Aktiivse ainetunni ABC

Maht: 7 tundi
Sihtrühm: Klassiõpetajad, aineõpetajad

Koolituse eesmärk: Tõsta teadlikkust liikumise positiivsetest mõjudest õppimisele ja anda praktilisi oskusi liikumise lõimimiseks ainetundidesse istumisaja katkestamiseks ja õppimise toetamiseks.

Koolituse sisu:
Liikumisaktiivsuse soovitused ja laste ning noorte liikumisaktiivsuse hetkeolukord Eestis
Liikumise positiivne mõju õppimisele ja õpilase füüsilisele ning vaimsele tervisele
Võimalused liikumise lisamiseks ning istumisaja katkestamiseks ainetundides

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- teab, kui palju peaksid lapsed ja noored liikuma ja milline on Eesti laste liikumisaktiivsuse hetkeseis;
- teab, mil viisil toetab liikumine ja istumisaja katkestamine laste ja noorte vaimset töövõimet ja õppimist;
- oskab teadlikult planeerida tundidesse õppimist toetavaid liikumistegevusi.

Õppejõud-koolitaja: Kaja Kivisikk, Alice Haav, Triinu Kalle, Pille Eha, Jevgenia Kirsanova, Anu Uusmaa, Kaie Kubri

Väljund: Koolituse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tõendi.

#täiendusõpe

Liikuma kutsuva kooli ABC

Koolituse Liikuma kutsuva kooli ABC tutvustus.
#täiendusõpe

Professionaalset arengut toetavad koolitused

Professionaalset arengut toetavate koolituste tutvustus
#täiendusõpe

Kvalifikatsiooni saamist toetavad koolitused

Kvalifikatsiooni saamist toetavate koolituste tutvustus.