Sisseastumine haridusteaduse doktoriõppekavale

Loe doktoriõppekava kohta lähemalt

 

2023. aastal kandideerivad doktoriõppe projektid

Sotsiaalteaduste valdkond

Loodus- ja täppisteaduste valdkond

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused: doktoritöö kavand (osakaal 50%), sisseastumisintervjuu (osakaal 50%).

Doktoritöö kavand ja sisseastumisintervjuu

Doktoritöö kavandi pikkus on kuni viis A4 formaadis lehekülge (kirjanduse loeteluta). Kavandis esitatakse uurimisprobleem, selgitatakse selle innovaatilisust ja tähtust, tuginedes teaduskirjandusele, lahendamiseks kavandatud uurimismetoodikat ja vajalikke vahendeid ning kirjeldatakse, kuidas oodatavad tulemused on olulised praktikas ja rahvusvahelises teaduskogukonnas.

Kavandile lisatakse kandidaadi poolt info, mille põhjal saab ülevaate kandidaadi teaduspotentsiaalist: info senisest teaduslikust tegevusest (sh teadustöö ülesannet sisaldavatel ametikohtadel töötamine), loend avaldatud teaduspublikatsioonidest ja esinemisest konverentsidel. 

Sisseastumisintervjuul mõtestab kandidaat 5 minuti vältel inglise keeles lahti oma doktoritöö kavandi ja seejärel toimub kuni 25-minutiline intervjuu komisjoniga.

Hindamiskriteeriumid

Kavandi hindamise kriteeriumid (vastuvõtutingimuse täitmiseks on vajalik vähemalt 51 punkti): 

  1. doktoritöö innovaatilisus ja tähtsus (kuni 20 p); 
  2. uurimisprobleemi põhjendatus (kuni 20 p); 
  3. uurimismetoodika adekvaatsus (kuni 20 p); 
  4. kavandi teostatavus (kuni 10 p); 
  5. kandidaadi teaduspotentsiaal kavandipõhise doktoritöö tegemiseks (kuni 30 p).

Intervjuu hindamise kriteeriumid (vastuvõtutingimuse täitmiseks on vajalik vähemalt 51 punkti): 

  1. oskus lahti mõtestada doktoritöö kavand (sh uurimisprobleem, seonduv teaduskirjandus, metoodika) (kuni 30 p); 
  2. motiveeritus õppimiseks haridusteaduse doktoriõppes ja töötamiseks valdkonnas (kuni 10 p); 
  3. laiem analüüsi- ja üldistusoskus pedagoogilistel teemadel (kuni 20 p); 
  4. orienteerumine Eesti ja maailma hariduselu probleemides (kuni 20 p); 
  5. eneseväljendusoskus (kõigil kandidaatidel inglise keeles väljendumise oskus, eesti keelt emakeelena kõnelevatel kandidaatidel lisaks eesti keeles väljendumise oskus) (kuni 20 p). 

Ajakava

03.07.2023 algusega kell 10.00 aadressil Jakobi 5 ruum 201.
Kandidaadid, kes elavad alaliselt väljaspool Eestit, saavad sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.
 

#sisseastumine
Õpetaja Kairi: mind üllatab, kui palju saab õpetaja noore inimese tuleviku jaoks ära teha

Õpetaja Kairi: mind üllatab, kui palju saab õpetaja noore inimese tuleviku jaoks ära teha

#sisseastumine
Tartu Ülikool ootab uusi üliõpilasi õpetajakoolitusse õppima.

Seitse küsimust, mis võivad õpetajakoolitusse kandideerijal tekkida

#õppimine #sisseastumine
Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni