Autor:
/Pexels

Tasemeõppe ained täiendusõppena

Haridusteaduste instituudis on võimalik tasemeõppe aineid läbida täiendusõppena. Tasemeõppe ainete läbimine täiendusõppena on hea võimalus teadmiste värskendamiseks just teile olulistel teemadel või ettevalmistuseks ülikooli tasemeõppesse sisseastumisel.

Täiendusõppijale avatud õppeainetega saab lähemalt tutvuda meie õppeinfosüsteemis ÕIS.


Tasemeõppe aine läbimiseks täiendusõppena tuleb täita avaldus:
 


 

Avaldus tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna keskuse täienduskoolituse spetsialistile Merilin Piirmannile aadressile merilin.piirmann@ut.ee
 


Täiendusõppe õppetasu kehtestamise, arveldamise ja õppetasust vabastamise korra punkti 3 alusel täiendusõppijana üksikute tasemeõppeainete õppimisel kehtib teaduskonnas eksternidele kehtiv ainepunkti hind.

2024/2025. õppeaastal ainete läbimise eest tasumine toimub teaduskonnas kehtiva ainepunkti hinna alusel:

1 EAP hind (nii bakalaureuseõppe kui magistriõppe ainetel) on 90€
1 EAP hind inglise keeles toimuvatel õppeainetel on 85€

Eeldusained eripedagoogika ja logopeedia magistriõppesse sisseastumiseks

Täiendusõppijana on võimalik läbida aineid, mis on eeldusaineteks eripedagoogika ja logopeedia magistriõppekavale sisseastumiseks.

Loe lähemalt