Õppekorralduse spetsialistid haridusteaduste instituudis

Pöördu julgelt oma õppekava õppekorralduse spetsialisti poole, kui sul tekib probleeme mistahes õppetöö praktilise korralduse valdkonnas: näiteks tunniplaanid, ainetele registreerumine, õpingute hetkeseis, VÕTA, tõendid või üliõpilaspilet. 

 

Õppekorralduse spetsialist

     Koordineeritavad õppekavad

Anneli Adamson
anneli.adamson@ut.ee
tel 737 6440
Jakobi 5-A131

 • klassiõpetaja
 • haridusinnovatsioon
 • haridusteadus (doktoriõpe)
Kadri Eek
kadri.eek@ut.ee
tel 7 376 444
Jakobi 5-A130
 
 • haridustehnoloogia
 • koolieelse lasteasutuse õpetaja
 • kaasav haridus
 • loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis

Mari Pärn
mari.parn@ut.ee
tel 737 5919
Jakobi 5-A128

 • eripedagoogika (bakalaureuseõppekava)
 • eripedagoogika ja logopeedia (magistriõppekava)
Ranet Rõõmussaar
ranet.roomussaar@ut.ee
tel 737 6447, 5884 5002
Jakobi 5-A129
 • humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis
 • põhikooli mitme aine õpetaja
 • kutseõpetaja
 • õpetajaharidus
#õppimine #sisseastumine
Peamaja

Tartu Ülikooli magistriõppe võõrkeelsetele erialadele saab kandideerida 15. märtsini ja eestikeelsetele erialadele 28. juunini

#õppimine
Kaasav haridus_haridusteaduste instituut

Kaasava hariduse õppekavale saavad kandideerida ka bakalaureusekraadiga lasteaiaõpetajad

#instituudist #õppimine
Tudengielu_haridusteaduste instituut.

Üliõpilaselu