogi ja logopeedi kutsekompetentsi omandamiseks tuleb läbida ka magistriõpe.

Loe õppekava kohta pikemalt siin

Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamise õppekaval saad viie valiku hulgast ise valida valdkonna, millele spetsialiseeruda. Teisalt annavad õpingud laiapõhjalise humanitaarhariduse, mis võimaldab edasi õppida paljudel õpetajakoolituse magistriõppe õppekavadel. 

Loe õppekava kohta pikemalt siin

Klassiõpetaja õppekava on integreeritud õppekava, milles on ühendatud bakalaureuse- ja magistriõpingud. Klassiõpetaja õpetab algklassides – tavaliselt eesti keelt, matemaatikat, loodus- ja kunstiaineid. 

Loe õppekava kohta pikemalt siin

Koolieelse lasteasutuse õpetajaks saad õppida nii päeva- kui ka sessioonõppes. Saad teada, kuidas laps areneb ja õpib, kuidas tegevusi kavandada ja õpikeskkonda luua, teha koostööd eri osapooltega ja palju muud.

Loe õppekava kohta pikemalt siin

Kutseõpetaja õppekava on hüppelaud igale meistrile – õpingutest saad kaasa juhtimis- ja juhendamisoskused kogu eluks. Võtame vastu õppijaid nii üld- kui ka kutsekeskhariduse baasil, õppimine on paindlik ja ühildatav töötamisega. Õpe kestab kolm aastat.

Loe õppekava kohta pikemalt siin

Loodus- ja reaalainete õpetaja bakalaureuseõppes võid spetsialiseeruda bioloogia-, geograafia-, füüsika-, keemia-, matemaatika- või informaatikaõpetaja suundadele. Õppetöö toimub päevases õppes, kuid auditoorset õppetööd toetab veel e-õpe ja iseseisev töö.

Loe õppekava kohta pikemalt siin

 

Magistriõppekavad

Eripedagoogika ja logopeedia õppekava lõpetajad on kõrgelt hinnatud tugispetsialistid koolieelsetes lasteasutustes, tavakoolides ja erivajadustega laste koolides, polikliinikutes, haiglates ning nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskustes. Magistriõppes toimuvad õppesessioonid üldjuhul kord kuus ühe nädala jooksul esmaspäevast laupäevani.

Loe õppekava kohta pikemalt siin

Haridusinnovatsiooni õppekava valmistab ette õpetajaid, juhte, koolitajaid ja spetsialiste, kes on valmis haridusvaldkonnas tõenduspõhiselt juhtima innovaatilisi protsesse. Õppesessioonidele ootame sind üks või kaks korda kuus ning õppetöö toimub neljapäevast pühapäevani.

Loe õppekava kohta pikemalt siin

Haridustehnoloogia üheaastane ingliskeelne õppekava on mõeldud õpetamiskogemusega praktikutele, kes soovivad haridustehnoloogiat oma töös tõhusamalt rakendada. Sessioonõpe võimaldab õppida ka töötavatel inimestel ja isegi väljaspool Eestit elades.

Loe õppekava kohta pikemalt siin

Kaasava hariduse siht on pakkuda kõigile õppijatele kuuluvustunnet, toetust ja aktiivset mõtestatud osalust oma potentsiaali realiseerimisel. Magistriõppekava paindlik õppetöö korraldus võimaldab ühitada õpingud tööga.

Loe õppekava kohta pikemalt siin

Põhikooli mitme aine õpetaja magistriõpe avab vilistlasele tööturul mitmekülgsed väljavaated, sest võimaldab korraga õppida mitme aine õpetajaks. Võimalik on saada ettevalmistus ka sotsiaalpedagoogina. Lähtuvalt erialast saab õppekava läbida nii päeva- kui ka sessioonõppes. 

Loe õppekava kohta pikemalt siin

Õpetajahariduse õppekava lõpetaja avardab oma karjäärivõimalusi, saades põhjaliku ettevalmistuse ja õpetajakutse oma erialaaines nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiastmes. Õpe toimub avatud ülikooli vormis õppesessioonidena, 1,5-aastane õppeaeg võimaldab kvalifitseeritud õpetajana kiiresti tööturule pääseda.

Loe õppekava kohta pikemalt siin

Haridusteaduse doktoriõpe

Õppekava üldeesmärk on toetada üliõpilase teadmiste ja oskuste arengut rahvusvahelises teadusruumis tunnustatud kõrgprofessionaali tasemele haridusteaduses ning valmistada teda ette tööks õppejõuna ja teadlasena kõrgkoolides ning teistes teadus- ja arendusasutustes või juhtivspetsialistina väljaspool akadeemilist sfääri. 

Loe doktoriõppekavast pikemalt siin

 

Programm "Kogenud kooli" 

"Kogenud kooli" on Tartu Ülikooli programm, mille eesmärk on tuua koolidesse kiiresti uusi reaalainete õpetajaid. Programmiga on liituma oodatud igas vanuses kandidaadid, kellel on erialane kõrgharidus ja valmisolek minna kooli tööle, alustades samal ajal õpetajahariduse magistriõppes. Lisaks on oodatud ka need, kellel on õpetajakoolitus kunagi läbitud, kuid kes pole üldse või on ammu õpetajana töötanud. Vastuvõtu eeldus on magistrikraad, sealhulgas informaatika, matemaatika ja füüsika õppeained. Õpe kestab 1,5 aastat ning lõpetamisel omandatakse haridusteaduse magistrikraad ja õpetajakutse. 

 

Korduma kippuvad küsimused

Kas on kindlaks määratud, kaua peab õpetajana töötama?
Piiranguid ei ole.

Kas õppimine on tasuta?
Õpetajahariduse magistriõppes oled õppetasust vabastatud, kui 1) õpid täiskoormusega ja 2) sinu eelmiste magistriõpingute algusest on möödas üle 6 aasta või töötad koolis õpetajana vähemalt 0,5 koormusega. 

Kas erialaste EAPde arvestusse lähevad ainult lõpetatud ülikooliõpingud?
Arvesse võivad minna ka lõpetamata õpingud ja läbitud täienduskoolitused. Võtke ühendust kogenudkooli@ut.ee ja aitame välja selgitada. 

„Ma olen väga rahul, et mind programmi valiti, ning mul on hea meel, et tegin ise õige valiku ja mujale matemaatikaõpetajaks õppima ei läinud. Selle programmi juures on eriti hea see, et oleme kursusekaaslastega ka saatusekaaslased ja mõistame üksteist: me kuulame ära, anname nõu, lohutame, julgustame, innustame ja motiveerime üksteist. Meie seltskond on lihtsalt super!“

Annika Koitmäe-Pihl, "Kogenud Kooli" I lend