Skip to main content

Õppematerjalid

Keskkonna ja säästva arengu teema lõimimine õppesse - elektrooniline õppematerjal

2013 - 2015 aastal viisime Euroopa Sotsilaalfondi programmi "Keskkonnahariduse arendamine" toel ellu Keskkonnaameti riigihanke "Täienduskoolituse õppekavade koostamine ja koolituste korraldamine formaalharidussüsteemi õpetajale, õpetajakoolituse õppejõududele ja mitteformaalse keskkonnahariduse spetsialistidele".

Koolitusprogrammid koolieelsete lasteasutuste õpetajale ja õpetajakoolituse õppejõududele keskendusid säästva arengu ja keskkonna teema lõimimisele õppetegevusse ning kaasavate õppemeetodite rakendamisele õpptöös.

Koolituse kohta valmis elektrooniline õppematerjal - see sisaldab õppejõudude õppematerjale ja näiteid osalenute iseseisvatest töödest, lisaks ka toredaid meisterdamise ideid.
Koolituse läbiviimist toetas Euroopa Sotsiaafond programmi "Keskkonnahariduse arendamine" kaudu.

Image

 


Kursuste tugimaterjalid ja kirjandus

 


Eesti Haridusteaduste Ajakiri

Eesti Haridusteaduste Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga elektrooniline ajakiri, mis avaldab eestikeelseid akadeemilisi originaaluurimusi ja teaduspõhiseid kaastöid kasvatusteadustest, haridusest ja õpetajakoolitusest kogu selle mitmekülgsuses.

 


Raamatud

 


E-õpiobjektid

 


Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara materjalid õpetajale

 


Õppekava rakendamist toetavatekoolituste materjalid

Meetme "Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikele õppekavadele vastav üldharidus" toetust saanud Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi Õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskuse projektide raames toimusid vahemikus november 2011 - november 2012 õpetajate täienduskoolituskursused.

Iga koolituse kohta valmis elektrooniline õppetmaterjal, mis sisaldab ülevaadet koolitusel käsitletud teemadest ning näiteid osalenute iseseisvatest töödest.

Koolituse läbiviimist rahastas Euroopa Sotsiaalfond, kaasfinantseeris Eesti Vabariik.

Image
#täiendusõpe

Õpetaja vaimne, füüsiline ja emotsionaalne tervis ning tasakaal

Maht: 32 tundi (16 tundi auditoorset tööd ja 16 tundi iseseisvat tööd)
Sihtrühm: Eesti Hariduse Infosüsteemi registreeritud õpetajad.

Jaga
25.01.2022
#täiendusõpe

Õpetaja vaimne, füüsiline ja emotsionaalne tervis ning tasakaal

Maht: 32 tundi (16 tundi auditoorset tööd ja 16 tundi iseseisvat tööd)
Sihtrühm: Eesti Hariduse Infosüsteemi registreeritud õpetajad.

Jaga
25.01.2022
#täiendusõpe

Eesti keele didaktika klassiõpetajatele II

Maht: 7 tundi
Sihtrühm: Klassiõpetajad ja teised huvilised
Kursuse toimumisaeg: 19. veebruar 2022

Jaga
21.01.2022