Autor:
Grete Lill

Õpetaja Pille: hetkest, mil asusin koolis tööle, sain aru, et minu jaoks ei olemas teist ametit

Särasilmne Pille Granovski on Ülenurme Gümnaasiumi klassiõpetaja, kes peab end rõõmsameelseks, loovaks ja elavaks, aga samas nõudlikuks ja järjepidevaks õpetajaks. Tema pea on tulvil mõtteid ja ideid, mida õpilastega katsetada, ning süda täis soovi, et koolielu oleks koolijütside jaoks huvitav ja kaasahaarav. 11-aastase õpetajakogemusega Pille ei kujutanud pärast keskkooli aga ettegi, et temast võib kunagi saada õpetaja.

Ülikoolis selgus õige eriala

Tartu Ülikooli õppima tulek oli Pille jaoks juba varakult kindel. „Mul ei olnud kunagi ühtegi teist varianti, unistasin juba keskkoolis Tartu Ülikooli astumisest.“ Esialgu õppis ta ajakirjandust, kuid mõistis pärast esimest aastat, et see teekond pole talle. Nii tegi Pille erialavahetuse ja läks ema soovitusel õppima klassiõpetajaks. Alles hiljem mõistis ta, et emal oli õigus: keskkoolikogemus oli loonud õpetajatööks tugeva vundamendi. „Sain koolis katsetada igasugu ettevõtmisi: olla õpilasomavalitsuse liige ja president ning inglise keele klubi liige ja president. Lisaks osalesin õpilasfirma programmis, millega saavutasime suurepäraseid tulemusi lausa Euroopa tasemel. Võtsin osa ka mitmesugustest üritustest ja esinemistest, mida õpetajad mulle soovitasid,“ meenutab ta.

Ülikoolikogemust peab Pille mitmekülgseks, sest erinevate õppejõudude käe all õppimine andis laiahaardelised teadmised ja kujundas hoiakud. „Meenutan väga soojalt õppejõud Heiki Kripsi, kes jagas palju teadmisi ja kogemusi selle kohta, kuidas suhelda lapsevanematega ning olla seejuures viisakas ja lugupidav.“ Oma suurima toena toob ta esile toredaid kursusekaaslasi, kelleta oleks õppimine olnud palju keerulisem. „Peab olema hea ühtekuuluvustunne,“ kinnitab Pille.

Suure meisterlikkusega amet

Esimest korda õpetajana klassi ette astudes oli Pille ärev. „Kas ma meeldin õpilastele? Kas nad hakkavad mind usaldama? Kas meil tekib side? Kas nad on huvitatud sellest, kuidas ma õpetan?“ loetleb ta värske õpetaja pinevaid küsimusi. Pille sai aga hoopis üllatuse osaliseks: „Õpilased võtavad uue inimese väga kergesti omaks. Nad usaldavad, et õpetajaga on turvaline, on agarad õppima ja kõikide ideedega kaasa minema.“

Klassiõpetaja tööd iseloomustab Pille meelest loovus ja meisterlikkus. „Sa tegelikult ei tea hommikul tööle minnes, milline saab olema su peamine roll. Kõik sõltub õpilastest: kui on mõni suurem probleem, tuleb tegeleda sellega, kui jutuks tuleb mõni põnev teema, siis asud seda koos lastega uurima,“ kirjeldab ta oma ameti ettearvamatut natuuri. „Sa oled ema, kes kallistab ja hoolib; uurija, kes otsib kadunud asju; pihiisa, kes kuulab muresid; mängujuht, kes aitab mänge välja mõelda või juhendada. Pead oskama kõiki aineid huvitavalt ja köitvalt edasi anda.“ Kuid just õpilastele tervikpildi maalimises leiab Pille omamoodi võlu. „Saan olla loov ja mõelda välja, kuidas kõik ained oleksid terviklikud ja kuidas anda teadmisi edasi nii, et õpilased tahaksid neid särasilmi omandada.“ Sellega lükkab ta ümber ka müüdi, et õpetajad õpetavad vana head viisi järgides traditsioonilisi meetodeid. „Kuigi õpetajatel on ees kindel õppekava, on neil eesmärkide saavutamiseks sageli palju loomingulist vabadust. On rohkelt võimalusi mitmekesistada oma tunde ja pakkuda õpilastele meeldejäävaid õpikogemusi.“

Suure vastutusega amet

Pille leiab, et õpetaja peab tundma iga õpilase tugevaid ja nõrku külgi, õpistiile ja isiklikke vajadusi, sest nii on võimalik päriselt õpilaseni jõuda. Klassiõpetajana oled aga sageli kõike muud kui lihtsalt teadmiste edasiandja. „Õpetajad vastutavad mitte ainult õpilaste akadeemilise edu eest, vaid ka nende käitumise, suhtlemisoskuse ja isegi vaimse tervise eest,“ selgitab ta õpetajatöö mitmekihilisust ja väärtuslikkust. „Lisaks kujundame õpetajatena noorte inimeste maailmapilti ja tulevikku ning aitame seekaudu kaasa ühiskonna arengule,“ leiab Pille.

Hoolimata mõnest pipraterast, mida õpetaja oma töös maitsma peab, kaaluvad laste siirad emotsioonid ja headus need üle. „Rõõmu pakub kindlasti see, kui vanemate ja õpetaja koostöö toimib. Veel kosutavad hinge toetavad kolleegid ja õpetajat suurima varana hoidev juhtkond,“ loetleb Pille oma ameti kirkaid tahke. „Meelehead teeb ka võimalus korraldada mitmesuguseid üritusi, õppekäike ja projekte.“ Lisaks õpilaste edusammudele ja heale koostööle kolleegidega inspireerib teda ka isiklik areng ja uute teadmiste omandamine. „Arenen õpetajana pidevalt – kõik uued õpilased ja kogemused muudavad ja rikastavad mind. Koolis on äge, sest saame päriselt maailma muuta!“ 

Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli esmased vastuvõetute nimekirjad on selgunud

Bakalaureuseõppe lõpetajad 2024

Avaldusi õppima asumiseks laekus pea 2000

Üliõpilased loengus

Äsja lõppenud avalduste vastuvõtt näitas püsivalt suurt huvi õpetajakoolituse erialade vastu