Haridusinnovatsiooni keskus

Meie eesmärk on koostöös haridusteaduste instituudi jt partneritega hariduse valdkonna arengueesmärkide saavutamist toetavate arenguprogrammide, koolituste ja teiste formaatide väljatöötamine, rakendamine, analüüsimine ja tutvustamine. Võimaldame professionaalse arengu toetamiseks ja nüüdisaegse õpikäsituse rakendamiseks toetavat jätkuõpet, õpetajaametisse sisenejatele paindlikke võimalusi kvalifikatsiooninõuete täitmiseks ja kutse taotlemiseks, toetame alustavaid õpetajaid ja mentoreid ning oleme arengupartneriks haridusasutustele.

Liikumist toetavad koolitused 2023/2024 õppeaastal

Uuenenud kodunduse ainekava: mida, miks ja kuidas?, 15. jaanuar 2024 - 1. veebruar 2024

Kui Sa oled õpetaja lasteaias, üldhariduskoolis, kutsekoolis, rakenduskõrgkoolis, ülikoolis, huvikoolis või hoopis koolitad täiskasvanuid oled just see, keda otsime

Viime Tartu Ülikooli haridustehnoloogia keskuses läbi uuringut, mõistmaks, mis ja kuidas vajaks muutmist tänases digimaterjalide koostamise ja hindamise juhendis. Et paremini mõista, millised erinevaid põnevaid programme, äppe, platvorme, tehnoloogiat õpetajad digiõppematerjale luues ja jagades kasutavad koostasime lühikese küsimustiku, mille täitmine võtab aega 5 – 10 min ja seda saab teha nii telefoni kui arvuti ekraani taga. Oleme väga tänulikud, et oled valmis kaasa lööma!

Küsimustiku leiad siit

Micro Degree “Technology use in contemporary learning”

Micro Degree “Technology use in contemporary learning” offers the possibility to develop your capacity to use technology in education meaningfully. REGISTRATION HAS ENDED!

More information

Alustava õpetaja tugiprogramm, Alustava eripedagoogi/logopeedi tugiprogramm ja Mentorkoolitus

Telli koolitus

Tasemeõppe ained täiendusõppena

Haridusinnovatsiooni keskuse kontaktid

Õppetöö ja koolitustega seotud küsimustes saad pöörduda meie keskuse täiendusõppe spetsialistide poole.

Keskuse kontaktid leiad siit

Toimunud projektid

Õppetöö korraldus

Teabevaramu õpetajale