Sisseastumine haridusteaduste instituuti

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis on võimalik õppida kuuel bakalaureuse- ja kuuel magistriõppekaval, samuti haridusteaduse doktoriõppes. 

Miks õppida õpetajaks?

 

Bakalaureuseõppekavad

Eripedagoogika ja logopeedia bakalaureuseõppes põimuvad haridusteadusega psühholoogia, filoloogia ja meditsiin. Õppetöö toimub nii päeva- kui ka sessioonõppena, eripedagoogi ja logopeedi kutsekompetentsi omandamiseks tuleb läbida ka magistriõpe.

Loe õppekava kohta pikemalt siin

Õppekava infotund toimub 9. juuni kell 13 veebis. 

Registreeri end infotundi!

Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamise õppekaval saad viie valiku hulgast ise valida valdkonna, millele spetsialiseeruda. Teisalt annavad õpingud laiapõhjalise humanitaarhariduse, mis võimaldab edasi õppida paljudel õpetajakoolituse magistriõppe õppekavadel. 

Loe õppekava kohta pikemalt siin

Õppekava infotund toimub 13. juunil kell 10 veebis.

Registreeri end infotundi!

Koolieelse lasteasutuse õpetajaks saad õppida nii päeva- kui ka sessioonõppes. Saad teada, kuidas laps areneb ja õpib, kuidas tegevusi kavandada ja õpikeskkonda luua, teha koostööd eri osapooltega ja palju muud.

Loe õppekava kohta pikemalt siin

Õppekava infotund toimub 27. aprillil kell 16.30 veebis. 

Registreeri end infotundi!

Kutseõpetaja õppekava on hüppelaud igale meistrile – õpingutest saad kaasa juhtimis- ja juhendamisoskused kogu eluks. Võtame vastu õppijaid nii üld- kui ka kutsekeskhariduse baasil, õppimine on paindlik ja ühildatav töötamisega. Õpe kestab kolm aastat.

Loe õppekava kohta pikemalt siin

Õppekava infotund toimub 8. juuni kell 16 veebis. 

Registreeri end infotundi!

Loodus- ja reaalainete õpetaja bakalaureuseõppes võid spetsialiseeruda bioloogia-, geograafia-, füüsika-, keemia-, matemaatika- või informaatikaõpetaja suundadele. Õppetöö toimub päevases õppes, kuid auditoorset õppetööd toetab veel e-õpe ja iseseisev töö.

Loe õppekava kohta pikemalt siin

 

Magistriõppekavad

Eripedagoogika ja logopeedia õppekava lõpetajad on kõrgelt hinnatud tugispetsialistid koolieelsetes lasteasutustes, tavakoolides ja erivajadustega laste koolides, polikliinikutes, haiglates ning nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskustes. Magistriõppes toimuvad õppesessioonid üldjuhul kord kuus ühe nädala jooksul esmaspäevast laupäevani.

Loe õppekava kohta pikemalt siin

Õppekava infotund toimub 9. juuni kell 13 veebis.

Registreeri end infotundi!

Haridusinnovatsiooni õppekava valmistab ette õpetajaid, juhte, koolitajaid ja spetsialiste, kes on valmis haridusvaldkonnas tõenduspõhiselt juhtima innovaatilisi protsesse. Õppesessioonidele ootame sind üks või kaks korda kuus ning õppetöö toimub neljapäevast pühapäevani.

Loe õppekava kohta pikemalt siin.

21. aprillil toimus õppekava infotund, mida on võimalik järele vaadata siin

 

Haridustehnoloogia üheaastane ingliskeelne õppekava on mõeldud õpetamiskogemusega praktikutele, kes soovivad haridustehnoloogiat oma töös tõhusamalt rakendada. Sessioonõpe võimaldab õppida ka töötavatel inimestel ja isegi väljaspool Eestit elades.

Loe õppekava kohta pikemalt siin

Kandideerimine kuni 15. märtsini!

Kaasava hariduse siht on pakkuda kõigile õppijatele kuuluvustunnet, toetust ja aktiivset mõtestatud osalust oma potentsiaali realiseerimisel. Magistriõppekava paindlik õppetöö korraldus võimaldab ühitada õpingud tööga.

Loe õppekava kohta pikemalt siin

Õppekava infotunnid toimuvad 3. mai kell 16 ja 24. mai kell 16 veebis. 

Registreeri end infotundi!

 

Klassiõpetaja õppekava on integreeritud õppekava, milles on ühendatud bakalaureuse- ja magistriõpingud. Klassiõpetaja õpetab algklassides – tavaliselt eesti keelt, matemaatikat, loodus- ja kunstiaineid. 

Loe õppekava kohta pikemalt siin

Õppekava infotund toimub 6. juunil kell 14 veebis.

Registreeri end infotundi!

Põhikooli mitme aine õpetaja magistriõpe avab vilistlasele tööturul mitmekülgsed väljavaated, sest võimaldab korraga õppida mitme aine õpetajaks. Võimalik on saada ettevalmistus ka sotsiaalpedagoogina. Lähtuvalt erialast saab õppekava läbida nii päeva- kui ka sessioonõppes. 

Loe õppekava kohta pikemalt siin

Õppekava infotund toimub 9. juuni kell 10 veebis. 

Registreeri end infotundi!

Õpetajahariduse õppekava lõpetaja avardab oma karjäärivõimalusi, saades põhjaliku ettevalmistuse ja õpetajakutse oma erialaaines nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiastmes. Õpe toimub avatud ülikooli vormis õppesessioonidena, 1,5-aastane õppeaeg võimaldab kvalifitseeritud õpetajana kiiresti tööturule pääseda.

NB! 2023/2024. õppeaastal õppekavale vastuvõttu ei toimu.

Loe õppekava kohta pikemalt siin

Haridusteaduse doktoriõpe

Õppekava üldeesmärk on toetada üliõpilase teadmiste ja oskuste arengut rahvusvahelises teadusruumis tunnustatud kõrgprofessionaali tasemele haridusteaduses ning valmistada teda ette tööks õppejõuna ja teadlasena kõrgkoolides ning teistes teadus- ja arendusasutustes või juhtivspetsialistina väljaspool akadeemilist sfääri. 

Loe doktoriõppesse sisseastumise kohta pikemalt

#sisseastumine
Õpetaja Kairi: mind üllatab, kui palju saab õpetaja noore inimese tuleviku jaoks ära teha

Õpetaja Kairi: mind üllatab, kui palju saab õpetaja noore inimese tuleviku jaoks ära teha

#sisseastumine
Tartu Ülikool ootab uusi üliõpilasi õpetajakoolitusse õppima.

Seitse küsimust, mis võivad õpetajakoolitusse kandideerijal tekkida

#õppimine #sisseastumine
Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni