Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues

Maht: 8 tundi
Sihtrühm: Klassiõpetajad, aineõpetajad, tugispetsialistid

Koolituse eesmärk: Tutvuda erinevate meetodite ja mängudega, mida saab kerge vaevaga rakendada kõikides vanuseastmetes ja seda nii klassiruumis kui ka õues.

Koolituse sisu:
Teooria liikumisega seotud tegevustest ja nende vajalikkusest ning positiivsest mõjust
Kodutöö, kontrolltöö ja tunnitöö erinevad valiku võimalused
Erinevad digitaalsed võimalused õppetöö rikastamiseks: QR koodid, Canva, bingo kaardid, baamboozle, Wordwall, mõistekaardid, Fakebook, vastuste salvestamine, pildipangad, valge tahvli võimalused, krüptogrammid
Erinevad klassiruumi kasutamise võimalused
Täring õppevahendina
Rannapall õppevahendina
Ämbrid õppetegevustes
Küsimuste esitamise võimalusi
Meeskonna- ja ringmängud
Diskussioonide loomise võimalused
Erinevad diagrammid ja nende kasutamise võimalused
Lugemistegevused ja mõistekaardid õues
Bingo õues
Mõistekaardid toas
Papptaldrikud ja nende võimalused
Keksunöör õppevahendina
Meisterdamine - kalade mäng

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- tutvub võimalustega kasutada erinevaid liikumisega seotud meetodeid, mis sobivad erinevatesse kooliastmetesse;
- võtab kaasa julgust ja soovi proovida uusi meetodeid oma planeeritud õppetegevustes ning rikastab sellega enda läbiviidud õppetegevusi;
- proovib reaalselt ise erinevaid meetodeid läbi, et saada kogemus tundides ülesannete rakendamiseks.

Õppejõud-koolitaja: Kristiina Vaikmets

Väljund: Koolituse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tõendi.