Skip to main content

Eripedagoogika üliõpilastele

Õppeained 2021/22. õppeaasta kevadsemestri tunniplaanides: 

NB! Bakalaureuseõppe moodulite valimisel ÕIS2-s saad abi siit

2021/22. õppeaasta sessioonõppe õppesessioonid

Bakalaureuseõppe 1. aasta:
2. nädalal (09.–11.09.2021)
4. nädalal (23.–25.09.2021)
6. nädalal (07.–09.10.2021)
8. nädalal (22.–23.10.2021)
10. nädalal (04.–05.11.2021)
12. nädalal (18.–20.11.2021)
14. nädalal (02.–04.12.2021)
16. nädalal (16.–18.12.2021)
19. nädalal (06.–08.01.2022)
20. nädalal (13.–15.01.2022)

Bakalaureuseõppe 2. aasta:
2. nädalal (09.–11.09.2021)
4. nädalal (23.–24.09.2021)
6. nädalal (07.–08.10.2021)
10. nädalal (04.–05.11.2021)
12. nädalal (18.–19.11.2021)
14. nädalal (02.–04.12.2021)
19. nädalal (06.–08.01.2022)

Bakalaureuseõppe 3. aasta:
2. nädalal (09.–11.09.2021)
4. nädalal (23.–25.09.2021)
6. nädalal (07.–09.10.2021)
8. nädalal (21.–22.10.2021)
10. nädalal (04.–06.11.2021)
12. nädalal (18.–19.11.2021)
14. nädalal (02.–04.12.2021)
19. nädalal (06.–08.01.2022)


Magistriõppe 1. aasta:
3. nädalal (13.–18. september 2021)
7. nädalal (11.–16. oktoober 2021)
11. nädalal (8.–13. november 2021)
15. nädalal (6.–11. detsember 2021)
20. nädalal (10.–16. jaanuar 2022)

Magistriõppe 2. aasta (eripedagoogika eriala):
2. nädal (6.–11. september 2021)
5. nädal (27. september–2. oktoober 2021)
8. nädal (18.–23. oktoober 2021)
16. nädal (13.–19. detsember 2021)
11.–14. nädalal (08.11.–03.12.2021) toimub alushariduse praktika

Magistriõppe 2. aasta (logopeedia eriala):
2. nädal (6.–11. september 2021)
5. nädal (27. september–2. oktoober 2021)
16. nädal (13.–19. detsember 2021)
8.–14. nädalal (18.10.–03.12.2021) toimub logopeedia praktika haridusasutuses

 

Bakalaureuseõppe 1. aasta:
24. nädalal (10.–12.02.2022)
28. nädalal (10.-12.03.2022)
30. nädalal (24.-26.03.2022)
32. nädalal (07.-09.04.2022)
34. nädalal (21.-23.04.2022)
36. nädalal (05.-07.05.2022)
38. nädalal (19.-21.05.2022)
40. nädalal (02.-04.06.2022)
42. nädalal (16.–18.06.2022)

Bakalaureuseõppe 2. aasta:
24. nädalal (10.–12.02.2022)
28. nädalal (10.-12.03.2022)
30. nädalal (24.-26.03.2022)
32. nädalal (07.-09.04.2022)
36. nädalal (05.-07.05.2022)
38. nädalal (19.-21.05.2022)
41. nädalal (09.-11.06.2022)

Bakalaureuseõppe 3. aasta:
24. nädalal (10.–12.02.2022)
28. nädalal (10.-12.03.2022)
30. nädalal (24.-26.03.2022)
32. nädalal (07.-09.04.2022)
36. nädalal (05.-07.05.2022)
38. nädalal (19.-21.05.2022)

Magistriõppe 1. aasta, eripedagoogika eriala:
22.-25. nädalal (24.01.–18.02.2022) õpiabi praktika
29. nädalal (14.–19.03.2022)
34. nädalal (18.–23.04.2022)
39. nädalal (23.–28.05.2022)
42. nädalal (13.–19.06.2022)

Magistriõppe 1. aasta, logopeedia eriala:
25. nädalal (14.–19.02.2022)
29. nädalal (14.–19.03.2022)
34. nädalal (18.–23.04.2022)
39. nädalal (23.–28.05.2022)
42. nädalal (13.–19.06.2022)

Magistriõppe 2. aasta, eripedagoogika eriala:
20.-25. nädalal (10.01.–18.02.2022) eriklassis õpetamise ja eripedagoogilise nõustamise praktika

Magistriõppe 2. aasta, logopeedia eriala:
20.-26. nädalal (10.01.–25.02.2022) logopeedia praktika kliinikus ja rehabilitatsiooniasutuses

Eripedagoogika ja logopeedia üliõpilaste akadeemilise kalendri 2021/22. õppeaastaks leiad siit. 

 

Konfidentsiaalsuskohustus

Konfidentsiaalsuskohustuse järgi kohustub üliõpilane tagama eripedagoogika osakonna õppekavade läbimisel talle nii Tartu Ülikoolis kui ka haridus- ja tervishoiuasutustes, kus seoses õppetööga viibitakse, teatavaks saanud isikuandmete, sh eriliiki isikuandmete konfidentsiaalsuse. Konfidentsiaalsuskohustuse vormi leiad siit

Eripedagoogika magistriõppe info

Eripedagoogika magistriõppes on üliõpilasel võimalik valida, kas lõpetada magistritöö või magistrieksamiga.

Info ja soovitused magistrantidele leiad siit

Magistriõppekava "Eripedagoogika ja logopeedia" eeldusainete sooritamisest

NB! Alljärgnev puudutab vaid neid, kes ei ole lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika bakalaureuseõpet.

Kandideerimiseks eripedagoogika ja logopeedia magistriõppesse Tartu Ülikoolis peaksid kandidaadil olema bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ja sooritatud eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava eeldusained.

Magistriõppe eeldusaineid on võimalik sooritada eksternina Tartu Ülikooli eripedagoogika bakalaureuseõppe päevases ja Avatud Ülikooli õppes. Info eksterniõppe kohta: https://ut.ee/et/sisu/oppimine-eksternina 

Magistriõppe eeldusaineid on võimalik asendada varemsooritatud kõrgkooliõpingutega. Et komisjon saaks hinnata varasemate soorituste vastavust eripedagoogika ja logopeedia magistriõppe eeldusainetele, tuleks saata diplomi ja akadeemilise õiendi (vajadusel ka täiendkoolituse tunnistus(t)e) koopiad/skaneeringud allpooltoodud posti-/meiliaadressil.

Magistriõppe eeldusained võib alates 2016. aastast asendada ka eripedagoogika bakalaureuseeksami (SHHI.03.003 Bakalaureuseeksam eripedagoogikas) sooritamisega Tartu Ülikoolis.

Bakalaureuseeksamil peab üliõpilane demonstreerima oma teadmisi järgmiste eripedagoogika bakalaureuseõppekava moodulite ainete osas:

  • eripedagoogika kohustuslik suunamoodul
  • eripedagoogika kohustuslik erialamoodul
  • kolm ainet õppekavaspetsiifilisest alusmoodulist: SHPH.00.029 Tunnetuspsühholoogia; SOPH.00.283 Arengupsühholoogia ja HTEP.01.035 Erivajadustega laste psühholoogia alused.

Eripedagoogika bakalaureuseõppekava on kättesaadav https://ut.ee/et/oppekavad/eripedagoogika (link: Õppeained). Klikkides õppekavas olevate ainete nimetustele, avaneb üldinfo vastava aine kohta ning on ka võimalik tutvuda erinevate semestrite ainekavadega.

Bakalaureuseeksam on kirjalik, sisaldab nii valikvastustega kui avatud küsimusi. Eksami kestus on 3 tundi (180 minutit).

Vastuvõtutingimused, sh magistriõppe eeldusainete loetelu ning info bakalaureuseeksami sooritamise kohta https://ut.ee/et/oppekavad/eripedagoogika-ja-logopeedia

Lisainfo: Mari Pärn, TÜ eripedagoogika osakonna õppekorralduse spetsialist, mari.parn@ut.ee

#õppimine
Ajarännak

Ajarännak koolipäeva aastal 1922

Jaga
25.04.2022
#õppimine #sisseastumine
Haridusinnovatsioon

Õppides tundma homset haridust

Jaga
25.04.2022
#õppimine
Ukraina pöördumine_Andres_Tennus.jpeg

Aita Ukraina üliõpilastel jätkata haridusteed – tee (püsi)annetus TÜ stipendiumifondi

Jaga
01.03.2022