Äsjalõpetanu praktika

Välismaal sooritatud praktika annab tudengitele suurepärase rahvusvahelise kogemuse, mis omakorda on suureks eeliseks tööturul. Välispraktika läbimiseks sobivad mitmesugused asutused (kõrgkoolid, ettevõtted, MTÜd, konsulaadid jpm). Äsjalõpetanu praktika koht tuleb tudengil endal leida. Praktikavõimaluste kohta vahendavad informatsiooni näiteks FutulabAIESEC ja ERASMUSINTERN

Erasmus+ äsjalõpetanu praktika võimaldab saada toetust, kui läbida välispraktika 12 kuu jooksul peale ülikooli lõpetamist. Oluline on, et avaldus toetuse saamiseks peab olema esitatud enne lõpetamist ehk üliõpilase staatuses.

  • Õppeplaani ja praktikaplaani ainepunktide arvestamiseks ei ole vaja teha.
  • Äsjalõpetanute praktikaperiood arvatakse viimase, lõpetatud õppeastme hulgas sooritatud Erasmuse perioodi hulka. Näiteks, kui üliõpilane on õppinud ja praktikal viibinud magistriastmes kokku 9 kuud, siis äsjalõpetanuna on tal võimalik minna praktikale veel 3 kuuks. Praktika kestus võib olla maksimaalselt 6 kuud (rahvusvahelise praktika puhul kuni 3 kuud).
  • Kogu praktikal viibimise perioodi ei tohi isik olla uuesti asunud õppima ühessegi õppeasutusse.
  • Erasmus+ välispraktika stipendium on 690 kuni 750 eurot kuus, millele lisandub sõiduraha.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid

Esita veebis Erasmuse välispraktikale kandideerimise avaldus.

Praktikaleping tuleb allkirjastada Sinul üliõpilasena (Student), Tartu Ülikooli poolsel kontaktisikul ehk sinu õppekava õppekorraldusspetsialistil (Responsible person at University of Tartu) ja praktikaorganisatsiooni kontaktisikul (Responsible person at the Receiving Institution) käsitsi ja enne õpirände algust.

Laadi praktikalepingu dokument alla ja täida. Täitmisel pea silmas: Sending Institution contact information: University of Tartu, Ülikooli 18, Tartu 50090, Erasmus code: EE Tartu 02, contact e-mail: erasmustraineeship@ut.ee, phone +3727376019. Seejärel prindi praktikaleping välja ja allkirjasta käsitsi, peale seda vii leping allkirjastamiseks oma õppekava õppekorraldusspetsialistile või skaneeri ja saada talle samuti käsitsi allkirjastamiseks ning lase tal omakorda skaneerida ja tagasi saata ning seejärel küsi allkirja praktikaorganisatsioonilt.

Kolmepoolselt allkirjastatud praktikaleping saada pdf-formaadis tagasi oma õppekava õppekorraldusspetsialistile ja edasta ka meiliaadressile erasmustraineeship@ut.ee.

Varusta end võõrkeeleoskuse tõendiga ning edasta see e-postile erasmustraineeship@ut.ee.

Seejärel saad kinnituse, kas Sinu avaldus on vastu võetud.

 

Peale välispraktikal osalemise taotluse positiivset otsust vajalikud tegevused

Erasmuse programmis on suuremates keeltes praktikale asuvatel üliõpilastel kohustus sooritada spetsiaalne OLS keeletest enne ja pärast välispraktikat. Vastav info koos elektroonilise keskkonna kasutusõigustega saadetakse sulle e-kirjaga. Läbi nimetatud testide ei hinnata enam üliõpilase sobivust üliõpilasvahetuses osalemiseks (see tehakse kindlaks kandideerimisprotsessi jooksul), programmi eesmärk on jälgida osalevate üliõpilaste keeleoskuse muutumist seoses välispraktikaga.

Enne välismaale minemist tuleb sul sõlmida Tartu Ülikooliga Erasmus programmis osalemise leping ehk stipendiumileping. Lepinguga kohustub üliõpilane tegema praktikat lepingus fikseeritud perioodi jooksul, sooritama praktikalepingus kokku lepitud tegevused ning esitama praktika lõppedes koduülikoolile aruandluse. Lepingus on fikseeritud ka stipendiumi suurus ning selle maksmise tingimused. Lepingus sätestatud kohustuste mittetäitmise korral on ülikoolil õigus nõuda eraldatud stipendiumi tagasimaksmist. Lepingu sõlmimiseks võta ühendust välispraktika koordinaatoriga (Piret Saluveer, piret.saluveer@ut.ee), kes määrab lepingu allkirjastamiseks aja (maksimaalselt 1 kuu enne praktika algust). 

Ülikool kannab stipendiumi sinu pangaarvele vahetult enne praktikaperioodi algust (kuni 2 nädalat peale stipendiumilepingu sõlmimist). Toetuse suurus määratakse igaks õppeaastaks eraldi ja selle suurus on umbes 700 eurot kuus.

 

Kulud, millega peab arvestama

Majutuse korraldab ja selle eest tasub üliõpilane ise, mistõttu on väga oluline endale selgeks teha orienteeruv igakuine kulu.

Erasmuse programmi välispraktikal osaleja peab omama lisaks kehtivale ravikindlustusele ka õnnetusjuhtumi- ja kahjukindlustust, kui viimast ei taga üliõpilasele praktikabaas, siis tuleb vastavalt programmi reeglite järgi sõlmida kindlustuslepped üliõpilasel ise. Abiks kindlustuse sõlmimisel on kindlustusfirmasid koondav veebileht.

Oma reisi välisülikooli planeerib ja kulutused teeb üliõpilane ise. Mõned riigid nõuavad praktikantidelt ka töötamise registreerimist.

Selle kulutusega tuleb arvestada juhul, kui ei ole olemas keeletesti tulemust TÜ-st või riigieksami tulemust.

Sellised kulutused võivad tekkida näiteks majutuse broneerimisel.

 

Aruandlus peale praktikat

Laadi praktikatulemuste tõend alla, lase see praktikaorganisatsiooni juhendajal täita ja allkirjastada ning esita tõend välisüliõpilastalitusse välispraktika koordinaatorile (Piret Saluveer, piret.saluveer@ut.ee).

Täida Sulle meilile saadetud Erasmuse programmi aruanne "EU Survey" oma välispraktika kohta ja edasta see välisüliõpilastalitusse välispraktika koordinaatorile (Piret Saluveer, piret.saluveer@ut.ee).

Täida Sulle e-postiaadressile saadetud OLS II keeletest.

Täida aruandlus õigeaegselt. Kui aruandlus jääb õigeaegselt esitamata, siis tuleb stipendiumi ülikoolile tagastada.

UT Traineeship Blog