Skip to main content

Teadusprojektid

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut osaleb parajasti neljas suuremas teadusprojektis: 
  • Projekt “Kaasava hariduse õppekava õpetamise kvaliteedi arendamine ja tõhustamine”. Projekt sai alguse 2018. aastal koostöös Tallinna Ülikooliga ning nüüdseks on Tartu Ülikoolis loodud nii kaasava hariduse täiendkoolitus kui ka magistriõppekava. Koolitusprogrammide raames viiakse läbi ka teadustööd, uurides nende mõju osalejate teadmistele ja hoiakutele.
  • Projekt Digiefekt. 2020. aastal alanud projekti eesmärk on mõista, kuidas digitaalsete õppematerjalide erineval viisil kasutamine prognoosib õpitulemusi. Uuringu fookuses on põhikooliõpilased esimesest, teisest ja kolmandast kooliastmest ning sügavam uurimine korraldatakse vähemalt 10 koolis.
  • Projekt MATHMot. Projekt keskendub matemaatika õppimise motivatsioonile. Projekti käigus kogutakse andmeid matemaatika õpetamise ja õppimise kohta osalevate riikide koolide 3. ja 4. klassides ning jälgitakse samu õpilasi aasta hiljem, et näha, kuidas nende motivatsioon on aja jooksul arenenud. 
  • Projekt DiCoTe. Projekt DiCoTe keskendub õpetajakoolituses digipädevuste arendamise heade tavade jagamisele partnerülikoolide vahel.
#teadus #tunnustamine
Arvuti

Haridusteaduste instituudi digipedagoogika projekt valiti Euroopa innovaatilise õpetamise auhinna nominendiks

Jaga
27.06.2022
#teadus
Karmen Kalk juhendajatega

Karmen Kalk kaitses doktoritööd „Refleksiooni soodustamine ja prognoosimine blogis praktika ja kutseaasta jooksul“

Jaga
20.06.2022
#teadus
Pilt Tartu Ülikooli Physicumi fuajeest_Foto autor Andero Kalju

Tartu Ülikool asub suurendama kliimateadlikkust

Jaga
14.06.2022