Kaasav haridus

Maht: 7 akadeemilist tundi
Sihtrühm: Kõik huvilised
Kursuse toimumine: 25. november 2022 kell 9.00-15.00
Toimumiskoht: Jakobi 5, Tartu

Koolituse eesmärk: Anda ülevaade kaasava hariduse põhimõtetest I ja II kooliastmes.

Koolituse sisu:
Kaasav hariduskorraldus
Üldised ja spetsiifilised õpiraskused; autismispektrihäire
Keskendumisraskused
Õppe kohandamine klassiruumis
Koolis rakendatavad tugimeetmed
Õpilase toetamise tõhususe analüüs ja edasised tegevused võrgustikus

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- mõistab kaasava hariduskorralduse käsitlusviisi ja selle rakendusvõimalusi;
- oskab õppetöö käigus märgata üldiste ja spetsiifiliste õpiraskustega, autismispektrihäirele viitavate tunnustega ning keskendumisraskustega õpilasi ning kavandada klassis esmaseid kohandusi õppija arengu toetamiseks;
- oskab kooli tugivõrgustikus teha koostööd lisatuge vajavate õpilastele toetavate meetmete määramisel, nende tõhususe analüüsimisel ja edasiste soovituste jagamisel.

Lõpetamise tingimused: Aktiivne osalemine õppetöös

Õppejõud-koolitajad: Merike Rand
Väljund: Koolituse õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tõendi.

Maksumus: 60€
NB! Kui koolituse eest tasub juriidiline isik, siis palume kindlasti täpsustada ka maksjat. Haridusasutuste puhul palume anda teada, kas maksjaks on haridusasutus või haridusasutust haldav omavalitsus!

 

REGISTREERUN KOOLITUSELE