Autor:
Lenne Lotta Põdra

Sisseastumine haridusteaduse doktoriõppekavale

Loe doktoriõppekava kohta lähemalt

 

2024. aastal kandideerivad doktoriõppe projektid

Sotsiaalteaduste valdkond

Loodus- ja täppisteaduste valdkond

Vastuvõtutingimused

Vastuvõtutingimused: doktoritöö kavand (osakaal 50%), sisseastumisintervjuu (osakaal 50%).

Doktoritöö kavand ja sisseastumisintervjuu

Doktoritöö kavandi pikkus on kuni viis A4 formaadis lehekülge (kirjanduse loeteluta). Kavandis esitatakse uurimisprobleem, selgitatakse selle innovaatilisust ja tähtust, tuginedes teaduskirjandusele, lahendamiseks kavandatud uurimismetoodikat ja vajalikke vahendeid ning kirjeldatakse, kuidas oodatavad tulemused on olulised praktikas ja rahvusvahelises teaduskogukonnas.

Kavandile lisatakse kandidaadi poolt info, mille põhjal saab ülevaate kandidaadi teaduspotentsiaalist: info senisest teaduslikust tegevusest (sh teadustöö ülesannet sisaldavatel ametikohtadel töötamine), loend avaldatud teaduspublikatsioonidest ja esinemisest konverentsidel. 

Sisseastumisintervjuul mõtestab kandidaat 5 minuti vältel inglise keeles lahti oma doktoritöö kavandi ja seejärel toimub kuni 25-minutiline intervjuu komisjoniga.

Hindamiskriteeriumid

Kavandi hindamise kriteeriumid (vastuvõtutingimuse täitmiseks on vajalik vähemalt 35 punkti): 

1. doktoritöö innovaatilisus ja tähtsus (kuni 10 p); 
2. uurimisprobleemi põhjendatus (kuni 10 p); 
3. uurimismetoodika adekvaatsus (kuni 10 p); 
4. kavandi teostatavus (kuni 5 p); 
5. kandidaadi teaduspotentsiaal kavandipõhise doktoritöö tegemiseks (kuni 15 p).


Intervjuu hindamise kriteeriumid (vastuvõtutingimuse täitmiseks on vajalik vähemalt 35 punkti): 

1. oskus lahti mõtestada doktoritöö kavand (sh uurimisprobleem, seonduv teaduskirjandus, metoodika) (kuni 15 p); 
2. motiveeritus õppimiseks haridusteaduse doktoriõppes ja töötamiseks valdkonnas (kuni 5 p); 
3. laiem analüüsi- ja üldistusoskus pedagoogilistel teemadel (kuni 10 p); 
4. orienteerumine Eesti ja maailma hariduselu probleemides (kuni 10 p); 
5. eneseväljendusoskus (kõigil kandidaatidel inglise keeles väljendumise oskus, eesti keelt emakeelena kõnelevatel kandidaatidel lisaks eesti keeles väljendumise oskus) (kuni 10 p).
 

Ajakava

Sisseastumisintervjuu toimub 04. juulil 2024 a. algusega kell 09.00 Jakobi 5 ruumis 201.
Kandidaadid, kes elavad alaliselt väljaspool Eestit, saavad sisseastumisintervjuu teha videointervjuuna. Iga kandidaadiga lepitakse kellaaeg kokku individuaalselt pärast avalduste esitamist ja kavandite hindamist.

Joonas Asumets ja Hele-Mai Viltrop, kõrvuti portreed

Gümnaasiumist ülikooli, ülikoolist unistusteni

Tartu Ülikooli maskott Tiksu ja õpetajaid sõidutav buss.

Koolide tuuril „Eesti otsib õpetajat“ tutvustati gümnasistidele õpetajaameti eriilmelisust

Viivika Keskküla

Õpetaja Viivika: kui õpid seda ametit armastama, siis armastab see sind täiega vastu