Skip to main content

Haridusinnovatsiooni keskus

Meie eesmärk on koostöös haridusteaduste instituudi jt partneritega hariduse valdkonna arengueesmärkide saavutamist toetavate arenguprogrammide, koolituste ja teiste formaatide väljatöötamine, rakendamine, analüüsimine ja tutvustamine. Võimaldame professionaalse arengu toetamiseks ja nüüdisaegse õpikäsituse rakendamiseks toetavat jätkuõpet, õpetajaametisse sisenejatele paindlikke võimalusi kvalifikatsiooninõuete täitmiseks ja kutse taotlemiseks, toetame alustavaid õpetajaid ja mentoreid ning oleme arengupartneriks haridusasutustele.

Mikrokraadiprogramm “Tehnoloogia kasutamine nüüdisaegses õppes”

Koolituskalender

Tasemeõppe ained täiendusõppena

Haridusteaduste instituudis on võimalik tasemeõppe aineid läbida ka täiendusõppena.

Loe lähemalt

Õpetajakoolituse lisaeriala

Koolituste tellimine

Alustava õpetaja tugiprogramm ja Mentorkoolitus

Haridusinnovatsiooni keskuse kontaktid

Õppetöö ja koolitustega seotud küsimustes saad pöörduda meie keskuse täiendusõppe spetsialistide poole.

Täienduskoolituskeskuse kontaktid leiad siit

Toimunud projektid

Õppetöö korraldus

Õppematerjalid