Autor:
Pixabay

VIII üle-eestiline sotsiaalpedagoogide teaduskonverents "Sotsiaalpedagoogiline sekkumine - teooria ja praktika"

Image
-

2. mail 2024 leiab Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudis (Jakobi 5, Tartu) taas aset üle-eestiline sotsiaalpedagoogide teaduskonverents. Seekordse konverentsi eesmärgiks on tutvustada kogemusi sekkumiste rakendamisel sotsiaalpedagoogilises kontekstis. Osalema on oodatud sotsiaalpedagoogid ning haridus- ja sotsiaalvallas töötavad spetsialistid, õpetajad, õppejõud, üliõpilased, aga ka teised huvilised.

Konverents on osalejatele osalustasuta!

Registreerunud osalejad saavad Tartu Ülikooli tõendi ja esinejad soovi korral teatise.

Konverentsile on kõigil võimalik esitada teemakohaseid teese ettekanneteks ja töötubade läbiviimiseks.

 

 


Teesid

Konverentsi teesidega saad tutvuda järgmises failis:


Konverentsi ajakava

10:30-11:00 Registreerumine
11:00-13:00 Plenaaristung, Jakobi 5 ruum A115/116
13:00-13:30 Lõuna, Jakobi 5
13:30-17:00 Töötoad, Jakobi 5


Konverentsi plenaaristung

Tervitussõnad Kristi Kõiv, Tartu Ülikool ja Minni Aia-Utsal, ESPÜ
Kristi Kõiv Tartu Ülikool, Sotsiaalpedagoogilise sekkumine – tee väärtustest tegevuseni.
Rain Mikser Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool Nii erinev ja ikka sotsiaalpedagoogiline.
Anu Jõgi Rõuge Koostöökeskus, keskuse juht, sotsiaalpedagoog Sotsiaalpedagoogide hinnangud sotsiaalpedagoogika ja sotsiaalpedagoogilise praktilise töö kohta.
Eike Siilbek Tervise Arengu Instituut, Tartu Ülikool Süsteemivaade sekkumiste arendamisel laste ja noorte vaimse tervise valdkonna näitel. 
Minni Aia-Utsal Tartu Ülikool, ESPÜ Erineva kiusamiskäitumise kogemusega õpetajate ja sotsiaalpedagoogide subjektiivne heaolu.
 


Konverentsi töötoad

TÖÖTOAD

Töötubade moderaator: 

Liis Leilop

Jakobi 5-A207

Töötubade moderaator: 

Kristi Kõiv

Jakobi 5-A206

Töötubade moderaator: Minni Aia-Utsal

Jakobi 5-A218/219

Kell 13.30-14.15

Liis Leilop, Tartu Ülikool, V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikool, sotsiaalpedagoog

 

Noorukite joonistused  ja arusaamad sõjast ja rahust: pilootuurimus

Merle Vill Maarjamaa Hariduskolleegium, vanemsotsiaalpedagoog

 

Kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli struktuurielemendid kooli personali ja õpilaste hinnangul 

Minni Aia-Utsal Tartu Ülikool, ESPÜ

 

Vägivallavaba suhtlemise põhimõtete kasutamine sotsiaalpedagoogilises töös.

 

Kristi Kõiv Tartu Ülikool 

 

Kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kool minevikust teel tulevikku: tunnused ja ülesanded

14.15-14.30

Diskussioon

Diskussioon

Diskussioon 

Kell 14.30-15.15

Eleriin Käo-Zirk Ilmatsalu Põhikool, sotsiaalpedagoog

 

Praktilised sekkumisviisid sotsiaalpedagoogilises grupitöös

Gerli Brifk Maarjamaa Hariduskolleegium, sotsiaaltööjuht ja 

Elo Mets Maarjamaa Hariduskolleegium, psühholoog 

 

Miljööteraapilise keskkonna loomine: Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe õppekeskuse kogemus 

Eike Siilbek Tervise Arengu Instituut, Tartu Ülikool

 

Laste ja noorte vaimse tervise probleemide ennetussüsteemi mõistmine 

15.15-15.30

Diskussioon

Diskussioon

Diskussioon 

Kell 15.30-16.15

Nele Paabusk Rajaleidja, sotsiaalpedagoog

 

Sotsiaalpedagoog Eesti alushariduses

Kairi Rammo Kanepi Gümnaasium ja

Anni Remmelgas Tartu Hiie Kool

 

Huumori kasutamine klassiruumis tava- ja HEV kooli õpilaste hinnangul 

Katri Sild  Avatud Meele Instituut, koolitusvaldkonna juht

Marika Vares Tartu Hansa Kooli õppejuht

Triinu Riis Tartu Hansa Kooli sotsiaalpedagoog

 

Heastavad praktikad hoolivas koolis

Kristi Tikkerbär Viljandi Kesklinna Kool, sotsiaalpedagoog

 

Käitumise tugitabeli kasutamine III kooliastmes

16.15- 16.30

Diskussioon

Diskussioon

Diskussioon