Õppekorralduse spetsialistid haridusteaduste instituudis

Pöördu julgelt oma õppekava õppekorralduse spetsialisti poole, kui sul tekib probleeme mistahes õppetöö praktilise korralduse valdkonnas: näiteks tunniplaanid, ainetele registreerumine, õpingute hetkeseis, VÕTA, tõendid või üliõpilaspilet. 

 

Õppekorralduse spetsialist

     Koordineeritavad õppekavad

Anneli Adamson
anneli.adamson@ut.ee
tel 737 6440
Jakobi 5-A131

 • klassiõpetaja
 • haridusinnovatsioon
 • haridusteadus (doktoriõpe)

Jana Kuremägi
jana.kuremagi@ut.ee
tel 737 6444
Jakobi 5-A130

 • koolieelse lasteasutuse õpetaja
 • kutseõpetaja

Mari Pärn
mari.parn@ut.ee
tel 737 5919
Jakobi 5-A128

 • eripedagoogika (bakalaureuseõppekava)
 • eripedagoogika ja logopeedia (magistriõppekava)
Ranet Rõõmussaar
ranet.roomussaar@ut.ee
tel 737 6447, 5884 5002
Jakobi 5-A129
 • humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis
 • põhikooli mitme aine õpetaja
 • õpetajaharidus

Margit Kiisler
margit.kiisler@ut.ee
tel 737 6456
Jakobi 5-A101

 • loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis
 • kaasav haridus
 • haridustehnoloogia