Autor:
Pexels.com

Kutsepedagoogika kursus

Maht: 210 akadeemilist tundi (105 tundi auditoorset, 105 tundi iseseisvat tööd)
Sihtrühm: Kutseõpetajad, kellel on kõrg- või keskeriharidus õpetatavate õppekavade valdkonnas, kuid puudub pedagoogiline kõrgharidus.
Kursuse toimumine: 6. oktoober 2023 - 25. aprill 2024.
6.-7. oktoober, 26. oktoober (zoomis), 16.-17. november, 5.-7. detsember 2023a., 19.-20. jaanuar, 15.-16. veebruar, 15. märts, 24.-25. aprill 2024a. Lisandub üks kuupäev.
Toimumiskoht: Jakobi 5, Tartu

Koolituse eesmärk: Kursus toetab kutseõpetajate pedagoogiliste kompetentside omandamist.

Koolituse sisu:
Kutsestandard ja õppekavad
Arengust lähtuv õpetamine
Õppekava. Rakenduskava (lõiming)
Õppe kavandamine I (eesmärk, tunni kavandamine)
Õppe kavandamine II (õppemeetod, hindamine)
Arvutipõhised õppematerjalid (koostamine)
Täiskasvanud õppija eripära
Tulemusliku praktika korraldus
Erivajadusega õppija kutsehariduses
Enesesäästlik nõustamine
Minitunni konspekti koostamine ja läbiviimine
Kutsekooli külastus ja tundide analüüs

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- eesmärgistab ja kavandab õppetööd lähtuvalt õppekavast ja õppija eripärast;
- analüüsib õppetundi kooli töö- ja õpikeskkonna külastusel õppija ja õpetaja seisukohalt;
- viib läbi minitunni ja analüüsib tundi õppija ning õpetaja seisukohalt;
- koostab konkreetsele sihtrühmale ja eesmärgile vastava digiõppematerjali;
- analüüsib enda tugevusi ja arenguvajadusi lähtuvalt kutseõpetaja kutsestandardi tase 5 kompetentsidest.

Lõpetamise tingimused: Kursuse õpiväljundite saavutamine, osalemine vähemalt 12 õppepäeval (kohustuslikud on kutsekooli külastuse päevad) ja iseseisvate ülesannete arvestuslik sooritamine ja kursuse õppepäevadele tagasiside andmine

Õppejõud-koolitajad: Tartu Ülikooli õppejõud ja praktikud TÜ partnerõppeasutustest
Väljund: Koolituse õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tunnistuse.

Maksumus: 980€
NB! Kui koolituse eest tasub juriidiline isik, siis palume kindlasti täpsustada ka maksjat. Haridusasutuste puhul palume anda teada, kas maksjaks on haridusasutus või haridusasutust haldav omavalitsus!

 

REGISTREERUN KOOLITUSELE

Tartu Ülikool

Tehnoloogiaga rikastatud mängud 3-7-aastaste laste eesti keele õppe toetamiseks

Tartu Ülikool

Aktiivse ainetunni digiamps: erivajadusega lapse tunni rikastamine aktiivsete tegevustega

Tartu Ülikool

Micro degree "Use of technology in contemporary learning"