Autor:
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Üldhariduskoolide arendusprogramm 2022-2029

2022. aastal alustati Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuris tegevusega “Tõenduspõhise ja õppija arengut toetava kvaliteedijuhtimise edendamine üldhariduses”.

Õppeasutuste arendusprogrammi eesmärk on pakkuda õppeasutustele kompleksset, tõenduspõhist ja õppijakeskse kvaliteedijuhtimise arengut toetavat ja muutuste juhtimisele keskenduvat tuge. Arendusprogrammi kestuseks on planeeritud kuni kolm aastat.
 

Arendusprogrammi kutsutakse kool osalema Tartu Ülikooli või Tallinna Ülikooli poolt saadetud personaalse kutse alusel. Programmis osaleb erinevate tegevuste kaudu kogu koolipere, aga arendusprogrammi juhib koolis selleks moodustatud juhtmeeskond, kuhu kuuluvad nii juhtkonna kui ka õpetajate esindajad. Lisaks kuuluvad juhtmeeskonda mentorid. Juhtmeeskonda võib vastavalt kooli soovile ja vajadusele kaasata ka kohaliku omavalitsuse esindaja (nt haridusnõuniku), õpilaste esindajad jt.

Arendusprogrammi kohta saab täpsemalt lugeda SIIT

Image
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

TARK KOOL – tõenduspõhiselt arendatud kool


2023. aasta jaanuaris sõlmis Tartu Ülikool hea tahte ja koostöö lepped programmis osalemiseks 6 esimese kooliga. Esimesel programmis osalemise aastal oli fookuses tutvumine kooliga (intervjuud juhtkonnaliikmete, õpetajate ja õpilastega; tunnivaatlused; tutvumine olemasolevate andmetega), juhtmeeskonna moodustamine ning arenguvajaduse ja -suuna välja selgitamine. Toimusid ühisseminarid, kus juhtmeeskonnad tutvusid muutuste juhtimise teooriaga, võtsid aega tööks oma kooli andmetega ning külastasid inspiratsiooni ammutamiseks teisi haridusasutusi. Esimese poolaasta lõpuks sõnastas iga kooli juhtmeeskond enda kooli vajadustest lähtuva arengueesmärgi. 
 

Kuna programmi fookuses on tõenduspõhise mõtteviisi kujundamine ja juurutamine, on Tartu Ülikooli poolt väljatöötamisel olev arendusprogramm saanud endale nime TARK KOOL ehk tõenduspõhiselt arendatud kool. 
 

Image
Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut


2024. aasta jaanuaris liitus programmiga 6 uut kooli.