Autor:
Tartu Ülikool

SuFi viib kutseõppurite majandusliku mõtlemise oskuse järgmisele tasemele

Kestliku arengu põhimõtete järgimine muutub üha valdavamaks. Ka Tartu Ülikooli arengukava 2021–2025 keskseks põhimõtteks on organisatsiooni kestlik areng, mis tähendab muu hulgas seda, et meie ülikooli teadlased aitavad kaasa Euroopa rohelise kokkuleppe tegevuskava ja kestliku arengu eesmärkide saavutamisele. 

2020. aastal sai alguse Soome, Eesti ja Läti ühine jätkusuutliku majandamise koostööprojekt SuFi (Sustainability in Finance), mis on osa Kesk-Läänemere Programmist ning mille eesmärgiks on arendada vastutustundlike ning sotsiaalselt kaasavate otsuste tegemisele orienteeritud finantskirjaoskust. Fookus on seekord suunatud kutseõppesse. Just sedasorti majandusliku mõtlemise oskust, kus otsuste langetamisel arvestatakse majanduskeskkonda tervikuna, peetakse üheks tuleviku võtmepädevuseks.

Arvukate kohtumiste ning mahuka töö tulemusena on peatselt valmimas e-õppe moodul (15 ECTS) finantskirjaoskuse õpetamiseks kõigis Balti regiooni kutsekoolides. Eestis piloteeritakse kursust Tartu Rakenduslikus Kolledžis, arendustöös on olnud abiks Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi pedagoogika osakonnast Egle Säre ja Krista Kõrgesaar.

Rohkem infot projekti kohta leiab kodulehelt www.sufi.fi.

Istuv inimene klaviatuuri ja hiirega

Transforming Education with Technology

Erasmus+ projekt_CNL_haridusteaduste instituut

Erasmus+ projekt loob võimalusi kestlikkuse õpetamiseks

TÜ ja TLÜ doktorantide kevadkool Pühajärvel

Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli algõpetuse doktorandid kogunesid Pühajärvele kevadkooli