Kursusevanemad

Kursusevanem on üliõpilane, kes tegutseb oma kursusel vabatahtlikult kursuse heaolu nimel, esindab kursust seda puudutavates küsimustes ja on huvitatud, et tema kursusekaaslaste haridusteaduste instituudi õppeperioodi aeg oleks kõrghariduse omandamisele ja kursuse sõbralikule suhtlemisele orienteeritud.

Kursusevanem:

 • on kursis õppekorraldusega, on abivalmis, hea suhtleja, empaatiavõimeline, korrektne ja avatud;
 • valitakse kursuse poolt arutelu käigus;
 • igal kursuse üliõpilasel on õigus kandideerida kursusevanemaks;
 • võib endale soovi korral valida asetäitja;
 • saab oma volitused kohe peale valituks osutumist ja need lõppevad tema eksmatrikuleerimisel või tagasiastumisel, mille järel saab kursus valida uue kursusevanema;
 • on lüli instituudi ja oma kursusekaaslaste vahel;
 • teab kelle poole pöörduda, et abi saada;
 • vahendab kursusele vajalikku ja kasulikku informatsiooni;
 • edastab kursusekaaslaste tagasisidet õppe kohta õppejõududele aine toimumise ajal, et õppekvaliteeti tõsta;
 • on sidemete looja ja hoidja haridusteaduste instituudi erinevate kursuste vahel;
 • kaasab kursusekaaslasi ülikooli või instituudi üritustesse, algatab kursust liitvaid ja üliõpilase arengut soodustavaid ettevõtmisi;
 • võib kokkuleppel programmijuhiga osaleda õppekava sise- ja välishindamisel, õppekava programminõukogu koosolekul;
 • märkab ja sõnastab õppetöö käigus tekkinud probleeme ja edastab need lahenduste leidmiseks;
 • osaleb kursusevanemate kokkusaamistel, mille eelselt küsib sisendit rõõmude ja murede kohta oma kursuselt;
 • annab kursusele ja haridusteaduste instituudi üliõpilaskoostöö koordinaatorile teada takistustest ülesannete täitmisel ja leiab endale kursuse seest asendaja.

Kursusevanema võimalused:

 • lüüa kaasa tudengeid kõnetavate instituudi või oma kursuse ürituste korraldamisel ja traditsioonide loomisel;
 • siduda paremini õppetasemeid;
 • parendada õppekavade kvaliteeti läbi järjepideva suhtluse instituudiga, sh pakkuda tudengivaatest välja arendusideid instituudis õppimise ja õpikogemuse toetamiseks;
 • luua parem sidusus üliõpilaste ja instituudi vahel;
 • olla arvamusliider ja koguda väärtuslikke kontakte.

Kursusevanemate kontaktid

Kaisa Eomõis kaisa.eomois@ut.ee I aasta BA
Teele Kanarbik teele.kanarbik@ut.ee II aasta BA
Mariete Presmann mariete.presmann@ut.ee II aasta MA

 

Tõnis Anton tonis.anton@ut.ee I aasta MA
Katerina Cernavska katerina.cernavska@ut.ee MA
Sanna-Reesi Hoogand sanna-reesi.hoogand@ut.ee  I aasta BA
Kristlin Tobreluts kristlin.tobreluts@ut.ee II aasta BA
Eliise Kask eliise.kask@ut.ee I aasta
Karmen Freienthal  karmen.freienthal@ut.ee II aasta
Keilit Adson keilit.adson@ut.ee III aasta
Gerli Laan gerli.laan@ut.ee I aasta BA
Kristiina Mäemuru  kristiina.maemuru@ut.ee  I aasta BA
Annabel Kõva annabel.kova@ut.ee  II aasta BA
Kristina Liiv kristina.liiv@ut.ee  II aasta BA
Teivi Kängsepp     teivi.kangsepp@ut.ee  II aasta BA
Liisa Libov liisa.libov@ut.ee I aasta BA
Raul Köster (asendaja Alla Dubentsova) raul.koster@ut.ee II aasta BA
Eva-Laura Vainola eva-laura.vainola@ut.ee III aasta BA
Victoria Korobova victoria.korobova@ut.ee II aasta BA
Andres Laiapea andres.laiapea@ut.ee I aasta MA
Sügisesel orienteerumisel saab avastada lugusid Toomemäe minevikust.

Sügisesel orienteerumisel saab avastada lugusid Toomemäe minevikust

Tartu Ülikool, arvutikasutaja

Välisveebi menüüvaade ja otsing on saanud uue välimuse

TÜÜE vana juhatus ja uus juhatus ülikooli ees

Üliõpilaskonna volikogu istungil valiti uus juhatus