Koolitused ja teised arengut toetavad tegevused

Haridusinnovatsiooni keskus pakub mitmeid arengut toetavaid tegevusi. Töötame välja, analüüsime, rakendame ja tutvustame erinevaid formaate, et toetada hariduse valdkonna arengueesmärke.

Kui leiad, et Sinu organisatsioon vajab muutust, kuid ei tea millist või tead, mida muuta, kuid ei oska millestki alustada, pakub Haridusinnovatsiooni keskus oma abikäe. Lähtuvalt eesmärkidest või soovidest muutuseks töötame välja ja viime läbi teile sobiva programmi.

Käesoleval lehel on nimekirjad varasemalt toimunud programmidest, mille oleme loonud koolieelsetele lasteasutustele, üldharidus- ja kutsekoolidele.

Koolieelsetele lasteasutustele

Üldharidus- ja kutsekoolidele

Liikumisaktiivsuse toetamiseks

#täiendusõpe

Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues

Koolituse Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues tutvustus.
22.09.2022
#täiendusõpe

Aktiivne koolitund II kuni IV kooliastmes

Koolituse Aktiivne koolitund II kuni IV kooliastmes tutvustus.
22.09.2022
#täiendusõpe
-

VII üle-eestiline sotsiaalpedagoogide teaduskonverents "Sotsiaalpedagoogilt sotsiaalpedagoogile - mõtted ja teod"

15.09.2022