Foto:
Pixabay

VII üle-eestiline sotsiaalpedagoogide teaduskonverents "Sotsiaalpedagoogilt sotsiaalpedagoogile - mõtted ja teod"

Image

2. mail 2023 leiab Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis taas aset üle-eestiline sotisaalpedagoogide teaduskonverents. Seekordse konverentsi eesmärgiks on tutvustada kogemusi sotsiaalpedagoogilise töö teooria ja praktika integreerimisel. Osalema on oodatud sotsiaalpedagoogid ning haridus- ja sotsiaalvallas töötavad spetsialistid, õpetajad, õppejõud, üliõpilased, aga ka teised huvilised.

Konverents on osalejatele osalustasuta!

Osalejad saavad Tartu Ülikooli tõendi ja esinejad soovi korral teatise.


Konverentsile on kõigil võimalik esitada teemakohaseid teese ettekanneteks ja töötubade läbiviimiseks.
Teesid palume esitada 14. aprilliks 2023 aaressile susanna.rennik@ut.ee

Konverentsi täpsem ajakava on selgumisel ning täpsustub käesoleval lehel.

 

REGISTREERUN KONVERENTSILE

#täiendusõpe

Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues

Koolituse Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues tutvustus.
#täiendusõpe

Õpetamine liitklassis

Koolituse Õpetamine liitklassis tutvustus.
#täiendusõpe

Õpetaja küsimused õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel ennastjuhtiva õppija arengu toetamisel

Koolituse Õpetaja küsimused õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel ennastjuhtiva õppija arengu toetamisel tutvustus.