Aktiivne koolitund II kuni IV kooliastmes

Maht: 8 tundi
Sihtrühm: Aineõpetajad, tugispetsialistid

Koolituse eesmärk: Tutvuda erinevate meetodite ja mängudega, mida saab kerge vaevaga rakendada nii II, III kui ka IV kooliastmes õpilastega mängida õppetööd läbi viies.

Koolituse sisu:
Liikumisega seotud tegevused ja nende vajalikkus ning positiivne mõju
Kodutöö ja tunnitöö erinevad valiku võimalused
Erinevad digitaalsed võimalused õppetöö rikastamiseks: QR koodid, H5P, Wordwall, mõistekaardid, Fakebook, plakatid, vastuste salvestamine jne
Erinevad klassiruumi kasutamise võimalused
Täring õppevahendina
Meeskonna- ja ringmängud
Diskussioonide loomise võimalused
Erinevad diagrammid ja nende kasutamise võimalused
Lugemistegevused ja mõistekaardid õues
Küsimuste esitamise võimalusi
Rühmatöö planeerimise võimalused
Sirutuspauside ideed
Teadmistekuubik
Töö infotahvlitega
X-break ja liikuv test
Erinevad viisid rühmade loomiseks
Ise tegevuste disainimine

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- tutvub võimalustega kasutada erinevaid liikumisega seotud meetodeid töös II kuni IV kooliastme õpilastega;
- võtab kaasa julgust ja soovi proovida uusi meetodeid oma planeeritud õppetegevustes ning rikastab sellega enda läbiviidud õppetegevusi.

Õppejõud-koolitaja: Kristiina Vaikmets

Väljund: Koolituse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tõendi.

#täiendusõpe

Aktiivse ainetunni ABC

Koolituse Aktiivse ainetunni ABC tutvustus.
#täiendusõpe

Liikuma kutsuva kooli ABC

Koolituse Liikuma kutsuva kooli ABC tutvustus.
#täiendusõpe

Professionaalset arengut toetavad koolitused

Professionaalset arengut toetavate koolituste tutvustus