Mikrokraadiprogramm "Tehnoloogia kasutamine nüüdisaegses õppes"

Mikrokraadiprogramm “Tehnoloogia kasutamine nüüdisaegses õppes” pakub koolitajale, ülikooli õppejõule, haridustehnoloogile, haridustöötajale jt huvilistele võimalust arendada oma võimeid tehnoloogiat hariduses tähenduslikult kasutada. Mikrokraadiprogrammi kestel on võimalus osa saada rahvusvahelisest haridusteadlaste ja praktikute kogukonnast, kes on pühendunud haridustehnoloogia rolli uurimisele kaasaegses õppes.  
   
Mikrokraadiprogramm toimub põimõppes ning kestab ühe semestri. Programm algab kontaktõppes toimuva sessiooniga 9.-18. augustil, mil toimuvad seminarid tehnoloogia kasutamisest hariduses. Septembrist alates jätkub programm veebipõhises õppes ja keskendub digitaalse kirjaoskuse, uue õppimisparadigma ja tehnoloogia kasutamise kriitilistele probleemidele hariduses. Õppeprotsessi ja ainetevaheliste seoste teket toetavad regulaarsed kohtumised programmijuhiga.  

Mikrokraad on mõeldud neile, kes töötavad täiskohaga või soovivad end erialaselt arendada haridustehnoloogia vallas. Mikrokraadiprogrammi läbinul on tulevikus võimalik jätkata õppimist haridustehnoloogia magistriõppe õppekaval kandes omandatud ainepunktid (17 EAP) üle.  

 


Õpingute alustamise tingimused: bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja vähemalt 3-aastane erialane töökogemus õpetamisülesandeid täitval ametikohal või ametikohal, mille raames juhitakse või nõustatakse õpetamisülesandeid täitvaid töötajaid (üldhariduskoolide õpetajad, kõrgkoolide õppejõud, haridusvaldkonna arendajad, haridustehnoloogid, IT-spetsialistid ja õpetajate koolitajad).
Õppetöö toimub inglise keeles.  

 

Avalduse esitamise tähtaeg: 15.05.2024 (k.a.) 
Õppeaeg: 09.08.2024 - 31.01.2025  
Õppemaht: 17EAP (442 akadeemilist tundi: 70 tundi auditoorset, 372 tundi iseseisvat tööd)
Maksumus: 1445€; õppeteenustasuta Gruusia, Moldova ja Armeenia kodanikele ESTDEV- Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse toel. 

Mikrokraadiprogrammi registreerimiseks saada hiljemalt 15.05.2024 oma elulookirjeldus, motivatsioonikiri ja dokumendi koopia aadressile marin.jarvpold@ut.ee 

Huvi ja lisaküsimuste korral olete oodatud 25. aprillil kell 16-17 (Eesti aja järgi) Zoomi mikrokraadi tutvustavale veebiseminarile.
Andke meile siin teada, kui plaanite osaleda.
Meeldetuletuse ja Zoomi lingi tutvustava veebiseminari kohta saadame e-posti teel.
Image
estdev

Programmi informatsiooni inglise keeles saad lugeda siit 

Tartu Ülikool

Tehnoloogiaga rikastatud mängud 3-7-aastaste laste eesti keele õppe toetamiseks

Tartu Ülikool

Aktiivse ainetunni digiamps: erivajadusega lapse tunni rikastamine aktiivsete tegevustega

Tartu Ülikool

Micro degree "Use of technology in contemporary learning"