Skip to main content

Teadusprojektid

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut osaleb parajasti neljas teadusprojektis: 
  • Projekt “Kaasava hariduse õppekava õpetamise kvaliteedi arendamine ja tõhustamine”. Projekt sai alguse 2018. aastal koostöös Tallinna Ülikooliga ning nüüdseks on Tartu Ülikoolis loodud nii kaasava hariduse täiendkoolitus kui ka magistriõppekava. Koolitusprogrammide raames viiakse läbi ka teadustööd, uurides nende mõju osalejate teadmistele ja hoiakutele.
  • Projekt Digiefekt. 2020. aastal alanud projekti eesmärk on mõista, kuidas digitaalsete õppematerjalide erineval viisil kasutamine prognoosib õpitulemusi. Uuringu fookuses on põhikooliõpilased esimesest, teisest ja kolmandast kooliastmest ning sügavam uurimine korraldatakse vähemalt 10 koolis.
  • Projekt MATHMot. Projekt keskendub matemaatika õppimise motivatsioonile. Projekti käigus kogutakse andmeid matemaatika õpetamise ja õppimise kohta osalevate riikide koolide 3. ja 4. klassides ning jälgitakse samu õpilasi aasta hiljem, et näha, kuidas nende motivatsioon on aja jooksul arenenud. 
  • Projekt DiCoTe. Projekt DiCoTe keskendub õpetajakoolituses digipädevuste arendamise heade tavade jagamisele partnerülikoolide vahel.
Jaga
18.01.2022
Jaga
24.11.2021
#teadus
Digipädevused

Digipädevused õpetajakoolituses

Jaga
23.11.2021