Aktiivsed õuesõppe võimalused lasteaialastele vanuses 3 kuni 7 aastat

Maht: 6 tundi
Sihtrühm: Lasteaiaõpetajad, tugispetsialistid

Koolituse eesmärk: tutvuda erinevate meetodite ja mängudega, mida saab lasteaialastega mängida õppetööd läbiviies.

Koolituse sisu:
Liikumisega seotud tegevused ja nende vajalikkus ning positiivne mõju
QR koodid
Täring õppevahendina
Meeskonna- ja ringmängud
Otsimismängud
Lugemistegevused õues
Ise tegevuste disainimine

Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- tutvub võimalustega kasutada erinevaid liikumisega seotud meetodeid töös lasteaialastega;
- võtab kaasa julgust ja soovi proovida uusi meetodeid oma planeeritud õppetegevustes ja rikastab sellega enda läbiviidud õppetegevusi.

Õppejõud-koolitajad: Kristiina Vaikmets

Väljund: Koolituse läbinud ja õppekava täitnud õppijad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe digitaalse tõendi.

#täiendusõpe
-

Erivajadusega õpilase tunni rikastamine aktiivsete tegevustega

#täiendusõpe
-

Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues

#täiendusõpe #teadus
Tartu Ülikooli Narva kolledži õppejõud

Pedagoogiline konverents