Skip to main content

Koolituse tellimine

Õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskusest on võimalik tellida täiendusõppepäevi ja kursusi kooli, lasteaeda või kutsekooli.

Lähtuvalt teie haridusasutuse eesmärkidest ja soovidest töötame välja ning viime läbi just teile sobiva õppekava.

Viime läbi koolitusi koolieelsetele lasteasutustele ning üldharidus- ja kutsekoolidele.

Koolitused koolieelsetele lasteasutustele

Koolitused üldharidus- ja kutsekoolidele

#täiendusõpe

Õpetaja vaimne, füüsiline ja emotsionaalne tervis ning tasakaal

Maht: 32 tundi (16 tundi auditoorset tööd ja 16 tundi iseseisvat tööd)
Sihtrühm: Eesti Hariduse Infosüsteemi registreeritud õpetajad.

Jaga
25.01.2022
#täiendusõpe

Õpetaja vaimne, füüsiline ja emotsionaalne tervis ning tasakaal

Maht: 32 tundi (16 tundi auditoorset tööd ja 16 tundi iseseisvat tööd)
Sihtrühm: Eesti Hariduse Infosüsteemi registreeritud õpetajad.

Jaga
25.01.2022
#täiendusõpe

Eesti keele didaktika klassiõpetajatele II

Maht: 7 tundi
Sihtrühm: Klassiõpetajad ja teised huvilised
Kursuse toimumisaeg: 19. veebruar 2022

Jaga
21.01.2022