Skip to main content

Koolitused ja teised arengut toetavad tegevused

Haridusinnovatsiooni keskus pakub mitmeid arengut toetavaid tegevusi. Töötame välja, analüüsime, rakendame ja tutvustame erinevaid formaate, et toetada hariduse valdkonna arengueesmärke.

Kui leiad, et Sinu organisatsioon vajab muutust, kuid ei tea millist või tead, mida muuta, kuid ei oska millestki alustada, pakub Haridusinnovatsiooni keskus oma abikäe. Lähtuvalt eesmärkidest või soovidest muutuseks töötame välja ja viime läbi teile sobiva programmi.

Käesoleval lehel on nimekirjad varasemalt toimunud programmidest, mille oleme loonud koolieelsetele lasteasutustele, üldharidus- ja kutsekoolidele.

Koolieelsetele lasteasutustele

Üldharidus- ja kutsekoolidele

Liikumisaktiivsuse toetamiseks

#täiendusõpe

Hariduslike erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis

Koolituse Hariduslike erivajadustega õppija toetamine õppeprotsessis tutvustus.
Jaga
16.06.2022
#täiendusõpe

Luuletuste käsitlemine I kooliastmes

Koolituse Luuletuste käsitlemine I kooliastmes tutvustus.
Jaga
16.06.2022
#täiendusõpe

Alustava eripedagoogi/logopeedi tugiprogramm

Alustava eripedagoogi/logopeedi tugiprogrammi tutvustus.
Jaga
16.06.2022