Teadusprojektid

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut osaleb parajasti mitmes suuremas teadusprojektis: 
  • Projekt “Kaasava hariduse õppekava õpetamise kvaliteedi arendamine ja tõhustamine”. Projekt sai alguse 2018. aastal koostöös Tallinna Ülikooliga ning nüüdseks on Tartu Ülikoolis loodud nii kaasava hariduse täiendkoolitus kui ka magistriõppekava. Koolitusprogrammide raames viiakse läbi ka teadustööd, uurides nende mõju osalejate teadmistele ja hoiakutele.
  • Projekt Digiefekt. 2020. aastal alanud projekti eesmärk on mõista, kuidas digitaalsete õppematerjalide erineval viisil kasutamine prognoosib õpitulemusi. Uuringu fookuses on põhikooliõpilased esimesest, teisest ja kolmandast kooliastmest ning sügavam uurimine korraldatakse vähemalt 10 koolis.
  • Projekt MATHMot. Projekt keskendub matemaatika õppimise motivatsioonile. Projekti käigus kogutakse andmeid matemaatika õpetamise ja õppimise kohta osalevate riikide koolide 3. ja 4. klassides ning jälgitakse samu õpilasi aasta hiljem, et näha, kuidas nende motivatsioon on aja jooksul arenenud. 
  • Projekt DiCoTe. Projekt DiCoTe keskendub õpetajakoolituses digipädevuste arendamise heade tavade jagamisele partnerülikoolide vahel.
  • Projekt CultureNature Literacy. Projekt CultureNatureLiteracy avab inimkeskse ajastu (antropotseeni) keskset ideed ja keskendub oskustele, mis on lahutamatult seotud nii keskkonna kui kultuuriga (antropotseenikompetents).
  • Projekt Transforming Education with Technology. Projekt keskendub õpilähenemiste ümberkujundamisele, et toetada positiivse haridustuleviku saavutamisele suunatud lahenduste väljatöötamist ja hindamist.
IRCAI saadikud.jpeg

Margus Pedastest sai Rahvusvahelise Tehisintellekti Uurimiskeskuse teadussaadik

ajakiri

Eesti Haridusteaduste Ajakirja kutsutakse esitama kaastöid