Kursusevanemad

Kursusevanem on üliõpilane, kes tegutseb oma kursusel vabatahtlikult kursuse heaolu nimel, esindab kursust seda puudutavates küsimustes ja on huvitatud, et tema kursusekaaslaste haridusteaduste instituudi õppeperioodi aeg oleks kõrghariduse omandamisele ja kursuse sõbralikule suhtlemisele orienteeritud.

Kursusevanem:

 • on kursis õppekorraldusega, on abivalmis, hea suhtleja, empaatiavõimeline, korrektne ja avatud;
 • valitakse kursuse poolt arutelu käigus;
 • igal kursuse üliõpilasel on õigus kandideerida kursusevanemaks;
 • võib endale soovi korral valida asetäitja;
 • saab oma volitused kohe peale valituks osutumist ja need lõppevad tema eksmatrikuleerimisel või tagasiastumisel, mille järel saab kursus valida uue kursusevanema;
 • on lüli instituudi ja oma kursusekaaslaste vahel;
 • teab kelle poole pöörduda, et abi saada;
 • vahendab kursusele vajalikku ja kasulikku informatsiooni;
 • edastab kursusekaaslaste tagasisidet õppe kohta õppejõududele aine toimumise ajal, et õppekvaliteeti tõsta;
 • on sidemete looja ja hoidja haridusteaduste instituudi erinevate kursuste vahel;
 • kaasab kursusekaaslasi ülikooli või instituudi üritustesse, algatab kursust liitvaid ja üliõpilase arengut soodustavaid ettevõtmisi;
 • võib kokkuleppel programmijuhiga osaleda õppekava sise- ja välishindamisel, õppekava programminõukogu koosolekul;
 • märkab ja sõnastab õppetöö käigus tekkinud probleeme ja edastab need lahenduste leidmiseks;
 • osaleb kursusevanemate kokkusaamistel, mille eelselt küsib sisendit rõõmude ja murede kohta oma kursuselt;
 • annab kursusele ja haridusteaduste instituudi üliõpilaskoostöö koordinaatorile teada takistustest ülesannete täitmisel ja leiab endale kursuse seest asendaja.

Kursusevanema võimalused:

 • lüüa kaasa tudengeid kõnetavate instituudi või oma kursuse ürituste korraldamisel ja traditsioonide loomisel;
 • siduda paremini õppetasemeid;
 • parendada õppekavade kvaliteeti läbi järjepideva suhtluse instituudiga, sh pakkuda tudengivaatest välja arendusideid instituudis õppimise ja õpikogemuse toetamiseks;
 • luua parem sidusus üliõpilaste ja instituudi vahel;
 • olla arvamusliider ja koguda väärtuslikke kontakte.

Kursusevanemate kontaktid

Kaisa Eomõiskaisa.eomois@ut.eeII aasta BA
Kaidi Tootmaakaidi.tootmaa@ut.eeIII aasta BA

 

Carolyn Soosaarcarolyn.soosaar@ut.eeI aasta BA
Tõnis Antontonis.anton@ut.eeI aasta MA
Katerina Cernavskakaterina.cernavska@ut.eeMA
Kirke Niinemetskirkeniine@gmail.comI aasta BA
Sanna-Reesi Hoogandsanna-reesi.hoogand@ut.ee II aasta BA
Kristlin Tobrelutskristlin.tobreluts@ut.eeIII aasta BA
Eliise Kaskeliise.kask@ut.eeII aasta
Karmen Freienthal karmen.freienthal@ut.eeIII aasta
Keilit Adsonkeilit.adson@ut.eeIV aasta
Laura Libliklauraliblik14@gmail.comI aasta BA
Marina Daškinamarina.daskina@ut.eeI aasta BA
Gerli Laangerli.laan@ut.eeII aasta BA
Kristiina Mäemuru kristiina.maemuru@ut.ee II aasta BA
Eneli Vintenelivint@gmail.comIII aasta BA
Gerda Seppgerda.sepp@ut.eeI aasta BA
Liisa Libovliisa.libov@ut.eeII aasta BA
Alla Dubentsovaalla.dubentsova@ut.eeIII aasta BA

-

Andres Laiapeaandres.laiapea@ut.eeII aasta MA