Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues

Maht: 8 akadeemilist tundi
Sihtrühm: Klassiõpetajad, aineõpetajad, tugispetsialistid
Kursuse toimumine: 23. august 2023 kell 10.00 - 17.00
Toimumiskoht: Jakobi 5, Tartu
Koolitus toimub osaliselt õues. Selleks riietuda vastavalt. Siseruumis on vajalik piisav liikumise ruum.

Koolituse eesmärk: Tutvuda erinevate meetodite ja mängudega, mida saab kerge vaevaga rakendada kõikides vanuseastmetes ja seda nii klassiruumis kui ka õues

Koolituse sisu:
Teooria liikumisega seotud tegevustest ja nende vajalikkusest ning positiivsest mõjust
Kodutöö, kontrolltöö ja tunnitöö erinevad valiku võimalused
Erinevad digitaalsed võimalused õppetöö rikastamiseks: QR koodid, Canva, bingo kaardid, baamboozle, Wordwall, mõistekaardid, Fakebook, vastuste salvestamine, pildipangad, valge tahvli võimalused, krüptogrammid
Erinevad klassiruumi kasutamise võimalused
Täring õppevahendina
Rannapall õppevahendina
Ämbrid õppetegevustes
Küsimuste esitamise võimalusi
Meeskonna- ja ringmängud
Diskussioonide loomise võimalused
Erinevad diagrammid ja nende kasutamise võimalused
Lugemistegevused ja mõistekaardid õues
Bingo õues
Mõistekaardid toas
Papptaldrikud ja nende võimalused
Keksunöör õppevahendina
Meisterdamine - kalade mäng

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- tutvub võimalustega kasutada erinevaid liikumisega seotud meetodeid, mis sobivad erinevatesse kooliastmetesse;
- võtab kaasa julgust ja soovi proovida uusi meetodeid oma planeeritud õppetegevustes ning rikastab sellega enda läbiviidud õppetegevusi;
- proovib reaalselt ise erinevaid meetodeid läbi, et saada kogemus tundides ülesannete rakendamiseks.

Lõpetamise tingimused: Osalemine õppetöös kogu päeva vältel

Õppejõud-koolitajad: Kristiina Vaikmets
Väljund: Koolituse õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tõendi

Maksumus: 60€.
NB! Kui koolituse eest tasub juriidiline isik, siis palume kindlasti täpsustada ka maksjat. Haridusasutuste puhul palume anda teada, kas maksjaks on haridusasutus või haridusasutust haldav omavalitsus!

 

REGISTREERUN KOOLITUSELE

Image
-