Eripedagoogika ja logopeedia üliõpilastele

 

Akadeemiline kalender 2023/2024. õppeaastal

 

Vaata akadeemilist kalendrit siit

 

Juhised eripedagoogika ja logopeedia magistritööde 2023. aasta kevadistele kaitsjatele ja magistrieksami sooritajatele leiab siit.

Tutvu eripedagoogika ja logopeedia magistritööde ja magistrieksami teemavaldkondadega siin.

Õppetööalane info

Bakalaureuseõppe 1. aasta sessioonid:
24. nädalal, 15.– 17.02.2024
28. nädalal, 14.– 16.03.2024
29. nädalal, 21.– 23.03.2024
32. nädalal, 11.– 13.04.2024
33. nädalal, 18.– 20.04.2024
36. nädalal, 09.– 11.05.2024
38. nädalal, 23.– 25.05.2024
40. nädalal, 06.– 08.06.2024
42. nädalal, 20.– 22.06.2024

Bakalaureuseõppe 2. aasta sessioonid:
24. nädalal, 15.– 17.02.2024
28. nädalal, 14.– 16.03.2024
29. nädalal, 21.– 23.03.2024
32. nädalal, 11.– 13.04.2024
33. nädalal, 18.– 20.04.2024
36. nädalal, 09.– 11.05.2024
38. nädalal, 23.– 25.05.2024
40. nädalal, 06.– 08.06.2024

Bakalaureuseõppe 3. aasta sessioonid:
24. nädalal, 15.– 17.02.2024
28. nädalal, 14.– 16.03.2024
29. nädalal, 21.– 23.03.2024
32. nädalal, 11.– 13.04.2024
33. nädalal, 18.– 20.04.2024
36. nädalal, 09.– 11.05.2024
38. nädalal, 23.– 25.05.2024

Mag õppe 1. aasta SÕ sessioonid (eripedagoogika):
22.01.–16.02.2024 õpiabi praktika,
auditoorne õppetöö toimub:
29. nädalal, 18.–23.03.2024
34. nädalal, 22.–27.04.2024
38. nädalal, 20.–25.05.2024
41. nädalal, 10.–16.06.2024

Mag õppe 1. aasta SÕ sessioonid (logopeedia):
26. nädalal, 26.02.–02.03.2024
29. nädalal, 18.–23.03.2024
34. nädalal, 22.–27.04.2024
38. nädalal, 20.–25.05.2024
41. nädalal, 10.–16.06.2024

Mag õppe 2. aasta SÕ sessioonid (eripedagoogika):
12.02.–22.03.2024 ja 19.04.2024 eriklassis õpetamise ja eripedagoogilise nõustamise praktika.
Kohustuslik aine SVHI.03.026 toimub 21.03.2024, 22.03.2024, 13.04.2024, 19.04.2024, 26.04.2024.
Valikaine HTHT.01.016 toimub 17.02.2024, 16.03.2024, 12.04.2024.
Valikaine SHHI.01.066 toimub 17.02.2024, 15.03.2024, 22.03.2024, 18.04.2024.

Mag õppe 2. aasta SÕ sessioonid (logopeedia):
12.02.–28.03.2024 ja 26.04.2024 logopeedia praktika kliinikus ja rehabilitatsiooniasutuses.
Valikaine HTHT.01.016 toimub 17.02.2024, 16.03.2024, 12.04.2024.
Valikaine SHHI.01.066 toimub 17.02.2024, 15.03.2024, 22.03.2024, 18.04.2024.

 

 

Eripedagoogika ja logopeedia magistriõppe info

Eripedagoogika ja logopeedia magistriõppes on üliõpilasel võimalik valida, kas lõpetada magistritöö või magistrieksamiga. 

Info ja soovitused magistrantidele leiad siit.

Magistrieksami kirjutamise ja vormistamise juhendi eripedagoogika osakonna logopeedia eriala üliõpilastele 2023/2024. õa leiad siit.

NB! Alljärgnev puudutab vaid neid, kes ei ole lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika bakalaureuseõpet või eripedagoogika ja logopeedia bakalaureuseõpet.

Kandideerimiseks eripedagoogika ja logopeedia magistriõppesse Tartu Ülikoolis peaksid kandidaadil olema kas

bakalaureusekraad (või sellele vastav haridustase) mistahes erialal ja sooritatud eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava eeldusained

või

bakalaureusekraad (või sellele vastav haridustase) mistahes erialal ja positiivsele tulemusele sooritatud eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava sisseastumiseksam.

Magistriõppe eeldusaineid on võimalik sooritada eksternina Tartu Ülikooli eripedagoogika ja logopeedia bakalaureuseõppe päevases ja sessioonõppes. Info eksterniõppe kohta: https://ut.ee/et/sisu/oppimine-eksternina 

Magistriõppe eeldusaineid on võimalik asendada varemsooritatud kõrgkooliõpingutega. Et komisjon saaks hinnata varasemate soorituste vastavust eripedagoogika ja logopeedia magistriõppe eeldusainetele, tuleks saata diplomi ja akadeemilise õiendi (vajadusel ka täiendkoolituse tunnistus(t)e) koopiad/skaneeringud õppekorralduse spetsialisti Mari Pärna meiliaadressil mari.parn@ut.ee.

Sisseastumiseksam toimub Tartu Ülikoolis suvisel vastuvõtuperioodil. Sisseastumiseksamil peab üliõpilane demonstreerima oma teadmisi järgmiste eripedagoogika ja logopeedia bakalaureuseõppekava moodulite ainete osas:

  • eripedagoogika kohustuslik suunamoodul
  • eripedagoogika kohustuslik erialamoodul
  • kolm ainet õppekavaspetsiifilisest alusmoodulist:
    „SHPH.00.029 Tunnetuspsühholoogia“, „SOPH.00.283 Arengupsühholoogia“ ja „HTEP.01.035 Erivajadustega laste psühholoogia alused“.

Eripedagoogika ja logopeedia bakalaureuseõppekava on kättesaadav siin. Klikkides õppekavas olevate ainete nimetustele, avaneb üldinfo vastava aine kohta ning on ka võimalik tutvuda ainekavadega.

Sisseastumiseksam on kirjalik, sisaldab nii valikvastustega kui avatud küsimusi. Eksami kestus on 3 tundi (180 minutit).

Vastuvõtutingimused on kättesaadavad https://ut.ee/et/oppekavad/eripedagoogika-ja-logopeedia

Joonas Asumets ja Hele-Mai Viltrop, kõrvuti portreed

Gümnaasiumist ülikooli, ülikoolist unistusteni

mees loeb dokumenti

Uuest õppeaastast muutuvad tasuta õppimise tingimused