Autor:
Eren Li

Aktiivsed õuesõppe võimalused lasteaialastele vanuses 3-7 aastat

Maht: 6 akadeemilist tundi
Sihtrühm: Lasteaiaõpetajad, tugispetsialistid
Kursuse toimumine: 25. jaanuar 2024 kell 10.00-15.15
Toimumiskoht: Jakobi 5, Tartu, ruumis 115/116

Koolituse eesmärk: Tutvuda erinevate meetodite ja mängudega, mida saab lasteaialastega mängida õppetööd läbiviies.

Koolituse sisu:
Liikumisega seotud tegevused ja nende vajalikkus ning positiivne mõju
QR koodid
Täring õppevahendina
Meeskonna- ja ringmängud
Otsimismängud
Lugemistegevused õues
Ise tegevuste disainimine

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- tutvub võimalustega kasutada erinevaid liikumisega seotud meetodeid töös lasteaialastega;
- võtab kaasa julgust ja soovi proovida uusi meetodeid oma planeeritud õppetegevustes ja rikastab sellega enda läbiviidud õppetegevusi.

Lõpetamise tingimused: Osalemine õppetöös kogu päeva vältel

Õppejõud-koolitajad: Kristiina Vaikmets
Väljund: Koolituse õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tõendi

Maksumus: 60€.
NB! Kui koolituse eest tasub juriidiline isik, siis palume kindlasti täpsustada ka maksjat. Haridusasutuste puhul palume anda teada, kas maksjaks on haridusasutus või haridusasutust haldav omavalitsus!

 

REGISTREERUN KOOLITUSELE

Image
-
-

Tehnoloogiaga rikastatud mängud 3-7-aastaste laste eesti keele õppe toetamiseks

-

Tehnoloogiaga rikastatud mängud 3-7-aastaste laste eesti keele õppe toetamiseks

-

"Õpetajaeriala karjäärivalikuna" e-õppe kursuse tutvustus potentsiaalsetele kursuse läbiviijatele