Haridusinnovatsiooni keskus

Meie eesmärk on koostöös haridusteaduste instituudi jt partneritega hariduse valdkonna arengueesmärkide saavutamist toetavate arenguprogrammide, koolituste ja teiste formaatide väljatöötamine, rakendamine, analüüsimine ja tutvustamine. Võimaldame professionaalse arengu toetamiseks ja nüüdisaegse õpikäsituse rakendamiseks toetavat jätkuõpet, õpetajaametisse sisenejatele paindlikke võimalusi kvalifikatsiooninõuete täitmiseks ja kutse taotlemiseks, toetame alustavaid õpetajaid ja mentoreid ning oleme arengupartneriks haridusasutustele.

Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues, 24. aprillil 2023

Üheskoos edukaks: Kuidas arendada õpilaste koostööoskusi koolis, 26. aprillil 2023

Telli koolitus

Tasemeõppe ained täiendusõppena

Alustava õpetaja tugiprogramm, Alustava eripedagoogi/logopeedi tugiprogramm ja Mentorkoolitus

Haridusinnovatsiooni keskuse kontaktid

Õppetöö ja koolitustega seotud küsimustes saad pöörduda meie keskuse täiendusõppe spetsialistide poole.

Keskuse kontaktid leiad siit

Toimunud projektid

Õppetöö korraldus

Teabevaramu õpetajale