Autor:
Karin Allik

Haridusteaduste instituudi raamatukogu

Raamatukogu on avatud:
E-R 9-17
L (SÕ perioodil) 10-15

2023/24 õa sügissemestril:
30.09, 14.10, 21.10, 11.11, 25.11, 9.12, 16.12, 13.01, 20.01
2023/24 õa kevadsemestril:
17.02, 16.03, 23.03, 13.04, 20.04, 11.05, 25.05, 8.06

+372 737 6452 (lugemissaal)
hi.raamatukogu@ut.ee

Haridusteaduste instituudi raamatukogu on Tartu Ülikooli Raamatukogu erialakogu, mis koosneb peamiselt pedagoogika, psühholoogia ja ainedidaktika alasest kirjandusest. Raamatukogu kataloog on kättesaadav Eesti teadusraamatukogude ühises elektronkataloogis ESTER.

Teavikute kojulaenutusõigus on Tartu Ülikooli üliõpilastel, õppejõududel ja töötajatel ning Tartu Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskuse kursustel osalejatel. Kõik teised lugejad omavad teavikute kohalkasutamise õigust. Lugejaid teenindatakse TÜ Raamatukogu lugejakaardi või ID-kaardi alusel.

 

Raamatukogu kasutuseeskiri

 • Haridusteaduste instituudi raamatukogu lugejaks võivad olla Tartu Ülikooli üliõpilased ja töötajad ning haridusinnovatsiooni keskuse kursustel osalejad. Kõik teised lugejad omavad teavikute kohalkasutamise õigust.
 • Lugejateenindus toimub TÜ Raamatukogu lugejapileti või ID-kaardi alusel.
 • Raamatukogu lugejaks saab registreerida järgmisel aadressil. Lugejaõigusi tõendavaks dokumendiks on isikutunnistus (ID-kaart). ID-kaardiga registreerumine on tasuta ja see kehtib TÜ Raamatukogus, TÜ haridusteaduste instituudi raamatukogus ja kõigis TÜ Raamatukogu erialakogudes.
 • Lugejakaardi kehtivusaeg on kaks kalendriaastat, mille möödudes saab lugejaõiguste kehtivusaega pikendada, tingimuseks on raamatukoguvõlgade puudumine.
 • Raamatukogu külastamisel peab lugejapilet/ID-kaart alati kaasas olema, seda ei tohi anda teistele isikutele.
 • Nime, õppeasutuse, töökoha, koduse aadressi, e-posti aadressi või telefoninumbri muutumisest ja raamatukogukaardi kadumisest tuleb kohe teatada raamatukoguhoidjale.
 • Ülikooli lõpetamisel või töökoha muutumisel tuleb laenatud teavikud raamatukokku tagastada.
 • Raamatukogus tuleb säilitada vaikust, oma käitumisega ei tohi häirida teisi lugejaid.
 • Ettepanekute ja küsimustega võib lugeja pöörduda raamatukoguhoidja poole. Ettepanekuid, küsimusi ja teavikute reserveeringuid saab esitada ka elektrooniliselt hi.raamatukogu@ut.ee
 • Raamatukogust saab teavikuid laenutada koju või kasutamiseks lugemissaalis.
 • Lugemissaalis on kasutamiseks:
 1. teatmeteosed
 2. kunstialbumid
 3. perioodikaväljaanded
 4. enamnõutavate trükiste viimased või ainueksemplarid.

Kohalkasutusõigusega trükised on tähistatud punase märgisega. Lugemissaali avariiulitel paiknevaid raamatuid ja perioodikaväljaandeid võib kasutada ilma raamatukogutöötaja vahenduseta. Teavikuid on võimalik laenutada koju erinevateks tähtaegadeks vastavalt märgistusele teaviku tagakaanel:

 • 60 päevaks (ilma tähiseta)
 • 30 päevaks (ilma tähiseta)
 • 14 päevaks (kollane tähis)
 • 24 tunniks, ei pikendata (roheline tähis)
 • ainult kohalkasutus (punane tähis)
 • Õppe- ja teadustööks vajalikku kirjandust laenutatakse õppejõududele erandkorras koju 1 semestriks.
 • Grandi ja teaduse sihtfinantseerimise summade eest ostetud teavikuid laenutatakse grandi või teadusteemaga seotud isikutele kuni vastava grandi/teadusteema lõppemiseni.
 • Tähtaja saabumisest teavitatakse e-posti teel.
 • Laenutähtaega on võimalik pikendada:
 1. iseseisvalt, kasutades elektronkataloogis linki Minu Ester
 2. telefonitsi: 737 6452;
 3. e-posti teel: hi.raamatukogu@ut.ee
 4. pikendada saab kuni kümme korda.
 • Laenutähtaega ei pikendata, kui tähtaeg on ületatud 30 päeva võrra, kui teil on võlgnevus üle 2 euro või kui teavikule on järjekord. Kui teavikut, millele on järjekord, ei tagastata õigeaegselt, ei pikendata lugeja käes olevate teiste teavikute laenutähtaega ega laenutata uusi.
  NB! 24 tunniks laenutatavate teavikute laenutähtaega ei pikendata!
 • Õigeaegselt tagastamata või pikendamata teavikute eest võetakse viivist:
 1. 14, 30 ja 60 päeva laenutus – 0,10 € trükise kohta ületatud päeva eest,
 2. 24 tunni laenutus – 0,10 € trükise kohta ületatud tunni eest.
 • Laenutatud teavikule on võimalik panna järjekorda. Teavikuid on võimalik reserveerida lisaks laenutusletti pöördumisele ka e-posti teel hi.raamatukogu@ut.ee
 • Järjekorraga saabunud teavikutest teatatakse lugejale kas elektronposti või telefoni teel. Raamatuid hoitakse lugeja jaoks 3 päeva alates teavitamise kuupäevast.
 • Lugeja kannab materiaalset vastutust tema kasutuses olevate teavikute eest.
 • Teaviku rikkumise või kaotamise korral tuleb see asendada sama või muu raamatukogule vajaliku trükisega.
 • Raamatukogu kasutamise eeskirjade eiramise korral on raamatukogu juhatajal õigus jätta lugeja ilma raamatukogu kasutamise õigusest.

 

Viivise elektrooniline tasumine

Et info makse kohta jõuaks raamatukogusse, on vaja ülekandele märkida:

 • maksja nimi;
 • makse saaja: Tartu Ülikool;
 • arveldusarve nr. EE281010102000234007

Täpsustuseks lisada kindlasti:

 • saaja: Haridusteaduste instituudi raamatukogu;
 • makse liik: viivis.

Palun saatke maksekorralduse koopia raamatukogu aadressile hi.raamatukogu@ut.ee

Eripedagoogika ja logopeedia osakonna 55. aastapäev

Eripedagoogika ja logopeedia osakonna 55. aastapäev

Õpetajate seminar 195_haridusteaduste instituut

Õpetajate seminar tähistab 195. aastapäeva

Tudengielu_haridusteaduste instituut.

Üliõpilaselu