Aktiivsed õuesõppe võimalused I kooliastme õpilasele

Maht: 6 tundi
Sihtrühm: Klassiõpetajad, aineõpetajad, tugispetsialistid

Koolituse eesmärk: tutvuda erinevate meetodite ja mängudega, mida saab I kooliastme õpilastega mängida õppetööd läbi viies.

Koolituse sisu:
Liikumisega seotud tegevused ja nende vajalikkus ning positiivne mõju
QR koodid
Täring õppevahendina
Meeskonna- ja ringmängud
Otsimismängud
Lugemistegevused õues
Ise tegevuste disainimine

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- tutvub võimalustega kasutada erinevaid liikumisega seotud meetodeid töös lasteaialastega;
- võtab kaasa julgust ja soovi proovida uusi meetodeid oma planeeritud õppetegevustes ja rikastab sellega enda läbiviidud õppetegevusi.

Õppejõud-koolitajad: Kristiina Vaikmets

Väljund: Koolituse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tõendi.