Aktiivse koolitunni rakendamine digivahendite toel

Maht: 6 tundi
Sihtrühm: I-III kooliastme õpetajad

Koolituse eesmärk: osalejatele tutvustatakse võimalusi, kuidas aktiivse koolitunni elemente siduda erinevate digivahenditega. Tutvutakse aktiivse koolitunni teooriaga ja praktiliste näidetega, kuidas aktiivseid tegevusi siduda digitaalsete vahenditega.

Koolituse sisu:
Teooria: liikumise vajalikkus
QR koodid
Loosirattad
Valikvastustega testid: aktiivse liikumisega test, Plickers, Kahoot
Mõistekaardid
Valikulaud
Padlet
Kuldvillak
Ise ülesannete loomine

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- saab mitmekülgse kokkupuute erinevate aktiivõppemeetodite ja digiõppe vahendite ühisest kasutamisest;
- omab suuremat julgust kasutada oma tundides erinevaid õppemeetodeid.

Õppejõud-koolitajad: Kristiina Vaikmets

Väljund: Koolituse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tõendi.

#täiendusõpe
-

Erivajadusega õpilase tunni rikastamine aktiivsete tegevustega

#täiendusõpe
-

Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues

#täiendusõpe #teadus
Tartu Ülikooli Narva kolledži õppejõud

Pedagoogiline konverents