Aktiivne koolitund II kuni IV kooliastmes

Maht: 8 tundi
Sihtrühm: Aineõpetajad, tugispetsialistid

Koolituse eesmärk: Tutvuda erinevate meetodite ja mängudega, mida saab kerge vaevaga rakendada nii II, III kui ka IV kooliastmes õpilastega mängida õppetööd läbi viies.

Koolituse sisu:
Liikumisega seotud tegevused ja nende vajalikkus ning positiivne mõju
Kodutöö ja tunnitöö erinevad valiku võimalused
Erinevad digitaalsed võimalused õppetöö rikastamiseks: QR koodid, H5P, Wordwall, mõistekaardid, Fakebook, plakatid, vastuste salvestamine jne
Erinevad klassiruumi kasutamise võimalused
Täring õppevahendina
Meeskonna- ja ringmängud
Diskussioonide loomise võimalused
Erinevad diagrammid ja nende kasutamise võimalused
Lugemistegevused ja mõistekaardid õues
Küsimuste esitamise võimalusi
Rühmatöö planeerimise võimalused
Sirutuspauside ideed
Teadmistekuubik
Töö infotahvlitega
X-break ja liikuv test
Erinevad viisid rühmade loomiseks
Ise tegevuste disainimine

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- tutvub võimalustega kasutada erinevaid liikumisega seotud meetodeid töös II kuni IV kooliastme õpilastega;
- võtab kaasa julgust ja soovi proovida uusi meetodeid oma planeeritud õppetegevustes ning rikastab sellega enda läbiviidud õppetegevusi.

Õppejõud-koolitaja: Kristiina Vaikmets

Väljund: Koolituse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tõendi.

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Pedagoogiliste oskuste baaskoolitus õpetaja abile

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Õppimisest ja õpetamisest õpetaja abile

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Pedagoogiliste oskuste baaskoolitus õpetaja abile