Aktiivse koolitunni rakendamine digivahendite toel

Maht: 6 tundi
Sihtrühm: I-III kooliastme õpetajad

Koolituse eesmärk: osalejatele tutvustatakse võimalusi, kuidas aktiivse koolitunni elemente siduda erinevate digivahenditega. Tutvutakse aktiivse koolitunni teooriaga ja praktiliste näidetega, kuidas aktiivseid tegevusi siduda digitaalsete vahenditega.

Koolituse sisu:
Teooria: liikumise vajalikkus
QR koodid
Loosirattad
Valikvastustega testid: aktiivse liikumisega test, Plickers, Kahoot
Mõistekaardid
Valikulaud
Padlet
Kuldvillak
Ise ülesannete loomine

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- saab mitmekülgse kokkupuute erinevate aktiivõppemeetodite ja digiõppe vahendite ühisest kasutamisest;
- omab suuremat julgust kasutada oma tundides erinevaid õppemeetodeid.

Õppejõud-koolitajad: Kristiina Vaikmets

Väljund: Koolituse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tõendi.

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Pedagoogiliste oskuste baaskoolitus õpetaja abile

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Õppimisest ja õpetamisest õpetaja abile

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Pedagoogiliste oskuste baaskoolitus õpetaja abile