Sisseastumine haridusteaduste instituuti

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis on võimalik õppida kuuel bakalaureuse- ja kuuel magistriõppekaval, samuti haridusteaduse doktoriõppes.

Õppekavade infotundide toimumisajad

Infotunnid toimuvad videokohtumisena Zoomis. Zoomi lingid saadetakse registreerunutele enne toimumisaega meilitsi ja pannakse üles ka kodulehele.

Registreeri end infotundidesse veebivormis.

Bakalaureuseõppekavad

 • 28. mai kl 14 humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis, liitu Zoomis
 • 30. mai kl 14 koolieelse lasteasutuse õpetaja, liitu Zoomis
 • 11. juuni kl 16 kutseõpetaja, liitu Zoomis
 • 14. juuni kl 15 eripedagoogika ja logopeedia, liitu Zoomis
 • loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis (kodulehele lisatakse videosalvestus)

Integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppekava

 • 27. mai kl 15 klassiõpetaja, liitu Zoomis

Magistriõppekavad

 • 23. mai kl 14 põhikooli mitme aine õpetaja, liitu Zoomis
 • 23. mai kl 16 kaasav haridus, liitu Zoomis
 • 14. juuni kl 15 eripedagoogika ja logopeedia, liitu Zoomis
 • haridusinnovatsioon (kodulehele lisatakse videosalvestus)
 • haridustehnoloogia (videosalvestus)

Miks õppida õpetajaks?

 

Bakalaureuseõppekavad

Eripedagoogika ja logopeedia bakalaureuseõppes põimuvad haridusteadusega psühholoogia, filoloogia ja meditsiin. Õppetöö toimub nii päeva- kui ka sessioonõppena. Eripedagoogi ja logopeedi kutsepädevuse omandamiseks tuleb bakalaureuseõppe järel läbida ka eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava.

Loe õppekava kohta pikemalt siin.

Põhikoolis humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamise õppekava puhul saad valida viie valdkonna hulgast selle, millele spetsialiseerud. Teisalt annab meie õpe sulle ulatusliku humanitaarhariduse, mis võimaldab õppida edasi paljude õpetajakoolituse magistriõppe õppekavade alusel.

Loe õppekava kohta pikemalt siin.

Koolieelse lasteasutuse õpetajaks saad õppida nii päeva- kui ka sessioonõppes. Saad teada, kuidas laps areneb ja õpib, kuidas tegevusi kavandada ja õpikeskkonda luua, teha koostööd eri osapooltega ja palju muud.

Loe õppekava kohta pikemalt siin.

Kutseõpetajaks ootame õppima erinevate erialade spetsialiste, kes soovivad anda panuse oma kutseala järelkasvu tagamisse ja erialavaldkonna arendamisse kas õpetaja, praktikajuhendaja või koolitajana kutseõppe- või praktikaasutuses.

Sisseastumisel on eelis, kui sul on juba selle eriala väljaõpe, näiteks kutsetunnistus, kutsekeskharidus või kutseharidus keskhariduse baasil.

Kandidaadilt ootame suurt motivatsiooni, arenenud eneseregulatsioonioskust ning läbimõeldud valmisolekut ühendada pingutust nõudvad õpingud oma töö- ja eraeluga.

Loe õppekava kohta pikemalt siin

Sellest õppekavast võtad kaasa laia silmaringi ning nüüdisaegsed juhtimis-, suhtlemis- ja nõustamisoskused. Peale selle kujundad sa loodus- ja reaalaineid inspireerivalt õpetades noorte inimeste elu ja ühiskonna tulevikku.

Loe õppekava kohta pikemalt siin

 

Magistriõppekavad

Eripedagoogika ja logopeedia õppekava lõpetajad on kõrgelt hinnatud tugispetsialistid koolieelsetes lasteasutustes, tavakoolides ja erivajadustega laste koolides, polikliinikutes, haiglates ning nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskustes. Magistriõppes toimuvad õppesessioonid üldjuhul kord kuus ühe nädala jooksul esmaspäevast laupäevani.

Loe õppekava kohta pikemalt siin.

Haridusinnovatsiooni õppekava valmistab ette õpetajaid, juhte, koolitajaid ja spetsialiste, kes on valmis haridusvaldkonnas tõenduspõhiselt juhtima innovaatilisi protsesse. Õppesessioonidele ootame sind üks või kaks korda kuus ning õppetöö toimub neljapäevast pühapäevani.

Loe õppekava kohta pikemalt siin.

Haridustehnoloogia üheaastane ingliskeelne õppekava on mõeldud õpetamiskogemusega praktikutele, kes soovivad haridustehnoloogiat oma töös tõhusamalt rakendada. Sessioonõpe võimaldab õppida ka töötavatel inimestel ja isegi väljaspool Eestit elades.

Loe õppekava kohta pikemalt siin.

Kaasava hariduse siht on pakkuda kõigile õppijatele kuuluvustunnet, toetust ja aktiivset mõtestatud osalust oma potentsiaali realiseerimisel. Magistriõppekava paindlik õppetöö korraldus võimaldab ühitada õpingud tööga.

Loe õppekava kohta pikemalt siin.

Klassiõpetaja viieaastane õppekava annab sulle nii magistrikraadi kui ka õpetajakutse. Meie vilistlasena saad õpetada koolis nii põhiaineid kui ka anda inglise keele või käsitöö ja kodunduse tunde juhul, kui valisid need oma lisaerialaks. Algklassides õpetades on su päevad täis tegutsemislusti ja loomisrõõmu.

Loe õppekava kohta pikemalt siin

 

Põhikooli mitme aine õpetaja magistriõpe avab vilistlasele tööturul mitmekülgsed väljavaated, sest võimaldab korraga õppida mitme aine õpetajaks. Võimalik on saada ettevalmistus ka sotsiaalpedagoogina.

Loe õppekava kohta pikemalt siin.

2024/2025. õppeaastaks sellel õppekaval vastuvõttu ei toimu.

Õpetajahariduse õppekava lõpetaja avardab oma karjäärivõimalusi, saades põhjaliku ettevalmistuse ja õpetajakutse oma erialaaines nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiastmes. Õpe toimub avatud ülikooli vormis õppesessioonidena, 1,5-aastane õppeaeg võimaldab kvalifitseeritud õpetajana kiiresti tööturule pääseda.

Loe õppekava kohta pikemalt siin

Haridusteaduse doktoriõpe

Õppekava üldeesmärk on toetada üliõpilase teadmiste ja oskuste arengut rahvusvahelises teadusruumis tunnustatud kõrgprofessionaali tasemele haridusteaduses ning valmistada teda ette tööks õppejõuna ja teadlasena kõrgkoolides ning teistes teadus- ja arendusasutustes või juhtivspetsialistina väljaspool akadeemilist sfääri. 

Loe doktoriõppesse sisseastumise kohta pikemalt

tudengid

Õppekava infotund veebis: eripedagoogika ja logopeedia 14.06 15.00

Haridusteaduste instituut

Õppekava infotund veebis: kutseõpetaja 11.06 16.00

Haridusteaduse instituudi üliõpilased

Õppekava infotund veebis: koolieelse lasteasutuse õpetaja 30.05 14.00