Mikrokraadiprogramm "Tehnoloogia kasutamine nüüdisaegses õppes"

Mikrokraadiprogramm “Tehnoloogia kasutamine nüüdisaegses õppes” pakub koolitajale, ülikooli õppejõule, haridustehnoloogile, haridustöötajale jt huvilistele võimalust arendada oma võimeid tehnoloogiat hariduses tähenduslikult kasutada. Mikrokraadiprogrammi kestel on võimalus osa saada rahvusvahelisest haridusteadlaste ja praktikute kogukonnast, kes on pühendunud haridustehnoloogia rolli uurimisele kaasaegses õppes.  
   
Mikrokraadiprogramm toimub põimõppes ning kestab ühe semestri. Programm algab kontaktõppes toimuva sessiooniga 14.-21. augustil, mil toimuvad seminarid tehnoloogia kasutamisest hariduses. Septembrist alates jätkub programm veebipõhises õppes ja keskendub digitaalse kirjaoskuse, uue õppimisparadigma ja tehnoloogia kasutamise kriitilistele probleemidele hariduses. Õppeprotsessi ja ainetevaheliste seoste teket toetavad regulaarsed kohtumised programmijuhiga.  

Mikrokraad on mõeldud neile, kes töötavad täiskohaga või soovivad end erialaselt arendada haridustehnoloogia vallas. Mikrokraadiprogrammi läbinul on tulevikus võimalik jätkata õppimist haridustehnoloogia magistriõppe õppekaval kandes omandatud ainepunktid (17 EAP) üle.  

 


Õpingute alustamise tingimused: bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja vähemalt 3-aastane erialane töökogemus õpetamisülesandeid täitval ametikohal või ametikohal, mille raames juhitakse või nõustatakse õpetamisülesandeid täitvaid töötajaid.  
Õppetöö toimub inglise keeles.  

 

Avalduse esitamise tähtaeg: 01.06.2023 (k.a.) 
Õppeaeg: 14.08.2023 - 31.01.2024  
Õppemaht: 17EAP (442 akadeemilist tundi: 70 tundi auditoorset, 372 tundi iseseisvat tööd)
Maksumus: 1020€

 

Registreerumine mikrokraadiprogrammi on hetkel lõppenud. 

 

Image
estdev

 

-

VIII üle-eestiline sotsiaalpedagoogide teaduskonverents "Sotsiaalpedagoogiline sekkumine - teooria ja praktika"

Lapse keeleline areng

Koolituspäeva Lapse keeleline areng tutvustus ja registreerumine

Erinevate meetodite rakendamine pärimusõppes klassiõpetajale

Koolituspäeva Erinevate meetodite rakendamine pärimusõppes klassiõpetajale tutvustus ja registreerumine