Skip to main content

Koolituskalender

AUGUST 2022      
11.08.2022 Suveakadeemia: Mida rohkem sa mängid, seda rohkem hakkab meeldima 16 tundi 120€
16.08.2022 Laste ja õpetajate arengut toetava õpikeskkonna kujundamine 42 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
24.08.2022 Õppija toetamine oskusainetes tähenduslike õpikogemuste loomise abil 32 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
30.08.2022 Keelelise arengu probleemidega laste toetamine - ettevalmistus õppimiseks kaasavas klassis 52 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
SEPTEMBER 2022      
06.09.2022 Eelkoolipedagoogika - RÜHM ON TÄITUNUD! 320 tundi 1220€
13.09.2022 Erivajadusega laps koolieelses lasteasutuses 320 tundi 1220€
14.09.2022

Mentorlus - arengut toetav koostöö
Koolieelse lasteasutuse õpetajad (PÄRNU)

160 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
15.09.2022 Õpetaja vaimne, füüsiline ja emotsionaalne tervis ning tasakaal 32 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
21.09.2022 Hariduslike erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis 312 tundi 1320€
22.09.2022 Ümarlaua läbiviimine haridusasutuses 16 tundi 150€
26.09.2022 Algõpetuse didaktika kursus 160 tundi 720€
26.09.2022 Keelelise arengu probleemid - õppimisraskuste üks põhjusi kaasavas klassis 52 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
28.09.2022 Alustava õpetaja tugiprogramm
Koolieelse lasteasutuse õpetajad (TARTU)
160 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
28.09.2022 Alustava õpetaja tugiprogramm
Üldhariduskooli õpetajad (TARTU)
160 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
28.09.2022 Alustava eripedagoogi/logopeedi tugiprogramm
Eripedagoogid ja logopeedid (TARTU)
160 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
28.09.2022 Mentorlus - arengut toetav koostöö
(Koolieelse lasteasutuse õpetajad - TARTU)
160 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
28.09.2022 Mentorlus - arengut toetav koostöö
(Kutseõppeasutuste ja üldhariduskoolide õpetajad - TARTU)
160 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Haridus- ja Teadusministeerium. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
29.09.2022 Pedagoogika kursus 160 tundi 780€
OKTOOBER 2022      
03.10.2022 Autismispektri häire ja/või aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õppija 78 tundi Koolituse läbiviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolitus on sihtrühmas märgitud osalejatele tasuta.
26.10.2022 Eelkoolipedagoogika 320 tundi 1220€
28.10.2022 Luuletuste käsitlemine I kooliastmes 7 tundi 60€      
JAANUAR 2023      
04.01.2022 Eelkoolipedagoogika 320 tundi 1220€

 

Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toel toimuvad koolitused

Pakume ka koolitusi Eesti Hariduse Infosüsteemi kantud õpetajatele, mille korraldamist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik. Koolituse sihtrühmas märgitud osalejale on õppetöö teenustasuta.

Image

Tutvu Euroopa Sotsiaalfondi toel toimuvate koolitustega siin

 

 

 

#täiendusõpe

Hariduslike erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis

Koolituse Hariduslike erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis tutvustus.
Jaga
16.06.2022
#täiendusõpe

Luuletuste käsitlemine I kooliastmes

Koolituse Luuletuste käsitlemine I kooliastmes tutvustus.
Jaga
16.06.2022
#täiendusõpe

Alustava eripedagoogi/logopeedi tugiprogramm

Alustava eripedagoogi/logopeedi tugiprogrammi tutvustus.
Jaga
16.06.2022