Koolituskalender

AUGUST 2022      
16.08.2022 Laste ja õpetajate arengut toetava õpikeskkonna kujundamine 42 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
24.08.2022 Õppija toetamine oskusainetes tähenduslike õpikogemuste loomise abil 32 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
30.08.2022 Keelelise arengu probleemidega laste toetamine - ettevalmistus õppimiseks kaasavas klassis 52 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
SEPTEMBER 2022      
06.09.2022 Eelkoolipedagoogika - RÜHM ON TÄITUNUD! 320 tundi 1220€
13.09.2022 Erivajadusega laps koolieelses lasteasutuses - RÜHM ON TÄITUNUD! 320 tundi 1220€
Koolituse kuupäevad on selgumisel Õpetaja vaimne, füüsiline ja emotsionaalne tervis ning tasakaal 32 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
21.09.2022 Hariduslike erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis 312 tundi 1320€
26.09.2022 Algõpetuse didaktika kursus 160 tundi 720€
26.09.2022 Keelelise arengu probleemid - õppimisraskuste üks põhjusi kaasavas klassis 52 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
28.09.2022 Alustava õpetaja tugiprogramm
Koolieelse lasteasutuse õpetajad (TARTU)
160 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
28.09.2022 Alustava õpetaja tugiprogramm
Üldhariduskooli õpetajad (TARTU)
160 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
28.09.2022 Alustava eripedagoogi/logopeedi tugiprogramm
Eripedagoogid ja logopeedid (TARTU)
160 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
28.09.2022 Mentorlus - arengut toetav koostöö
(Koolieelse lasteasutuse õpetajad - TARTU)
160 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
28.09.2022 Mentorlus - arengut toetav koostöö
(Kutseõppeasutuste ja üldhariduskoolide õpetajad - TARTU)
160 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
28.09.2022 Digipedagoogika lasteaia õppes 78 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
29.09.2022 Pedagoogika kursus 160 tundi 780€
30.09.2022 Haridusasutuse juhtimise alused 240 tundi 1280€
OKTOOBER 2022      
03.10.2022 Autismispektri häire ja/või aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õppija 78 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
04.10.2022 Pedagoogika baaskoolitus õpetaja abile
(üldhariduskoolidele)
52 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
12.10.2022 Mentorlus - arengut toetav koostöö
Koolieelse lasteasutuse õpetajad (PÄRNU)
160 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
26.10.2022 Eelkoolipedagoogika 320 tundi 1220€
28.10.2022 Luuletuste käsitlemine I kooliastmes 7 tundi 60€      
28.10.2022 Loodusõpetuse didaktika klassiõpetajatele 7 tundi 60€
29.10.2022 Küsimused õppeprotsessis 7 tundi 60€
29.10.2022 Individuaalse arenduskava rakendamine lasteaias. Tugispetsialisti vaade 16 tundi 130€
NOVEMBER 2022      
04.11.2022 Erinevate meetodite rakendamine pärimusõppes klassiõpetajale 7 tundi 60€
08.11.2022 Õpetaja pedagoogilised kompetentsid ja nende tegevuspõhine tõendamine 144 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
09.11.2022

Pedagoogiliste kompetentside baaskursus koolieelsete lasteasutuste abiõpetajatele
(koolieelsetele lasteasutustele)

78 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
16.11.2022 Pedagoogiliste kompetentside baaskursus koolieelsete lasteasutuste abiõpetajatele - II rühm
(koolieelsetele lasteasutustele)
78 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta
21.11.2022 Lapse keeleline areng 7 tundi 60€
25.11.2022 Kaasav haridus 7 tundi 60€
26.11.2022 Eesti keele didaktika klassiõpetajatele 7 tundi 60€
Koolituse kuupäevad on selgumisel Haja- ja distantsõppe võlu ja valu 72 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.      
DETSEMBER 2022      
09.12.2022 Tööõpetuse ja kunstiõpetuse õppimine ja õpetamine klassiõpetajale 8 tundi 60€
JAANUAR 2023      
04.01.2022 Eelkoolipedagoogika 320 tundi 1220€
26.01.2023 Ümarlaua läbiviimine haridusasutuses 16 tundi 150€
VEEBURAR 2023      
02.02.2023 Pedagoogika kursus 160 tundi 780€
MAI 2023      
02.05.2022 Sotsiaalpedagoogide teaduskonverents "Sotsiaalpedagoogilt sotsiaalpedagoogile - mõtted ja teod" 6 tundi Õppeteenustasuta

 

Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toel toimuvad koolitused

Pakume ka koolitusi Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud õpetajatele, mille korraldamist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolituse sihtrühmas märgitud osalejale on õppetöö teenustasuta.

Image

Tutvu Euroopa Sotsiaalfondi toel toimuvate koolitustega siin

 

 

 

#täiendusõpe

Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues

Koolituse Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues tutvustus.
22.09.2022
#täiendusõpe

Aktiivne koolitund II kuni IV kooliastmes

Koolituse Aktiivne koolitund II kuni IV kooliastmes tutvustus.
22.09.2022
#täiendusõpe
-

VII üle-eestiline sotsiaalpedagoogide teaduskonverents "Sotsiaalpedagoogilt sotsiaalpedagoogile - mõtted ja teod"

15.09.2022