Author:
Unsplash

Kliimateadlikkus koolist ühiskonda

7. detsembril külastas õpetajate seminari ja tutvus haridusteaduste instituudi uue õppehoonega Narva kolledži töögrupp, koosseisus Indrek Reimand, Anastassia Tuuder, Lehte Tuuling ja Katrin Saluvee. Narva kolledži töörühm ja haridusteaduste instituudi õpetajate seminar osalevad üheskoos projektis, mis keskendub kliimateadlikkuse tõstmisele koolides. 

Õpetajate seminar osaleb koostöös Narva kolledžiga projektis „Kliimateadlikkus koolist ühiskonda: laste, noorte ja õpetajate võimestamine kliimamuutuste mõjude vähendamiseks“, mida rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismi 2014-2021 programmi „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine“ avatud taotlusvoorust „Kliimateadlikkuse suurendamine“. Projekti põhieesmärgiks on Eesti ühiskonna kliimateadlikkuse suurendamine süsteemse kliimahariduse kaudu kõikidel haridusastmetel. Projekti on kaasatud kolme Eesti kõrgkooli (Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool ja Eesti Maaülikool) erinevate valdkondade esindajad ning Bergeni Ülikooli Loodusmuuseum Norrast. 

Õpetajate seminari ja Narva kolledži meeskond vastutab koolieelse lasteasutuse ning kooli esimese astme jaoks kliimahariduse strateegiate ja kaasaegsete teaduspõhiste õppe- ning juhendmaterjalide välja töötamise, nende piloteerimise ja tutvustamise eest. 

Kliimateadlikkus on osa inimese keskkonnateadlikkusest, mis hõlmab nii teadmisi ja oskusi, hoiakuid ja väärtusi kui ka tegelikku käitumist. Nooremas eas (koolieelne ja põhikooli esimeses astmes) on kliimateadlikkuse kujunemiseks oluline tegeleda eelkõige ümbritseva keskkonna tundma õppimise ja laste väärtushinnangute kujundamisega, sealhulgas empaatiavõime kasvatamise ja vastutustunde suurendamisega kogu looduskeskkonna ees. Õpetamisel peaksid domineerima uurimuslik käsitlusviis ja tegevuspõhisus ning parima tulemuse saavutamiseks kasutada selleks autentset keskkonda, st õppimist väljaspool klassiruumi looduses ja teistes avatud õpikeskkondades, mis õpetab lapsi märkama enda ümber väiksemaid ja ka suuremaid muutusi. 

Õpetajate seminarist osalevad projektis Krista Uibu, Aigi Kikkas ja Kaire Jõgi. 

Projektiga saab lähemalt tutvuda projekti kodulehel.
 

#teadus
Eesti Haridusteaduste Ajakiri

Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbrisse kutsutakse esitama kaastöid

#teadus
Eesti Haridusteaduste Ajakiri

Eesti Haridusteaduste Ajakirja värske erinumber keskendub kaasavale haridusele

#täiendusõpe #teadus
Tartu Ülikooli Narva kolledži õppejõud

Pedagoogiline konverents