Koolituskalender

2022/2023 AASTAL ALANUD KOOLITUSED JA NENDE INFO LEIAD SIIT

2023/2024 AASTAL ALANUD KOOLITUSED JA NENDE INFO LEIAD SIIT
 

KUUPÄEV KOOLITUS MAHT HIND
NOVEMBER 2023      
27.11.2023 Tehnoloogiaga rikastatud mängud 3-7-aastaste laste eesti keele õppe toetamiseks
Toimumine TARTUS
26 tundi Koolitus toimub projekti Tehnoloogiaga rikastatud mängude loomine lasteaedadele eesti keele õppeks (LapsEST) raames ja on sihtrühma märgitud osalejale õppeteenustasuta
28.11.2023 Tehnoloogiaga rikastatud mängud 3-7-aastaste laste eesti keele õppe toetamiseks
Toimumine NARVAS
26 tundi Koolitus toimub projekti Tehnoloogiaga rikastatud mängude loomine lasteaedadele eesti keele õppeks (LapsEST) raames ja on sihtrühma märgitud osalejale õppeteenustasuta
28.11.2023 Eelkoolipedagoogika 320 tund 1320€
28.11.2023 "Õpetajaeriala karjäärivalikuna" e-õppe kursuse tutvustus potentsiaalsetele kursuse läbiviijatele 4 tundi Koolitus toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel programmi "Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" raames ja on sihtrühma märgitud osalejale õppeteenustasuta
30.11.2023 Pedagoogika kursus 160 tundi 840€
DETSEMBER 2023      
01.12.2023 Erivajadusega õppija tunni rikastamine aktiivsete tegevustega 6 tundi 60€
13.12.2023 Eelkoolipedagoogika 320 tundi 1320€
JAANUAR 2024      
15.01.2024 Uuenenud kodunduse ainekava: mida, miks ja kuidas? 32 tundi 160€
16.01.2024 Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues 8 tundi 60€
25.01.2024 Aktiivsed õuesõppe võimalused lasteaialastele vanuses 3-7 aastat 6 tundi 60€
VEEBRUAR 2024      
02.02.2024 Erivajadusega õpilase tunni rikastamine aktiivsete tegevustega 6 tundi 60€
07.02.2024 Pedagoogika kursus 160 tundi 840€
16.02.2024 Aktiivne koolitund II kuni IV kooliastmes 8 tundi 60€
MAI 2024      
02.05.2024 VIII üle-eestiline sotsiaalpedagoogide teaduskonverents "Sotsiaalpedagoogiline sekkumine - teooria ja praktika" 6 tundi Õppeteenustasuta
-

Tehnoloogiaga rikastatud mängud 3-7-aastaste laste eesti keele õppe toetamiseks

-

Tehnoloogiaga rikastatud mängud 3-7-aastaste laste eesti keele õppe toetamiseks

-

"Õpetajaeriala karjäärivalikuna" e-õppe kursuse tutvustus potentsiaalsetele kursuse läbiviijatele