Kursusevanemad

Kursusevanem on üliõpilane, kes tegutseb oma kursusel vabatahtlikult kursuse heaolu nimel, esindab kursust seda puudutavates küsimustes ja on huvitatud, et tema kursusekaaslaste haridusteaduste instituudi õppeperioodi aeg oleks kõrghariduse omandamisele ja kursuse sõbralikule suhtlemisele orienteeritud.

Kursusevanem:

 • on kursis õppekorraldusega, on abivalmis, hea suhtleja, empaatiavõimeline, korrektne ja avatud;
 • valitakse kursuse poolt arutelu käigus;
 • igal kursuse üliõpilasel on õigus kandideerida kursusevanemaks;
 • võib endale soovi korral valida asetäitja;
 • saab oma volitused kohe peale valituks osutumist ja need lõppevad tema eksmatrikuleerimisel või tagasiastumisel, mille järel saab kursus valida uue kursusevanema;
 • on lüli instituudi ja oma kursusekaaslaste vahel;
 • teab kelle poole pöörduda, et abi saada;
 • vahendab kursusele vajalikku ja kasulikku informatsiooni;
 • edastab kursusekaaslaste tagasisidet õppe kohta õppejõududele aine toimumise ajal, et õppekvaliteeti tõsta;
 • on sidemete looja ja hoidja haridusteaduste instituudi erinevate kursuste vahel;
 • kaasab kursusekaaslasi ülikooli või instituudi üritustesse, algatab kursust liitvaid ja üliõpilase arengut soodustavaid ettevõtmisi;
 • võib kokkuleppel programmijuhiga osaleda õppekava sise- ja välishindamisel, õppekava programminõukogu koosolekul;
 • märkab ja sõnastab õppetöö käigus tekkinud probleeme ja edastab need lahenduste leidmiseks;
 • osaleb kursusevanemate kokkusaamistel, mille eelselt küsib sisendit rõõmude ja murede kohta oma kursuselt;
 • annab kursusele ja haridusteaduste instituudi üliõpilaskoostöö koordinaatorile teada takistustest ülesannete täitmisel ja leiab endale kursuse seest asendaja.

Kursusevanema võimalused:

 • lüüa kaasa tudengeid kõnetavate instituudi või oma kursuse ürituste korraldamisel ja traditsioonide loomisel;
 • siduda paremini õppetasemeid;
 • parendada õppekavade kvaliteeti läbi järjepideva suhtluse instituudiga, sh pakkuda tudengivaatest välja arendusideid instituudis õppimise ja õpikogemuse toetamiseks;
 • luua parem sidusus üliõpilaste ja instituudi vahel;
 • olla arvamusliider ja koguda väärtuslikke kontakte.

Kursusevanemate kontaktid

Kaisa Eomõis kaisa.eomois@ut.ee II aasta BA
Kaidi Tootmaa kaidi.tootmaa@ut.ee III aasta BA

 

Carolyn Soosaar carolyn.soosaar@ut.ee I aasta BA
Tõnis Anton tonis.anton@ut.ee I aasta MA
Katerina Cernavska katerina.cernavska@ut.ee MA
Kirke Niinemets kirkeniine@gmail.com I aasta BA
Sanna-Reesi Hoogand sanna-reesi.hoogand@ut.ee  II aasta BA
Kristlin Tobreluts kristlin.tobreluts@ut.ee III aasta BA
Eliise Kask eliise.kask@ut.ee II aasta
Karmen Freienthal  karmen.freienthal@ut.ee III aasta
Keilit Adson keilit.adson@ut.ee IV aasta
Laura Liblik lauraliblik14@gmail.com I aasta BA
Marina Daškina marina.daskina@ut.ee I aasta BA
Gerli Laan gerli.laan@ut.ee II aasta BA
Kristiina Mäemuru  kristiina.maemuru@ut.ee  II aasta BA
Eneli Vint enelivint@gmail.com III aasta BA
Liisa Libov liisa.libov@ut.ee II aasta BA
Alla Dubentsova alla.dubentsova@ut.ee III aasta BA

-

Andres Laiapea andres.laiapea@ut.ee II aasta MA
Ukraina lipp

Ülikooli Ukraina-teemaline teave

Eesti lipud peahoone ees

JÄRELVAATA: Eesti Vabariigi 106. aastapäeva kontsertaktus

Tartu Ülikooli personaliosakond on uuendanud võrdse kohtlemise temaatikat käsitlevat veebilehte.

Ülikooli võrdse kohtlemise uuendatud veebileht sisaldab nüüd ka selgitavaid videoid