Autor:
Triin Kirs

Avaldusi õppima asumiseks laekus pea 2000

Kokku esitati SAIS-i andmetel haridusteaduste instituuti õppima asumiseks 1943 avaldust.

Kõige populaarsem oli koolieelse lasteasutuse õpetaja sessioonõpe, kus ühe õppekoha kohta esitati 7 avaldust. Samuti oli suur huvi nii eripedagoogika ja logopeedia bakalaureuseõppe kui ka magistriõppe vastu. Mõlemad erialad on ka kogu ülikooli avalduste edetabeli tipus.

Avaldused õppekavade lõikes

Bakalaureuseõpe:

Eripedagoogika ja logopeedia, päevaõpe, 163 avaldust 31 õppekohale

Eripedagoogika ja logopeedia, sessioonõpe, 216 avaldust 41 õppekohale

Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis, 110 avaldust 36 õppekohale

Koolieelse lasteasutuse õpetaja, päevaõpe, 93 avaldust 31 õppekohale

Koolieelse lasteasutuse õpetaja, sessioonõpe, 438 avaldust 61 õppekohale

Kutseõpetaja, 106 avaldust 26 õppekohale

Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis, 107 avaldust 41 õppekohale

Integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe:

Klassiõpetaja, 112 avaldust 51 õppekohale

Magistriõpe:

Eripedagoogika ja logopeedia, eripedagoogika eriala, 115 avaldust 25 õppekohale

Eripedagoogika ja logopeedia, logopeedia eriala, 129 avaldust 25 õppekohale

Haridusinnovatsioon, 127 avaldust 30 õppekohale

Haridustehnoloogia (avalduste vastuvõtt lõppes 30. aprillil), 29 avaldust 20 õppekohale

Kaasav haridus, koolieelse lasteasutuse õpperühm, 90 avaldust 26 õppekohale

Kaasav haridus, üldhariduse õpperühm, 31 avaldust 26 õppekohale

Põhikooli mitme aine õpetaja, 77 avaldust 36 õppekohale

 

Avalduste vastuvõtt haridusteaduste instituuti lõppes 26. juuni südaöösel.

Vaata SAIS-ist laekunud avalduste arvusid, edetabeleid ja pingerida.

 

Fotol on instituudi 2024. aasta bakalaureuseõppe lõpetajad.

Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli esmased vastuvõetute nimekirjad on selgunud

Üliõpilased loengus

Äsja lõppenud avalduste vastuvõtt näitas püsivalt suurt huvi õpetajakoolituse erialade vastu

TÜ peahoone

Tartu Ülikooli kandideerimine on lõppenud