Haridusinnovatsiooni keskus

Meie eesmärk on koostöös haridusteaduste instituudi jt partneritega hariduse valdkonna arengueesmärkide saavutamist toetavate arenguprogrammide, koolituste ja teiste formaatide väljatöötamine, rakendamine, analüüsimine ja tutvustamine. Võimaldame professionaalse arengu toetamiseks ja nüüdisaegse õpikäsituse rakendamiseks toetavat jätkuõpet, õpetajaametisse sisenejatele paindlikke võimalusi kvalifikatsiooninõuete täitmiseks ja kutse taotlemiseks, toetame alustavaid õpetajaid ja mentoreid ning oleme arengupartneriks haridusasutustele.

Aktiivse ainetunni digiamps: erivajadusega lapse tunni rikastamine aktiivsete tegevustega

Haridusasutuse juhtimise alused

Pedagoogiliste oskuste baaskoolitus õpetaja abile

Oleme avanud registreerimise mikrokraadiprogrammi "Tehnoloogia kasutamine nüüdisaegses õppes"

Mikrokraadiprogrammi registreerimiseks saada hiljemalt 25.05.2024 oma kandideerimisdokumendid aadressile marin.jarvpold@ut.ee.

Loe lähemalt siit

Üldhariduskoolide arendusprogramm 2022-2029

Registration to the micro degree "Use of technology in contemporary learning" has started

Instituuti külastas Belgia õpetajate delegatsioon

Tartu Ülikooli täiendusõppes osales möödunud aastal rekordarv õppijaid

Valdkondade lõikes on sotsiaalteaduste valdkond ülikoolis kõige suurem täiendusõppe pakkuja.

Loe lähemalt täiendusõppe kogemusseminari kokkuvõttest

Alustava õpetaja tugiprogramm, Alustava eripedagoogi/logopeedi tugiprogramm ja Mentorkoolitus

Eestikeelsele õppele üleminekut toetavad koolitused

Liikumist toetavad koolitused 2023/2024 õppeaastal

Telli koolitus

Haridusinnovatsiooni keskuse kontaktid

Õppetöö ja koolitustega seotud küsimustes saad pöörduda meie keskuse täiendusõppe spetsialistide poole.

Keskuse kontaktid leiad siit

Toimunud projektid

Tasemeõppe ained täiendusõppena

Õppetöö korraldus

Teabevaramu õpetajale