Praktikad

Praktika on Tartu Ülikooli kõigi õpetajakoolituse erialade kohustuslik osa, mille maht kogu õppeperioodi peale on vähemalt 24 EAP. Praktika eesmärk on omandatud teadmiste sidumine tulevase töökeskkonnaga ning kutseoskuste arendamine.

Praktika toimub olenevalt liigist praktikaasutuses (kool, lasteaed), kellega ülikoolil on koostööleping, või ülikoolis. Praktikal on juhendaja (õppejõud) ülikooli poolt ja enamasti ka praktikaasutuse poolt.

Päevaõppe tudengite praktika toimub enamasti Tartu linna või maakonna koolides ja lasteaedades. Sessioonõppe tudengid valivad praktikaasutuse praktikaaine avaseminaris ülikooli koostööpartnerite hulgast. Tegevõpetajad sooritavad alates 2019/2020 õppeaastast oma pideva pedagoogilise praktika ülesanded oma töökogemuse põhjal.

Loe praktikate kohta lähemalt Pedagogicumi kodulehelt

 

Praktikat on võimalik läbida ka väliskõrgkoolis:

Erasmus+ programmi välispraktika

Äsjalõpetanu praktika välismaal

Marcia C. Linn

Marcia C. Linn soovib luua elukestvaid õppijaid

Haridusteaduste instituudi magistriõppe lõpuaktus

Haridusteaduste instituudi magistriõppe õppekavade lõpuaktus toimub 19. juunil kell 15.00.

Haridusteaduste instituudi bakalaureuseõppe lõpuaktus

Haridusteaduste instituudi bakalaureuseõppe lõpuaktus toimub 14. juunil kell 12.00.