Skip to main content

Kutseaasta ja mentorkoolitus

Kutseaasta programmi eesmärk on toetada algaja õpetaja kohanemist haridusasutuse kui organisatsiooniga, arendada edasi esmaõppes omandatud kutseoskusi ning pakkuda tuge kogemuste puudumisest tekkivate probleemide lahendamisel.

Kutseaasta tegevused jagunevad kaheks:

Alustava õpetaja tugiprogramm ja Mentorlus - arengut toetav koostöö

Alustava õpetaja tugiprogramm

Mentorlus - arengut toetav koostöö

#täiendusõpe

Õpetaja vaimne, füüsiline ja emotsionaalne tervis ning tasakaal

Maht: 32 tundi (16 tundi auditoorset tööd ja 16 tundi iseseisvat tööd)
Sihtrühm: Eesti Hariduse Infosüsteemi registreeritud õpetajad.

Jaga
25.01.2022
#täiendusõpe

Õpetaja vaimne, füüsiline ja emotsionaalne tervis ning tasakaal

Maht: 32 tundi (16 tundi auditoorset tööd ja 16 tundi iseseisvat tööd)
Sihtrühm: Eesti Hariduse Infosüsteemi registreeritud õpetajad.

Jaga
25.01.2022
#täiendusõpe

Eesti keele didaktika klassiõpetajatele II

Maht: 7 tundi
Sihtrühm: Klassiõpetajad ja teised huvilised
Kursuse toimumisaeg: 19. veebruar 2022

Jaga
21.01.2022