Eripedagoogika ja logopeedia üliõpilastele

 

 

Akadeemiline kalender 2022/2023. õppeaastal

 

Vaata akadeemilist kalendrit siit

 

Õppetööalane info

Bakalaureuseõppe 1. aasta:
2. nädalal (08.–10.09.2022)
4. nädalal (22.–24.09.2022)
6. nädalal (06.–08.10.2022)
8. nädalal (21.–22.10.2022)
10. nädalal (03.–05.11.2022)
12. nädalal (17.–19.11.2022)
14. nädalal (01.–03.12.2022)
16. nädalal (15.–17.12.2022)
20. nädalal (12.–14.01.2023)
22. nädalal (26.–28.01.2023)

Bakalaureuseõppe 2. aasta:
2. nädalal (08.–10.09.2022)
4. nädalal (22.–24.09.2022)
6. nädalal (06.–08.10.2022)
8. nädalal (20.–22.10.2022)
10. nädalal (03.–05.11.2022)
12. nädalal (17.–19.11.2022)
14. nädalal (01.–03.12.2022)
16. nädalal (15.–17.12.2022)
20. nädalal (12.–14.01.2023)

Bakalaureuseõppe 3. aasta:
2. nädalal (08.–10.09.2022)
4. nädalal (22.–24.09.2022)
6. nädalal (06.–08.10.2022)
8. nädalal (20.–22.10.2022)
10. nädalal (03.–05.11.2022)
12. nädalal (17.–19.11.2022)
14. nädalal (02.–03.12.2022)
16. nädalal (15.–17.12.2022)
20. nädalal (12.–14.01.2023)


Magistriõppe 1. aasta:
3. nädalal (12.–17. september 2022)
7. nädalal (10.–15. oktoober 2022)
11. nädalal (7.–12. november 2022)
15. nädalal (5.–10. detsember 2022)
20. nädalal (9.–15. jaanuar 2023)

Magistriõppe 2. aasta (eripedagoogika eriala):
2. nädal (5.–10. september 2022)
5. nädal (26. september–1. oktoober 2022)
8. nädal (17.–22. oktoober 2022)
16. nädal (12.–18. detsember 2022)
11.–14. nädalal (07.11.–02.12.2022) toimub alushariduse praktika

Magistriõppe 2. aasta (logopeedia eriala):
2. nädal (5.–10. september 2022)
5. nädal (26. september–1. oktoober 2022)
16. nädal (12.–18. detsember 2022)
20. nädal (9.–15. jaanuar 2023)
8.–14. nädalal (17.10.–02.12.2022) toimub logopeedia praktika haridusasutuses

 

 

Eripedagoogika ja logopeedia magistriõppe info

Eripedagoogika ja logopeedia magistriõppes on üliõpilasel võimalik valida, kas lõpetada magistritöö või magistrieksamiga. 

Info ja soovitused magistrantidele leiad siit.

NB! Alljärgnev puudutab vaid neid, kes ei ole lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika bakalaureuseõpet.

Kandideerimiseks eripedagoogika ja logopeedia magistriõppesse Tartu Ülikoolis peaksid kandidaadil olema bakalaureusekraad või sellele vastav haridustase ja sooritatud eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava eeldusained.

Magistriõppe eeldusaineid on võimalik sooritada eksternina Tartu Ülikooli eripedagoogika bakalaureuseõppe päevases ja Avatud Ülikooli õppes. Info eksterniõppe kohta: https://ut.ee/et/sisu/oppimine-eksternina 

Magistriõppe eeldusaineid on võimalik asendada varemsooritatud kõrgkooliõpingutega. Et komisjon saaks hinnata varasemate soorituste vastavust eripedagoogika ja logopeedia magistriõppe eeldusainetele, tuleks saata diplomi ja akadeemilise õiendi (vajadusel ka täiendkoolituse tunnistus(t)e) koopiad/skaneeringud allpooltoodud posti-/meiliaadressil.

Magistriõppe eeldusained võib alates 2016. aastast asendada ka eripedagoogika bakalaureuseeksami (SHHI.03.003 Bakalaureuseeksam eripedagoogikas) sooritamisega Tartu Ülikoolis.

Bakalaureuseeksamil peab üliõpilane demonstreerima oma teadmisi järgmiste eripedagoogika bakalaureuseõppekava moodulite ainete osas:

  • eripedagoogika kohustuslik suunamoodul
  • eripedagoogika kohustuslik erialamoodul
  • kolm ainet õppekavaspetsiifilisest alusmoodulist: SHPH.00.029 Tunnetuspsühholoogia; SOPH.00.283 Arengupsühholoogia ja HTEP.01.035 Erivajadustega laste psühholoogia alused.

Eripedagoogika bakalaureuseõppekava on kättesaadav https://ut.ee/et/oppekavad/eripedagoogika (link: Õppeained). Klikkides õppekavas olevate ainete nimetustele, avaneb üldinfo vastava aine kohta ning on ka võimalik tutvuda erinevate semestrite ainekavadega.

Bakalaureuseeksam on kirjalik, sisaldab nii valikvastustega kui avatud küsimusi. Eksami kestus on 3 tundi (180 minutit).

Vastuvõtutingimused, sh magistriõppe eeldusainete loetelu ning info bakalaureuseeksami sooritamise kohta https://ut.ee/et/oppekavad/eripedagoogika-ja-logopeedia

Lisainfo: Mari Pärn, TÜ eripedagoogika osakonna õppekorralduse spetsialist, mari.parn@ut.ee

#õppimine
2021/2022. akadeemilise aasta avamine. Foto: Andres Tennus

Tartu Ülikooli uus õppeaasta algab üliõpilaste meeleavaldusega

23.08.2022
#õppimine #vilistlane
Õppeaasta lõpetamine 2022

Instituudi juhataja Äli Leijeni kõne haridusteaduste instituudi lõpuaktusel

22.06.2022
#õppimine
Birgit Pähn

Noor õpetaja Birgit Pähn: matemaatikat saab õpetada väga inspireerivalt

08.06.2022