Autor:
/Pexels

Tuge vajava õppija toetamine õppeprotsessis

Maht: 312 akadeemilist tundi (168 tundi auditoorset, 144 tundi iseseisvat tööd)
Sihtrühm: õpetajad, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi õpiraskustega õpilase õpetamise valdkonnas (õpiabirühma õpetajad, väikeklasside õpetajad, HEV koordinaatorid)
Kursuse toimumine: 16.-17.10; 14.-16.11, 4.-6.12; 11.12 (zoom); 16.12 (zoom) 2024a.; 3.-4.01; 21.-22.01; 31.01-01.02; 19.-20.02; 26.-28.02; 14.-15.03; 3.-4.04.2025a.
Kursusel on kokku 24 õppepäeva. Üks õppepäev kestab 7 akadeemilist tundi.
Toimumiskoht: Jakobi 5 õppehoones, Tartus 

Kursuse eesmärk: õpetaja esmaste eripedagoogiliste kompetentside omandamise toetamine.

Kursusel läbitavad teemad: õppeinfosüsteemis kirjeldatud.

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- tunneb õppekorralduse erinevusi tuge vajava õppija õpetamisel;
- teab tuge vajava õppija õppekavasid ja nende rakendamise võimalusi;
- kirjeldab laste kognitiivset arengut, psüühilisi protsesse, sotsiaalset arengutaset ja kõnelisi iseärasusi;
- märkab lapse arengu mittevastavust eale ning kavandab vastavalt sellele edasisi arendustegevusi;
- teab, kuidas täita õpilase individuaalse arengu jälgimise kaarti;
- teab, kuidas koostada individuaalset õppekava;
- on vormistanud IÕK, ÕIK ja käitumise tugikava;
- teab, kuidas koostada käitumise tugikava;
- nõustab õppijaid, õpetajaid ja lapsevanemaid lapse erivajadusest lähtuvalt;
- on analüüsinud enda valmisolekut ja vajadust eripedagoogika-alaseks täiendusõppeks.

Lõpetamise tingimused: osalemine vähemalt 21 õppepäeval (kursusel on 24 õppepäeva - kõik 7-tunnised), kõikide iseseisvate tööde arvestuslik sooritamine ja kursuse õpiväljundite saavutamine.

Õppejõud-koolitajad: Hene Binsol, Kaja Pastarus, Mari Tõnisson, Tiina Kivirand, Merike Rand, Tea Ausin, Heidi Öövel, Meelika Maila, Lii Kaudne, Ly Erg, Merje Kivikas, Katariina Karu
Väljund: õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli digitaalse täiendusõppe tunnistuse.

Maksumus: 1400€
NB! Kui koolituse eest tasub juriidiline isik, siis palume kindlasti täpsustada ka maksjat. Haridusasutuste puhul palume anda teada, kas maksjaks on haridusasutus või haridusasutust haldav omavalitsus!

REGISTREERI END KURSUSELE SIIN