Eripedagoogika ja logopeedia üliõpilastele

Akadeemiline kalender 2023/2024. õppeaastal

Vaata akadeemilist kalendrit siit

  • Siin on info 2024. a kevadel eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava lõpetajatele.
  • Siin saab tutvuda eripedagoogika ja logopeedia magistritööde ja magistrieksami teemavaldkondadega.

Õppetööalane info

Bakalaureuseõppe 1. aasta sessioonid:
2. nädal, 12.–14.09.2024
4. nädal, 26.–28.09.2024
6. nädal, 10.–12.10.2024
7. nädal, 17.–19.10.2024
10. nädal, 07.–09.11.2024
12. nädal, 21.–23.11.2024
14. nädal, 05.–07.12.2024
15. nädal, 12.–14.12.2024
19. nädal, 09.–11.01.2025
20. nädal, 16.–18.01.2025

Bakalaureuseõppe 2. aasta sessioonid:
2. nädal, 12.–14.09.2024
4. nädal, 26.–28.09.2024
6. nädal, 10.–12.10.2024
7. nädal, 17.–19.10.2024
10. nädal, 07.–09.11.2024
12. nädal, 21.–23.11.2024
14. nädal, 05.–07.12.2024
15. nädal, 12.–14.12.2024
19. nädal, 09.–11.01.2025
20. nädal, 16.–18.01.2025

Bakalaureuseõppe 3. aasta sessioonid:
2. nädal, 12.–14.09.2024
4. nädal, 26.–28.09.2024
6. nädal, 10.–12.10.2024
7. nädal, 17.–19.10.2024
10. nädal, 07.–09.11.2024
12. nädal, 21.–23.11.2024
14. nädal, 05.–07.12.2024
15. nädal, 12.–14.12.2024
19. nädal, 09.–11.01.2025

Magistriõppe 1. aasta sessioonid (eripedagoogika):
3. nädal, 16.–21.09.2024
8. nädal, 21.–26.10.2024
11. nädal, 11.–16.11.2024
13. nädal, 25.–30.11.2024
20. nädal, 13.–19.01.2025

Magistriõppe 1. aasta SÕ sessioonid (logopeedia):
3. nädal, 16.–21.09.2024
8. nädal, 21.–26.10.2024
11. nädal, 11.–16.11.2024
13. nädal, 25.–30.11.2024
20. nädal, 13.–19.01.2025

Magistriõppe 2. aasta sessioonid (eripedagoogika):
3. nädal, 16.–21.09.2024
5. nädal, 30.09.–05.10.2024
8. nädal, 21.–26.10.2024
10.–13. nädalal, 04.–29.11.2024 toimub alushariduse praktika
20. nädal, 13.–19.01.2025.

Magistriõppe 2. aasta sessioonid (logopeedia):
3. nädal, 16.–21.09.2024
5. nädal, 30.09.–05.10.2024
7.–13. nädalal, 14.10.– 29.11.2024 toimub logopeedia praktika haridusasutuses
15. nädal, 09.–14.12.2024
20. nädal, 13.–19.01.2025.

Eripedagoogika ja logopeedia magistriõppe info

Eripedagoogika ja logopeedia magistriõppes on üliõpilasel võimalik valida, kas lõpetada magistritöö või magistrieksamiga. 

  • Info ja soovitused magistrantidele leiad siit.
  • Siin on info 2024. a kevadel eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava lõpetajatele.
  • Siin saab tutvuda eripedagoogika ja logopeedia magistritööde ja magistrieksami teemavaldkondadega.

NB! Alljärgnev puudutab vaid neid, kes ei ole lõpetanud Tartu Ülikooli eripedagoogika bakalaureuseõpet või eripedagoogika ja logopeedia bakalaureuseõpet.

Kandideerimiseks eripedagoogika ja logopeedia magistriõppesse Tartu Ülikoolis peaksid kandidaadil olema kas

bakalaureusekraad (või sellele vastav haridustase) mistahes erialal ja sooritatud eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava eeldusained

või

bakalaureusekraad (või sellele vastav haridustase) mistahes erialal ja positiivsele tulemusele sooritatud eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekava sisseastumiseksam.

 

 

Magistriõppe eeldusaineid on võimalik sooritada eksternina Tartu Ülikooli eripedagoogika ja logopeedia bakalaureuseõppe päevases ja sessioonõppes. Info eksterniõppe kohta: https://ut.ee/et/sisu/oppimine-eksternina 

Magistriõppe eeldusaineid on võimalik asendada varemsooritatud kõrgkooliõpingutega. Et komisjon saaks hinnata varasemate soorituste vastavust eripedagoogika ja logopeedia magistriõppe eeldusainetele, tuleks saata diplomi ja akadeemilise õiendi (vajadusel ka täiendkoolituse tunnistus(t)e) koopiad/skaneeringud õppekorralduse spetsialisti Mari Pärna meiliaadressil mari.parn@ut.ee.

 

Sisseastumiseksam toimub Tartu Ülikoolis suvisel vastuvõtuperioodil. Sisseastumiseksamil peab üliõpilane demonstreerima oma teadmisi järgmiste eripedagoogika ja logopeedia bakalaureuseõppekava moodulite ainete osas:

  • eripedagoogika kohustuslik suunamoodul
  • eripedagoogika kohustuslik erialamoodul
  • kolm ainet õppekavaspetsiifilisest alusmoodulist:
    „SHPH.00.029 Tunnetuspsühholoogia“, „SOPH.00.283 Arengupsühholoogia“ ja „HTEP.01.035 Erivajadustega laste psühholoogia alused“.

Eripedagoogika ja logopeedia bakalaureuseõppekava on kättesaadav siin. Klikkides õppekavas olevate ainete nimetustele, avaneb üldinfo vastava aine kohta ning on ka võimalik tutvuda ainekavadega.

Sisseastumiseksam on kirjalik, sisaldab nii valikvastustega kui avatud küsimusi. Eksami kestus on 3 tundi (180 minutit).

 

Vastuvõtutingimused on kättesaadavad https://ut.ee/et/oppekavad/eripedagoogika-ja-logopeedia