Koolituste tellimine

Haridusinnovatsiooni keskus pakub mitmeid arengut toetavaid tegevusi. Töötame välja, analüüsime, rakendame ja tutvustame erinevaid formaate, et toetada hariduse valdkonna arengueesmärke.

Kui leiad, et Sinu organisatsioon vajab muutust, kuid ei tea millist või tead, mida muuta, kuid ei oska millestki alustada, pakub Haridusinnovatsiooni keskus oma abikäe. Lähtuvalt eesmärkidest või soovidest muutuseks töötame välja ja viime läbi teile sobiva programmi.

Käesoleval lehel on nimekirjad varasemalt toimunud programmidest, mille oleme loonud koolieelsetele lasteasutustele, üldharidus- ja kutsekoolidele.

Koolieelsetele lasteasutustele

Üldharidus- ja kutsekoolidele

Liikumisaktiivsuse toetamiseks

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Pedagoogiliste oskuste baaskoolitus õpetaja abile

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Õppimisest ja õpetamisest õpetaja abile

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut

Pedagoogiliste oskuste baaskoolitus õpetaja abile