Eripedagoogika ja logopeedia üliõpilastele

 

Akadeemiline kalender 2022/2023. õppeaastal

 

Vaata akadeemilist kalendrit siit

 

Juhised eripedagoogika ja logopeedia magistritööde 2023. aasta kevadistele kaitsjatele ja magistrieksami sooritajatele leiab siit.

Tutvu eripedagoogika ja logopeedia magistritööde ja magistrieksami teemavaldkondadega siin.

Õppetööalane info

Bakalaureuseõppe 1. aasta:
24. nädalal (09.– 11.02.2023)
28. nädalal (09.– 11.03.2023)
30. nädalal (23.– 25.03.2023)
33. nädalal (13.– 15.04.2023)
34. nädalal (20.– 22.04.2023)
36. nädalal (04.– 06.05.2023)
38. nädalal (18.– 20.05.2023)
40. nädalal (01.– 03.06.2023)
42. nädalal (15.– 17.06.2023)


Bakalaureuseõppe 2. aasta:
24. nädalal (09.– 11.02.2023)
28. nädalal (09.– 11.03.2023)
30. nädalal (23.– 25.03.2023)
33. nädalal (13.– 15.04.2023)
34. nädalal (20.– 22.04.2023)
36. nädalal (04.– 06.05.2023)
38. nädalal (18.– 20.05.2023)
40. nädalal (01.– 03.06.2023)

Bakalaureuseõppe 3. aasta:
24. nädalal (09.– 11.02.2023)
28. nädalal (09.– 11.03.2023)
30. nädalal (23.– 25.03.2023)
34. nädalal (20.– 22.04.2023)
36. nädalal (04.– 06.05.2023)
38. nädalal (18.– 20.05.2023)

Mag õppe 1. aasta eripedagoogika:
23.01.–17.02.2023 õpiabi praktika
13.–18.03.2023, 17.–22.04.2023, 22.–27.05.2023, 12.–18.06.2023.

Mag õppe 1. aasta logopeedia:
13.–18.02.2023, 13.–18.03.2023, 17.–22.04.2023, 22.–27.05.2023, 12.–18.06.2023.

Mag õppe 2. aasta eripedagoogika:
09.01.–17.02.2023 eriklassis õpetamise ja eripedagoogilise nõustamise praktika,
Kohustuslik aine SVHI.03.026 toimub 09.03.2023, 23.03.2023, 13.04.2023.
Valikaine HTHT.01.016 toimub 10.02.2023, 11.03.2023, 24.03.2023, 13.04.2023, 27.04.2023.
Valikaine SHHI.01.066 toimub 09.02.2023, 09.03.2023, 23.03.2023.

Mag õppe 2. aasta logopeedia:
06.02.–24.03.2023 logopeedia praktika kliinikus ja rehabilitatsiooniasutuses,
Valikaine HTHT.01.016 toimub 10.02.2023, 11.03.2023, 24.03.2023, 13.04.2023, 27.04.2023.
Valikaine SHHI.01.066 toimub 09.02.2023, 09.03.2023, 23.03.2023.

Eripedagoogika ja logopeedia magistriõppe info

Eripedagoogika ja logopeedia magistriõppes on üliõpilasel võimalik valida, kas lõpetada magistritöö või magistrieksamiga. 

Info ja soovitused magistrantidele leiad siit.

Magistrieksami kirjutamise ja vormistamise juhendi eripedagoogika osakonna logopeedia eriala üliõpilastele 2023/2024. õa leiad siit.

NB! Alljärgnev puudutab vaid neid, kes ei ole lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika bakalaureuseõpet või eripedagoogika ja logopeedia bakalaureuseõpet.

Kandideerimiseks eripedagoogika ja logopeedia magistriõppesse Tartu Ülikoolis peaksid kandidaadil olema kas

bakalaureusekraad (või sellele vastav haridustase) mistahes erialal ja sooritatud eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava eeldusained

või

bakalaureusekraad (või sellele vastav haridustase) mistahes erialal ja positiivsele tulemusele sooritatud eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava sisseastumiseksam.

Magistriõppe eeldusaineid on võimalik sooritada eksternina Tartu Ülikooli eripedagoogika ja logopeedia bakalaureuseõppe päevases ja sessioonõppes. Info eksterniõppe kohta: https://ut.ee/et/sisu/oppimine-eksternina 

Magistriõppe eeldusaineid on võimalik asendada varemsooritatud kõrgkooliõpingutega. Et komisjon saaks hinnata varasemate soorituste vastavust eripedagoogika ja logopeedia magistriõppe eeldusainetele, tuleks saata diplomi ja akadeemilise õiendi (vajadusel ka täiendkoolituse tunnistus(t)e) koopiad/skaneeringud õppekorralduse spetsialisti Mari Pärna meiliaadressil mari.parn@ut.ee.

Sisseastumiseksam toimub Tartu Ülikoolis suvisel vastuvõtuperioodil. Sisseastumiseksamil peab üliõpilane demonstreerima oma teadmisi järgmiste eripedagoogika ja logopeedia bakalaureuseõppekava moodulite ainete osas:

  • eripedagoogika kohustuslik suunamoodul
  • eripedagoogika kohustuslik erialamoodul
  • kolm ainet õppekavaspetsiifilisest alusmoodulist:
    „SHPH.00.029 Tunnetuspsühholoogia“, „SOPH.00.283 Arengupsühholoogia“ ja „HTEP.01.035 Erivajadustega laste psühholoogia alused“.

Eripedagoogika ja logopeedia bakalaureuseõppekava on kättesaadav siin. Klikkides õppekavas olevate ainete nimetustele, avaneb üldinfo vastava aine kohta ning on ka võimalik tutvuda ainekavadega.

Sisseastumiseksam on kirjalik, sisaldab nii valikvastustega kui avatud küsimusi. Eksami kestus on 3 tundi (180 minutit).

Vastuvõtutingimused on kättesaadavad https://ut.ee/et/oppekavad/eripedagoogika-ja-logopeedia

#õppimine #sisseastumine
Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

#õppimine
Lõpueksamite ja kaitsmiste toimumisajad

Lõpueksamite ja lõputööde kaitsmiste toimumisajad 2023

#õppimine
Tudengid koos

Valminud on Tartu Ülikooli eesti keele õppe võimalusi tutvustav veebileht