Skip to main content
Õpetaja kui uurija: kuidas arvestada õpilaste keele- ja kultuuritausta? Kuidas rakendada kultuuri- ja keeletundlikku õpetamist?

Õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskus

Õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskuse põhitegevuseks on kvaliteetse ja nüüdisaegse õpikäsituse rakendamist toetava jätkuõppe võimaldamine professionaalse arengu toetamiseks, õpetajaametisse sisenejatele paindlike võimaluste pakkumine kvalifikatsiooninõuete täitmiseks ning õpetaja kutse taotlemiseks, kutseaasta tugiprogrammi rakendamine alustavate õpetajate toetamiseks ja mentorkoolituste korraldamine. Siit leiadki täpsemat infot õpetajatele suunatud täienduskoolituste kohta.

Koolituskalender

Koolituste tellimine

Tasemeõppe ained täiendusõppena

Haridusteaduste instituudis on võimalik tasemeõppe aineid läbida ka täiendusõppena.

Loe lähemalt

Õpetajakoolitus

Kutseaasta- ja mentorkoolitus

Täienduskoolituskeskuse kontaktid

Õppetöö ja koolitustega seotud küsimustes saad pöörduda meie keskuse täiendusõppe spetsialistide poole.

Täienduskoolituskeskuse kontaktid leiad siit

Toimunud projektid

Õppetöö korraldus

Õppematerjalid