Haridusinnovatsiooni keskus

Meie eesmärk on koostöös haridusteaduste instituudi jt partneritega hariduse valdkonna arengueesmärkide saavutamist toetavate arenguprogrammide, koolituste ja teiste formaatide väljatöötamine, rakendamine, analüüsimine ja tutvustamine. Võimaldame professionaalse arengu toetamiseks ja nüüdisaegse õpikäsituse rakendamiseks toetavat jätkuõpet, õpetajaametisse sisenejatele paindlikke võimalusi kvalifikatsiooninõuete täitmiseks ja kutse taotlemiseks, toetame alustavaid õpetajaid ja mentoreid ning oleme arengupartneriks haridusasutustele.

Riikliku koolitustellimuse (RKT) koolitused

Haridusasutuse juhtimise alused

Mikrokraadiprogramm "Tehnoloogia kasutamine nüüdisaegses õppes"

Mikrokraadiprogrammi registreerimiseks saada oma kandideerimisdokumendid hiljemalt 14.06.2024.

Loe lähemalt siit

Üldhariduskoolide arendusprogramm 2022-2029

Micro degree "Use of technology in contemporary learning"

Alustava õpetaja tugiprogramm, Alustava eripedagoogi/logopeedi tugiprogramm ja Mentorkoolitus

2.mail 2024 toimus haridusteaduste instituudis üle-eestiline sotsiaalpedagoogide teaduskonverents

Tartu Ülikooli täiendusõppes osales möödunud aastal rekordarv õppijaid

Valdkondade lõikes on sotsiaalteaduste valdkond ülikoolis kõige suurem täiendusõppe pakkuja.

Loe lähemalt täiendusõppe kogemusseminari kokkuvõttest

Instituuti külastas Belgia õpetajate delegatsioon

Loe lähemalt visiidi kokkuvõtet siit

Eestikeelsele õppele üleminekut toetavad koolitused

Liikumist toetavad koolitused 2023/2024 õppeaastal

Telli koolitus

Haridusinnovatsiooni keskuse kontaktid

Õppetöö ja koolitustega seotud küsimustes saad pöörduda meie keskuse täiendusõppe spetsialistide poole.

Keskuse kontaktid leiad siit

Toimunud projektid

Tasemeõppe ained täiendusõppena

Õppetöö korraldus

Teabevaramu õpetajale