Autor:
/Pexels

Haridusasutuse juhtimise alused

Maht: 240 akadeemilist tundi (140 tundi auditoorset, 100 tundi iseseisvat tööd)
Sihtrühm: Kõik juhtimiskompetentsidest huvitatud
Kursuse toimumine: 17.09.2024 - 22.08.2025
Kursuse toimumise kuupäevad veel täpsustuvad.
Toimumiskoht: Jakobi 5, Tartu 

Kursuse eesmärk: Kursus toetab lasteasutuse, põhikooli ja gümnaasiumi direktori/ lasteasutuse, põhikooli ja gümnaasiumi õppealajuhataja juhtimiskompetentside omandamist.

Kursuse sisu:
Organisatsiooni arengu juhtimine
Õpikeskkonna kujundamine
Personalijuhtimine
Ressursside juhtimine
Enesejuhtimine
Portfoolio "Haridusasutuse juhi kompetents" kaitsmine

VAATA KURSUSE LÕPETANUD ÕPPIJA VIDEOTAGASISIDET SIIT

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- tunneb süsteemse juhtimise aluseid, õppeasutuse strateegilise juhtimise põhimõtteid, enamlevinud mudeleid;
- teab lapse arengut toetava keskkonna kujundamise põhimõtteid;
- oskab luua paindliku süsteemi töötajate professionaalse arengu hindamiseks ja toetamiseks;
- teab motiveeriva töökeskkonna kujundamise põhimõtteid;
- on teadvustanud ressursside juhtimise põhialuseid;
- mõtestab enda jaoks enesejuhtimise olemust ja oskusi ning reflekteerib oma kogemusi;
- on koostanud Haridusasutuse juhi kompetentsimudeli põhjal portfoolio.

Lõpetamise tingimused: Kursuse lõpetanuks loetakse vähemalt 16 õppepäeval osalenud ning portfoolio esitanud ja kaitsnud ning õpiväljundid saavutanud õppija.

Õppejõud-koolitajad: Tartu Ülikooli õppejõud ja praktikud TÜ partnerõppeasutustest
Väljund: Koolituse õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli digitaalse täiendusõppe tunnistuse.

Maksumus: 1400€.
NB! Kui koolituse eest tasub juriidiline isik, siis palume kindlasti täpsustada ka maksjat. Haridusasutuste puhul palume anda teada, kas maksjaks on haridusasutus või haridusasutust haldav omavalitsus!

REGISTREERUN KOOLITUSELE