Täienduskoolituste õppetöö korraldus

Tartu Ülikooli täiendusõppe korraldused on kehtestatud

Täiendusõppe eeskirjas,
Täiendusõppe tunnistuse ja tõendi väljastamise korras ja
Täiendusõppe õppetasu kehtestamise, arveldamise ja õppetasust vabastamise korras.

Meie keskuse kursused toimuvad enamasti Tartu Ülikooli haridusteaduste insituutis, aadressil Jakobi 5, Tartu. Veebipõhised koolitused toimuvad keskkondades Zoom ja/või BigBlueButton.

Õppe­töö on korraldatud 1- kuni 3-päevaste õppe­sessiooni­dena. Üldjuhul toimub õppesessiooni esimene päev algusega kell 10.00. Kui õppetöö läheb järgmistel päevadel edasi, alustatakse järgmised päevad kell 9.00. Võib esineda ka laupäevaseid õppepäevi.

Koolitusele registreerides mõtle läbi, kas saad õppepäevadel ka füüsiliselt kohal olla. Me jätame endale õiguse teha õppetöö kuupäevades ja ajakavas vajadusel muudatusi, kuid teavitame teid muudatustest esimesel võimalusel. 

Palume kindlasti teada anda, kui olete otsustanud kursusel osalemise katkestada. Samuti palume eelnevalt teada anda õppepäevalt puudumisest.

Õppijatel on soovi korral võimalik koolituse õppesessioonide kohta saada osalemist kinnitav digitaalne teatis.

Õppeprotsessi korralduse toetamiseks on enamikul kursustest oma elektrooniline õpikeskkond Moodle, mille vahendusel edastatakse tunniplaane ja muud osalejatele olulist infot.

Enamik kursusi sisaldab iseseisvaid kodutöid. Palume esitada kõik iseseisvad tööd ettenähtud kuupäevadeks!

 


Kursuste eest tasumine

Meie keskuse täienduskoolituskursused on enamasti tasulised.

Tasumine toimub arvete alusel Tartu Ülikooli arveldusarvele. Kokkuleppel korraldajatega on pikemate koolitusprogrammide eest võimalik tasuda osade kaupa (kuni neljas osas) ning osamaksete arved väljastatakse igakuiselt, kui ei ole lepitud kokku teisiti. Tasumise tingimused lepitakse kokku koolituse korraldaja ja koolitatava (või tema tööandja) vahel esimesel koolitussessionil. Kursuse eest tasujat saate täpsustada koolituse alguses. Täpsustuste mitte tegemisel võtame arve esitamise aluseks Õppeinfosüsteemi registreerumisel märgitud maksja.

NB! Kui koolituse eest tasub juriidiline isik, siis palume kindlasti täpsustada ka maksjat. Haridusasutuste puhul palume anda teada, kas maksjaks on haridusasutus või haridusasutust haldav omavalitsus!

Esitatud arved peavad olema tasutud arvel märgitud kuupäevaks. Kogu kursusetasu peab olema tasutud hiljemalt kursuse viimaseks koolituspäevaks.

Tasulistel koolitustel on võimalik osaleda ka Töötukassa rahastusel. Sellisel juhul tuleb esmalt kontakteeruda Töötukassa poolse konsultandiga ning rahastuse saamisel sellest kindasti teavitada ka Haridusinnovatsiooni keskust.

Kooli või lasteaeda tellitavate kursuste hinnad lepitakse kokku haridusinnovatsiooni keskuse juhataja Anne Raami ja koolituse tellija vahel. Tellitava koolituse hind sõltub teemast, koolitust läbi viiva õppejõu akadeemilisest kraadist, koolituse toimumise asukohast ja pakutavatest tehnilistest tingimustest.

Ülejäänud koolitusi puudutavate arvete osas palume ühendust võtta Haridusinnovatsiooni keskuse täienduskoolituse spetsialisti Merilin Piirmanniga.

 


Majutus

Haridusinnovatsiooni keskus majutusteenust ei paku. Infot ööbimisvõimaluste kohta Tartu linnas leiate siit.

 


Parkimine ja liikumine

Jakobi 5 õppehoone parkla ei ole avalik parkla ning on kasutamiseks mõeldud vaid parkimisloaga töötajatele.

Jakobi 5 hoone ise asub tasulise parkimise A-piirkonnas. Tartu tasulise parkimise info ja hinnakiri on leitav siit.
Lähimad tasuta parkimise alad asuvad Tartu lauluväljaku taga ja F. Tuglase ja F. R. Kreutzwaldi nurgal.

Soovitame Tartu linnas liigelda eelkõige ühistranspordiga või jalgsi.

Ühistransport

Jakobi 5 majale lähim bussipeatus asub Laial tänaval.
Rongi- ja bussijaamast jõuab meieni kõige kiiremini jalgsi.
Täpsemat infot ühistranspordi, bussipeatuste ja liinide kohta leiad Tartu linnaliinide info alt siit.

Tartu rattaringlus

Üks võimalus Tartus liiklemiseks on kasutada rattaringluse rattaid. Linnas ja linnaväliselt on rattad heaks ja kiireks liikumiseks ühest punktist teise jõudmiseks. Rattaid saab kasutada laenutamise alusel ning nende parklad on leitavad üle linna. Haridusteaduste instituudile on kõige lähemad parklad K. E. von Baeri ja Jakobi tänava nurgal, Pirogovi platsi nurgal Ülikooli tänaval ja Rüütli tänaval.

Ratta laenutamiseks on esmalt tarvis laadida alla mobiilirakendus Tartu Smart Bike. Rakendus on leitav nii App Store’ist kui ka Google Playst. Rohkem infot selle kohta leiad siit. Ratta kasutamiseks tuleb end ka registreerida, mida on võimalik teha rattaringluse kodulehel. Ringluses on nii elektri- kui ka klassikalised jalgrattad.

Ratta kasutamiseks tuleb osta aastapilet (60€), 90 päeva pilet (30€), 30 päeva pilet (12€), 5 päeva pilet (10€), päevapilet (5€) või tunnipilet (2€). Bussi perioodipileti alusel on võimalik rattaringluse rattaid kasutada ilma rahata! (tasuta nendele kasutajatele, kellel on Tartu linnaliinidel tasuta sõidu õigus või kehtiv 1, 5, 30, 90 päeva või aastane ühispilet)

Rohkem ja täpsemat infot rattaringluse rattaga liiklemiseks leiad Tartu rattaringluse kodulehelt siit.