EHA erinumber “Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine” ootab kaastöid

Eesti Haridusteaduste Ajakiri kutsub doktorante, teadureid ja õppejõude esitama kaastöid 2018. aasta 1. novembril ilmuvasse erinumbrisse “Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine”. 

Erinumbrisse oodatakse kaastöid, mis sisaldavad ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamisega seotud teadusuuringuid. Oodatud on nii süvateoreetilised käsitlused kui ka uurimistulemused Eestist ja teistest maadest.

Võimalikud teemad on:

  • ettevõtluspädevuse (sh ettevõtlikkuse) olemus ja ettevõtlusõppe süsteemne kujundamine kõigil haridustasemetel ja kõikides liikides;
  • ettevõtlusõppe mõju hindamine õppija ettevõtluspädevuse arengule;
  • ettevõtlikkust toetavate pädevuste lõimimine õppeainetesse, õppekavadesse ja õppekava välistesse tegevustesse;
  • õpetaja/õppejõu hoiakud ja õppemetoodika;
  • ettevõtlikkuse arendamist toetava hariduskeskkonna ja koolikultuuri kujundamine.

Teema ja eestikeelne resümee tuleks saata hiljemalt 25. septembriks 2017 toimetaja Marge Täksile aadressil marge.taks [ät] ut.ee.

Täiendavat infot ajakirja ja kaastöödele esitatavate nõuete ning ajakava kohta leiab siit.

Küsimusi ajakirja kohta võib esitada ajakirja vastutavale toimetajale Krista Uibule aadressil krista.uibu [ät] ut.ee.