Koolituste tellimine

Haridusinnovatsiooni keskus pakub mitmeid arengut toetavaid tegevusi. Töötame välja, analüüsime, rakendame ja tutvustame erinevaid formaate, et toetada hariduse valdkonna arengueesmärke.

Kui leiad, et Sinu organisatsioon vajab muutust, kuid ei tea millist või tead, mida muuta, kuid ei oska millestki alustada, pakub Haridusinnovatsiooni keskus oma abikäe. Lähtuvalt eesmärkidest või soovidest muutuseks töötame välja ja viime läbi teile sobiva programmi.

Käesoleval lehel on nimekirjad varasemalt toimunud programmidest, mille oleme loonud koolieelsetele lasteasutustele, üldharidus- ja kutsekoolidele.

Koolieelsetele lasteasutustele

Üldharidus- ja kutsekoolidele

Liikumisaktiivsuse toetamiseks

#täiendusõpe

Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues

Koolituse Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues tutvustus.
#täiendusõpe

Õpetamine liitklassis

Koolituse Õpetamine liitklassis tutvustus.
#täiendusõpe

Õpetaja küsimused õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel ennastjuhtiva õppija arengu toetamisel

Koolituse Õpetaja küsimused õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel ennastjuhtiva õppija arengu toetamisel tutvustus.