Koolituskalender

2022/2023 AASTAL ALANUD KOOLITUSED JA NENDE INFO LEIAD SIIT
 

VEEBURAR 2023      
02.02.2023 Pedagoogika kursus 160 tundi 780€
03.02.2023 Luuletuste käsitlemine I kooliastmes 7 tundi 60€
08.02.2023 Õpetajate iseseisva õppimise toetamine eripedagoogiliste pädevuste omandamisel kaasava hariduse rakendamiseks 52 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele õppeteenustasuta.
27.02.2023 Õppija toetamine oskusainetes tähenduslike õpikogemuste loomise abil 32 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele õppeteenustasuta.
MÄRTS 2023      
13.03.2023 Digipedagoogika lasteaia õppes 78 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele õppeteenustasuta.
27.03.2023 Lapse loovuse toetamine lasteaias 32 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele õppeteenustasuta.
APRILL 2023      
03.04.2023 Autismispektri häire ja/või aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õppija 78 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele õppeteenustasuta.
24.04.2023 Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues 8 tundi 60€
25.04.2023 Õppija toetamine oskusainetes tähenduslike õpikogemuste loomise abil 32 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele õppeteenustasuta.
MAI 2023      
02.05.2023 Sotsiaalpedagoogide teaduskonverents "Sotsiaalpedagoogilt sotsiaalpedagoogile - mõtted ja teod" 6 tundi Õppeteenustasuta

 

Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toel toimuvad koolitused

Pakume ka koolitusi Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud õpetajatele, mille korraldamist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolituse sihtrühmas märgitud osalejale on õppetöö teenustasuta.

Image

Tutvu Euroopa Sotsiaalfondi toel toimuvate koolitustega siin

 

 

 

#täiendusõpe

Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues

Koolituse Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues tutvustus.
#täiendusõpe

Õpetamine liitklassis

Koolituse Õpetamine liitklassis tutvustus.
#täiendusõpe

Õpetaja küsimused õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel ennastjuhtiva õppija arengu toetamisel

Koolituse Õpetaja küsimused õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel ennastjuhtiva õppija arengu toetamisel tutvustus.